Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Pomáhejte s NADĚJÍ

Pomáhejte s NADĚJÍ

06.05.16

Litoměřice – NADĚJE v Litoměřicích zahájila spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a hledá dobrovolníky pro práci s dětmi i dospělými. 

NADĚJE se stala přijímající organizací Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Centrum vytváří a poskytuje dobrovolníkům profesionální zázemí. Díky této spolupráci mají dlouhodobí dobrovolníci zajištěné pojištění, školení a supervize.

 

„Hledáme dobrovolníky, kteří by měli zájem pomáhat dětem nebo dospělým klientům. Dětem je třeba se věnovat zejména v oblasti doučování a volnočasových aktivit, dospělí klienti uvítají například doprovod na úřady. Také pořádáme několikrát do roka mimořádné akce, na kterých jsou dobrovolníci vítáni obzvlášť“, uvedla koordinátorka dobrovolnictví, Bc. Hedvika Vavřincová.


Více...
 
Pomáhejte s NADĚJÍ

 

 

NADĚJE v Litoměřicích zahájila spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a hledá dobrovolníky pro práci s dětmi i dospělými. 

 

NADĚJE se stala přijímající organizací Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Centrum vytváří a poskytuje dobrovolníkům profesionální zázemí. Díky této spolupráci mají dlouhodobí dobrovolníci zajištěné pojištění, školení a supervize.

 

„Hledáme dobrovolníky, kteří by měli zájem pomáhat dětem nebo dospělým klientům. Dětem je třeba se věnovat zejména v oblasti doučování a volnočasových aktivit, dospělí klienti uvítají například doprovod na úřady. Také pořádáme několikrát do roka mimořádné akce, na kterých jsou dobrovolníci vítáni obzvlášť,“ uvedla koordinátorka dobrovolnictví, Bc. Hedvika Vavřincová.

 

Za dobrovolnou pomoc se sice nedostávají peníze, ale lze při ní získat cenné zkušenosti. Praxe a rozvinuté schopnosti lze dále uplatnit např. při získávání zaměstnání. Další motivací může být vědomí užitečnosti, získání nových přátel, nebo vděčnost těch, kteří si nemohou pomoci sami.

 

Pokud se chcete připojit jako dobrovolník nebo máte zájem o bližší informace, pište na pedagog.litomerice@nadeje.cz nebo volejte na číslo 775 889 638.

 


Méně...
 
Tisíce noclehů pro lidi bez domova - zima pohledem NADĚJE

Tisíce noclehů pro lidi bez domova - zima pohledem NADĚJE

21.04.16

 

20. dubna, Praha - NADĚJE vyhodnotila průběh zimy z pohledu mimořádných služeb, které poskytla lidem bez domova. Největší počet lidí během mrazivých nocí přijala nezisková organizace v Praze. Již počtvrté zavedla ve spolupráci s hlavním městem speciální zimní opatření, když otevřela Středisko pomoci Vackov. NADĚJE zde poskytla 10 329 noclehů lidem, kteří neměli kam jít.

 

„Od 1. prosince do 31. března jsme také otevřeli noční provoz v našem denním centru U Bulhara, kam byli přijímáni lidé bez domova ve špatném fyzickém stavu. Během zimy jsme zde řešili 892 případy,“ uvedl ředitel NADĚJE Praha Jan Kadlec. „Současně jsme zavedli noční terénní služby. Průměrný počet kontaktů našich pracovníků s lidmi bez střechy nad hlavou přímo v terénu byl 17 za noc, tedy 2 083 celkem.“

 

Mimo Prahu NADĚJE vyhlašovala pravidelně mimořádný stav podle aktuálního počasí. V Ústeckém kraji organizace během nízkých teplot poskytla lidem bez střechy nad hlavou 3 760 noclehů. „Ve většině služeb máme plno stále. V mrazivém počasí jsme nuceni nabízet i nocleh na židli, abychom lidi ochránili před umrznutím,“ uvedl ředitel NADĚJE Litoměřice Aleš Slavíček.

 

V Liberci, Jablonci nad Nisou a Mladé Boleslavi NADĚJE v zimě zaznamenala nárůst klientů bez domova zhruba o jednu čtvrtinu oproti zbytku roku. Během lednových mrazů mimořádně nabídlo noční provoz denní centrum NADĚJE v Liberci. „Nejdůležitější údaj ze zimy je pro nás ten, že jsme nemuseli odmítnout ani jediného člověka z důvodu kapacity,“ řekla oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová.


Více...
 
Tisíce noclehů pro lidi bez domova - zima pohledem NADĚJE

 20. dubna, Praha - NADĚJE vyhodnotila průběh zimy z pohledu mimořádných služeb, které poskytla lidem bez domova. Největší počet lidí během mrazivých nocí přijala nezisková organizace v Praze. Již počtvrté zavedla ve spolupráci s hlavním městem speciální zimní opatření, když otevřela Středisko pomoci Vackov. NADĚJE zde poskytla 10 329 noclehů lidem, kteří neměli kam jít.

 

„Od 1. prosince do 31. března jsme také otevřeli noční provoz v našem denním centru U Bulhara, kam byli přijímáni lidé bez domova ve špatném fyzickém stavu. Během zimy jsme zde řešili 892 případy,“ uvedl ředitel NADĚJE Praha Jan Kadlec. „Současně jsme zavedli noční terénní služby. Průměrný počet kontaktů našich pracovníků s lidmi bez střechy nad hlavou přímo v terénu byl 17 za noc, tedy 2 083 celkem.“

 

Mimo Prahu NADĚJE vyhlašovala pravidelně mimořádný stav podle aktuálního počasí. V Ústeckém kraji organizace během nízkých teplot poskytla lidem bez střechy nad hlavou 3 760 noclehů. „Ve většině služeb máme plno stále. V mrazivém počasí jsme nuceni nabízet i nocleh na židli, abychom lidi ochránili před umrznutím,“ uvedl ředitel NADĚJE Litoměřice Aleš Slavíček.

 

V Liberci, Jablonci nad Nisou a Mladé Boleslavi NADĚJE v zimě zaznamenala nárůst klientů bez domova zhruba o jednu čtvrtinu oproti zbytku roku. Během lednových mrazů mimořádně nabídlo noční provoz denní centrum NADĚJE v Liberci. „Nejdůležitější údaj ze zimy je pro nás ten, že jsme nemuseli odmítnout ani jediného člověka z důvodu kapacity,“ řekla oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová.

 

Nouzové noční otevření denního centra NADĚJE


Méně...
 
Zahradní slavnosti chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny

Zahradní slavnosti chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny

20.04.16

Dne 4. 5. 2016 od 15 do 17 hodin na zahradě Domu NADĚJE Pražská.


Více...
 
Zahradní slavnosti chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny


Méně...
 
Azylový dům se zúčastnil akce Ukliďme Česko a nyní hledá dobrovolníky

Azylový dům se zúčastnil akce Ukliďme Česko a nyní hledá dobrovolníky

20.04.16

Pracovníci azylového domu NADĚJE se letos také připojili k sobotní akci UKLIĎME ČESKO. „Sešlo se nás celkem sedm dobrovolníků, z toho dvě ženy bez domova a jedna dobrovolnice z řad veřejnosti. Vybrali jsme si místo v okolí soutoku řeky Labe a Ohře“, uvedla Bc. Tereza Lachmanová (sociální pracovnice azylového domu pro ženy), která akci Čisto kolem Ohře naplánovala. V daném místě bylo těmito lidmi nasbíráno celkem 21 pytlů a dalších kusů odpadů, které se do pytlů nevešly (pneumatiky, nárazník od auta aj.). Celá akce byla zakončena společným opékáním špekáčků, úsměvem na tváři a čistou přírodou kolem.


Více...
 
Azylový dům se zúčastnil akce Ukliďme Česko a nyní hledá dobrovolníky

 

Pracovníci azylového domu NADĚJE se letos také připojili k sobotní akci UKLIĎME ČESKO. „Sešlo se nás celkem sedm dobrovolníků, z toho dvě ženy bez domova a jedna dobrovolnice z řad veřejnosti. Vybrali jsme si místo v okolí soutoku řeky Labe a Ohře,“ uvedla Bc. Tereza Lachmanová (sociální pracovnice azylového domu pro ženy), která akci Čisto kolem Ohře naplánovala. V daném místě bylo těmito lidmi nasbíráno celkem 21 pytlů a dalších kusů odpadů, které se do pytlů nevešly (pneumatiky, nárazník od auta aj.). Celá akce byla zakončena společným opékáním špekáčků, úsměvem na tváři a čistou přírodou kolem.

 

Touto akcí NADĚJE v Litoměřicích odstartovala spolupráci s dobrovolníky. „Zahájili jsme spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem, která nám zajistí kvalitní péči v oblasti dobrovolnictví. Jako přijímající organizace máme pro dlouhodobé dobrovolníky (více jak 3 měsíce) díky DCUL zajištěno pojištění, školení a supervize. A čím u nás můžete být užiteční? Hledáme dobrovolníky k dětem, ale i dospělým klientům. Dětem je třeba se věnovat zejména v oblasti doučování a volnočasových aktivit, dospělí klienti uvítají například doprovod na úřady. Také pořádáme několikrát do roka mimořádné akce, na kterých jsou dobrovolníci vítáni obzvlášť,“ uvedla koordinátorka dobrovolnictví, Bc. Hedvika Vavřincová. Pokud se k nám chcete připojit jako dobrovolník nebo máte zájem o bližší informace, pište na pedagog.litomerice@nadeje.cz nebo volejte na číslo 775 889 638.

 


Méně...
 
Sociálně terapeutická dílna a chráněné bydlení NADĚJE připravuje pro své klienty pestrý program

Sociálně terapeutická dílna a chráněné bydlení NADĚJE připravuje pro své klienty pestrý program

13.04.16

 

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Litoměřicích si klade za cíl pomoci lidem s mentálním znevýhodněním, kteří nenašli uplatnění na trhu práce, vytvořit prostor pro zdokonalení pracovních dovedností a dostat tak šanci uspět v běžné společnosti. Kromě pracovních činností, které zahrnují tkaní koberců, pletení košíků, výroby mýdel a šperků, se snaží pracovníci zpestřovat klientům dny volnočasovými aktivitami. Ve spolupráci s chráněným bydlením plánují výlety, společenská setkání, sportovní aktivity a návštěvy kulturních zařízení.

 

„Pro klienty se snažíme připravovat i takový program, který tematicky navazuje na činnost v dílně. Na měsíc květen plánujeme například výlet parní lokomotivou na Zubrnický májový jarmark, kde budou mít klienti možnost vidět rukodělné výrobky, mohou načerpat inspiraci a motivovat se k dalšímu tvoření,“ uvedla Mgr. Anna Koloburdová, vedoucí sociálně terapeutické dílny.  Za tímto účelem navštěvují i okolní dílny např. v minulém měsíci palačinkárnu v Litoměřicích.

 

Každý měsíc se koná nejméně jedna akce. V květnu plánují kromě zmíněného výletu do Zubrnic vystavovat a nabízet své výrobky na výtvarném Sympoziu Ludvíkovice. Další měsíc se dílna zúčastní Dun Dun festivalu, který pořádá organizace ShineBean, kde budou klienti pomáhat a následně prezentovat rukodělnou dílnu společně s nabídkou výrobků.

 

Některé akce se těšily takové oblibě, že se z nich staly tradice. Například vánoční besídka, každoroční zahradní slavnosti spojené s táborákem, občerstvením a setkání s přáteli i z veřejnosti nebo návštěva divadelního vystoupení Studia OÁZA, kde účinkují lidi s mentálním postižením.

 

V případě zájmu je na webových stránkách NADĚJE ke stažení občasník, kde najdete informace o výrobcích a podrobnosti s fotografiemi z jednotlivých prodejních a volnočasových akcí. Nebo můžete přijít navštívit dílnu v ulici Pražská, kde si prohléhnete výrobky a přesvědčíte se, že i lidé s mentálním postižením mohou mít normální život a zaslouží si žít v lidské společnosti, ne na jejím okraji. 


Více...
 
Sociálně terapeutická dílna a chráněné bydlení NADĚJE připravuje pro své klienty pestrý program

 

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Litoměřicích si klade za cíl pomoci lidem s mentálním znevýhodněním, kteří nenašli uplatnění na trhu práce, vytvořit prostor pro zdokonalení pracovních dovedností a dostat tak šanci uspět v běžné společnosti. Kromě pracovních činností, které zahrnují tkaní koberců, pletení košíků, výroby mýdel a šperků, se snaží pracovníci zpestřovat klientům dny volnočasovými aktivitami. Ve spolupráci s chráněným bydlením plánují výlety, společenská setkání, sportovní aktivity a návštěvy kulturních zařízení.

 

„Pro klienty se snažíme připravovat i takový program, který tematicky navazuje na činnost v dílně. Na měsíc květen plánujeme například výlet parní lokomotivou na Zubrnický májový jarmark, kde budou mít klienti možnost vidět rukodělné výrobky, mohou načerpat inspiraci a motivovat se k dalšímu tvoření,“ uvedla Mgr. Anna Koloburdová, vedoucí sociálně terapeutické dílny.  Za tímto účelem navštěvují i okolní dílny např. v minulém měsíci palačinkárnu v Litoměřicích.

 

Každý měsíc se koná nejméně jedna akce. V květnu plánují kromě zmíněného výletu do Zubrnic vystavovat a nabízet své výrobky na výtvarném Sympoziu Ludvíkovice. Další měsíc se dílna zúčastní Dun Dun festivalu, který pořádá organizace ShineBean, kde budou klienti pomáhat a následně prezentovat rukodělnou dílnu společně s nabídkou výrobků.

 

Některé akce se těšily takové oblibě, že se z nich staly tradice. Například vánoční besídka, každoroční zahradní slavnosti spojené s táborákem, občerstvením a setkání s přáteli i s veřejností nebo návštěva divadelního vystoupení Studia OÁZA, kde účinkují lidi s mentálním postižením.

 

V případě zájmu je na webových stránkách NADĚJE ke stažení občasník, kde najdete informace o výrobcích a podrobnosti s fotografiemi z jednotlivých prodejních a volnočasových akcí. Nebo můžete přijít navštívit dílnu v ulici Pražská, kde si prohléhnete výrobky a přesvědčíte se, že i lidé s mentálním postižením mohou mít normální život a zaslouží si žít v lidské společnosti, ne na jejím okraji. 


Méně...
 
U Azylového domu v Litoměřicích slavnostně otevřeno nové dětské hřiště

U Azylového domu v Litoměřicích slavnostně otevřeno nové dětské hřiště

31.03.16

Dne 30. 3. 2016 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště, které se nachází u Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Želetické ulici. Hřiště je majetkem města a jeho stavba byla podpořena dotací z Programu prevence kriminality od Ministerstva vnitra. NADĚJE je nyní správcem objektu.


Více...
 
U Azylového domu v Litoměřicích slavnostně otevřeno nové dětské hřiště

 

Dne 30. 3. 2016 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště, které se nachází u Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Želetické ulici. Hřiště je majetkem města, jeho stavba byla podpořena dotací z Programu prevence kriminality od Ministerstva vnitra. NADĚJE je nyní správcem objektu. “Cílem bylo umožnit dětem, mládeži, ale i dospělým sportovat, a odklonit je tak od patologických forem trávení volného času,” uvedla Miroslava Najmanová, koordinátorka Programu prevence kriminality.

Slavnostní otevření bylo zahájeno přestřižením stužky, kterého se ujal pan starosta, místostarosta, Miroslava Najmanová a vedoucí litoměřické pobočky NADĚJE Petra Smetanová. Vyjádřili především velké poděkování všem podílejícím se na realizaci projektu, která se potýkala s mnohými problémy. Děti z azylového domu připravily krátké taneční vystoupení a hřiště bylo pokřtěno hodem na koš a kopem do brány představiteli města.

Součástí programu byl i jarní turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnily děti z Azylového domu a z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež OÁZA. Po sportovním výkonu byly dětem předány sladké odměny.

I přes nepřízeň počasí se setkání vydařilo. Věříme, že se dětem na novém hřišti bude líbit a že na něm zažijí spoustu zábavy.  


Méně...