Litoměřice

 
 

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Pomáhejte s námi 

 

AKTUALITY

 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

26.01.15

NADĚJE opouští prostory v Masarykově ulici. V bývalém objektu českých drah u nového sběrného dvora působila po tři roky sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přestěhována na novou adresu

Služba byla zřízena ve spolupráci s městem Litoměřice a byla zpočátku zacílena zejména na rodiny žijící v Revoluční ulici a blízkém okolí. V průběhu realizace se ale působnost rozšířila na celé město. 

 

Z důvodu částečného pokrácení dotací z rozpočtu města bude služba přestěhována do střediska v ulici Osvobození, kde se podělí o prostory s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.  Složitou finanční situaci jsme se snažili vyřešit tak, abychom co nejméně narušili chod služby pro rodiny i nízkoprahového klubu pro děti a mládež.  Provozní doba obou služeb zůstane zachována, pro klienty se mění pouze kontaktní místo služby pro rodiny a místo realizace workshopů a dalších skupinových aktivit pro rodiny, které sociální pracovníci pro klienty připravují,“ upřesňuje Petra Smetanová, vedoucí litoměřické pobočky.     

 

Za dobu svého působení si služba „SAS“ našla mezi litoměřickými službami své místo. V loňském roce pomohla sedmdesáti litoměřickým rodinám. Uskutečnilo se čtyřicetšest akcí pro rodiče s dětmi, např. karneval, fotbalový turnaj, dětský den nebo vánoční, či mikulášská besídka, oblíbené jsou workshopy pro matky s dětmi. Sociální pracovníci pomáhají rodinám řešit problémy s bydlením, zaměstnáním i s případnými dluhy. „Pracujeme vždy s celou rodinou, snažíme se motivovat rodiče k aktivnímu řešení problémů při zajištění chodu domácnosti i při řešení výchovných problémů s dětmi. Sociální pracovníci docházejí v případě potřeby i do rodin, kde například za aktivní účasti jednoho z rodičů pomáhají s doučováním dětí,“ dodává Veronika Schejbalová, vedoucí sociálně aktivizační služby.   

 

 

Připravila: Petra Smetanová

 


Méně...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

Mikulášská besídka se službou SAS

22.01.15

Ve středu 3. 12. se ve spolupráci s vedoucí oddělení sociální péče paní Kulíškovou a studentek ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb uspořádala Mikulášská besídka pro rodiny s dětmi.


Více...
 
Mikulášská besídka se službou SAS

 

Akce proběhla na středisku NADĚJE v Litoměřicích ve velkém sále. Program měly v režii studentky, které sehrály krátkou pohádku s názvem „Jak se staví sněhulák“, poté zazpívaly koledy za doprovodu fléten a zatancovaly svojí připravenou sestavu. Po představení přišel na řadu hlavní bod středečního podvečera - příchod Mikuláše, čerta a anděla. Akce se zúčastnilo 35 dětí za doprovodu rodičů, Mikulášskou nadílku dostaly jen ty děti, které se pravidelnou docházkou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi připravovaly do školy a to například prostřednictvím doučování nebo psaní úkolů. Nadílku dostalo i 7 předškolních dětí, které opět docházely do služby pravidelně. Balíček se sladkostmi, ale pořád nebyl zadarmo, vybrané děti, které splňovaly kritéria pro dostání nadílky, musely přednést nějakou básničku – nakonec to pro všechny dopadlo dobře a čert si nikoho s sebou neodnesl.

 

Akce se vydařila, děkujeme všem zúčastněným a především studentkám a paní Kulíškové, které věnovaly rodinám svůj volný čas.

 


Méně...
 
Mikulášská besídka v NZDM

Mikulášská besídka v NZDM

22.01.15

Klienti z nízkoprahového klubu se zúčastnili mikulášské besídky, která se konala v prostorách tělocvičny ZŠ Boženy Němcové.


Více...
 
Mikulášská besídka v NZDM

 

Pro děti a mládež byly připraveny sportovní soutěže a mikulášská nadílka. Nejlepší sportovci získali hodnotné ceny, které jsme obdrželi od sociálních pracovníků z města, ti se zároveň do připraveného programu aktivně zapojili. Tímto chceme poděkovat především terénnímu sociálnímu pracovníkovi z města panu Kolaříkovi za výbornou spolupráci.

 


Méně...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

10.12.14

Klienti NZDM se zúčastnili turnaje v šipkách, který se konal přímo v nízkoprahovém klubu.


Více...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Během akce panovala výborná nálada a soutěživost mezi týmy. Obě družstva byla podporována místními fanoušky. Na konci turnaje čekala na nejlepšího hráče a na nejlepší hráčku výhra v podobě balíčku se sladkostmi. Celá akce se velmi vydařila, a to nejen díky velkému počtu zúčastněných a přihlížejících, ale především nezapomenutelnou atmosférou. Věříme, že brzy celou akci opět zopakujeme.


Méně...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

10.12.14

Program primární prevence pro nás připravil sociální pracovník K-centra Martin Havelka na základě domluvy na setkání pracovní skupiny OPK v rámci komunitního plánování.


Více...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Tento program je určen pro věkovou kategorii 10 - 12 let s tématem životní styl a závislost. Dvouhodinového programu, který by měl probíhat dvakrát do roka se ve čtvrtek 27. 11. 2014 zúčastnilo 8 dětí a jedna matka. Děti se dozvěděly co to je životní styl, ve skupinkách měly za úkol rozdělit jednotlivé činnosti na pozitivní či negativní. Děti například přišly na to, že „poflakování za barákem“ patří mezi aktivity, které neprospívají našemu životnímu stylu. Druhým tématem byly závislosti. Na toto téma děti měly za úkol namalovat co si představují pod pojmem závislost. V průběhu malování s lektorem mluvily o svých zážitcích, co vědí o závislosti, o drogách, které jiné návykové látky máme aj. Ukázalo se, že děti obecný přehled o těchto tématech mají, což je pozitivní pro další spolupráci. Tímto Martinovi moc děkujeme a těšíme se za půl roku.

 

Bc. Hedvika Vavřincová - pedagogický pracovník

 


Méně...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

27.11.14

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích


Více...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Psovod nám předvedl základní poslušnost psa, plížení se a hledání předmětů. Při zadržení podezřelého na útěku asistoval Pavel Kolařík, terénní pracovník Města Litoměřice. Děti se ptaly zejména na psa, ale také padly otázky, které byly zaměřeny na podezřelého, jeho zadržení a průběh tohoto procesu. Zajímavou zkušeností pro děti bylo vypůjčení si a zkoušení vybavení, které psovod používá. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a snad se díky kontaktu s policistou zmírnily zábrany v komunikaci s Policií ČR. Tímto chceme psovodovi Policie ČR a panu Pavlu Kolaříkovi poděkovat za uskutečnění tohoto odpoledne.

 


Méně...