Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

30.05.14

Pondělní odpoledne, 19. května 2014, bylo věnováno fotbalovému turnaji uspořádaného Farní Charitou Lovosice. Spolu s klienty NZDM NADĚJEse zúčastnili klienti NZDM Amicus v Lovosicích, kteří byli v pozici pořadatelů a klienti Klubu Světluška z Ústí nad Labem. 


Více...
 
Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

Pondělní odpoledne, 19. května 2014, bylo věnováno fotbalovému turnaji uspořádaného Farní Charitou Lovosice. Spolu s klienty NZDM NADĚJEse zúčastnili klienti NZDM Amicus v Lovosicích, kteří byli v pozici pořadatelů a klienti Klubu Světluška z Ústí nad Labem. Skupina klientů z NZDM NADĚJE vyrazila sice v menším počtu, ale plná nadšení a odhodlání do hry. Fotbalová skupina z Ústí nad Labem dorazila v hojném počtu, což zapříčinilo spojení skupin z Lovosic a Litoměřic. Výhodou plynoucí ze sloučení skupin klientů z různých měst byla příležitost bližšího seznámení s novými lidmi. Všichni fotbalisté respektovali princip fair play a hru si plnými doušky užívali. Jako vítězové odjížděli hráči z Ústí nad Labem, avšak na nadšení ze hry to nikomu neubralo. Všichni zúčastnění, klienti i pracovníci, se těší na další vzájemnou spolupráci.


Méně...
 
NADĚJE po roce provozu rozšiřuje své služby chráněného bydlení

NADĚJE po roce provozu rozšiřuje své služby chráněného bydlení

ZPRAVODAJSTVÍ NADĚJE 1.4.2014

05.05.14

NADĚJE v Litoměřicích rozšířila svou službu chráněného bydlení o samostatný byt. Ten je určen pro klienty, kteří nepotřebují nepřetržitou podpor, jsou samostatnější, a kterým stačí, když je asistent pravidelně navštíví.


Více...
 
NADĚJE po roce provozu rozšiřuje své služby chráněného bydlení

NADĚJE v Litoměřicích rozšířila svou službu chráněného bydlení o samostatný byt. Ten je určen pro klienty, kteří nepotřebují nepřetržitou podporu, jsou samostatnější, a kterým stačí, když je asistent pravidelně navštíví. Byt je v přízemí čtyřpatrového domu v klidné části města, necelých deset minut chůze od střediska v Pražské ulici.     

 

„V současné době máme ve službě chráněného bydlení v Pražské ulici tři byty celkem pro osm osob, bydlí u nás muži i ženy,“ uvádí Bc. Vladimíra Štechová, vedoucí střediska. „Nově otevíráme samostatný byt, ve kterém budou dva jednolůžkové pokoje.“

 

Chráněné bydlení je služba, která je určena lidem, kteří potřebují z důvodu zdravotního postižení pomoc od další osoby tak, aby zvládli každodenní starosti o domácnost a o sebe. Služba je celoroční v nepřetržitém provozu. Hlavním cílem služby je umožnit lidem s handicapem prožít plnohodnotný život v běžném prostředí a podle možnosti je připravit na samostatný život bez podpory sociálních služeb.

 

NADĚJE nabízí své služby na území celé České republiky již od roku 1990. V Litoměřicích působí od roku 2003.

  

připravila: Petra Smetanová


Méně...
 
Potravinovou pomoc NADĚJE v Litoměřicích posílil nový automobil

Potravinovou pomoc NADĚJE v Litoměřicích posílil nový automobil

08.03.14

Pracovníci terénního programu Litoměřické NADĚJE mají od minulého týdne k dispozici nový vůz. Automobil.


Více...
 
Potravinovou pomoc NADĚJE v Litoměřicích posílil nový automobil

Pracovníci terénního programu Litoměřické NADĚJE mají od minulého týdne k dispozici nový vůz. Automobil.


Méně...
 
Služby NADĚJE pro bezdomovce v Ústeckém kraji jsou připraveny na zimu

Služby NADĚJE pro bezdomovce v Ústeckém kraji jsou připraveny na zimu

ZPRAVODAJSTVÍ NADĚJE ZE DNE 11. 11. 2013

08.03.14

NADĚJE připravila na letošní zimu rozšíření kapacit sociálních služeb a také zcela nové služby pro bezdomovce v Ústeckém kraji. 


Více...
 
Služby NADĚJE pro bezdomovce v Ústeckém kraji jsou připraveny na zimu

NADĚJE připravila na letošní zimu rozšíření kapacit sociálních služeb a také zcela nové služby pro bezdomovce v Ústeckém kraji. Nově bude zahájen provoz noclehárny pro ženy v Litoměřicích, v Roudnici nad Labem vznikl pokoj krizové pomoci a první zimu bude poskytována služba noclehárny pro muže v Lovosicích.

 

Další služby NADĚJE mají se zimním obdobím dlouholeté zkušenosti a evidují již v těchto dnech zvýšený zájem o přenocování. Naděje poskytuje azylové domy v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Klášterci nad Ohří, dále pak noclehárny v Litoměřicích, Lovosicích a Klášterci nad Ohří a také nízkoprahová denní centra v Lovosicích, Kadani a Klášterci nad Ohří.

 

Cílem služeb je pomoci lidem v nouzi v návratu k běžnému životu, podpora při hledání zaměstnání a také prevence v oblasti zdravotní. V zimním období jde ale zejména o prevenci před umrznutím. V době, kdy nastanou mrazy, je vyhlašován krizový stav, kdy jsou vytvářeny přistýlky, nebo nocování na židlích a o této možnosti jsou v regionu informovány všechny instituce a Policie. Naděje má s podobným typem pomoci dlouholetou zkušenost, sociální služby poskytuje na území celé ČR již od roku 1990 a služby jsou poskytované podle zákona o sociálních službách. 


Méně...
 
Dům Naděje Litoměřice v Želeticích byl poškozen povodní

Dům Naděje Litoměřice v Želeticích byl poškozen povodní

ZPRAVODAJSTVÍ NADĚJE ZE DNE 13. 6. 2013

08.03.14

V úterý 4. června 2013 došlo k zaplavení Domu Naděje Litoměřice–Želetice. Voda v přízemí objektu, kde je azylový dům pro ženy, vystoupala až do výše 2,5 metru. 


Více...
 
Dům Naděje Litoměřice v Želeticích byl poškozen povodní

V úterý 4. června 2013 došlo k zaplavení Domu Naděje Litoměřice–Želetice. Voda v přízemí objektu, kde je azylový dům pro ženy, vystoupala až do výše 2,5 metru. 


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

22.02.14

Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky, 


Více...
 
Národní potravinová sbírka

30.11.2013

  

Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu 2013. Část darovaných potravin byla použita v našich službách. Děkujeme všem dárcům.


Méně...