Litoměřice

 
 

Pomoc začíná porozuměním
Darujte lidem NADĚJI


 

Opatření proti šíření COVID-19

 

V souladu s nařízením Vlády ČR proti šíření COVID-19 stále dodržujeme hygienická opatření na všech pracovištích. Při poskytování sociální služby platí povinnost nosit roušku, nebo respirátor dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každého, aby aplikoval připravenou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

01.09.14

Lidé bez domova, kteří žijí na území města Litoměřice, se aktivně zapojili do úklidu černé skládky. Aktivita vznikla na základě spolupráce Odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice a Terénního programu organizace NADĚJE.


Více...
 
Bezdomovci uklízejí černou skládku u Litoměřic

Poslední dva srpnové pracovní dny věnovali terénní pracovníci spolu s šesti klienty vyklízení na černo navezeného odpadu.

 

„Od jara letošního roku jsme ve spolupráci s panem inženýrem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí na městském úřadě, připravovali projekt na úklid velké černé skládky v blízkém okolí Litoměřic. Naším hlavním cílem bylo aktivní zapojení našich klientů do úklidu. Chceme poukázat na to, že ne všichni lidé bez domova dělají nepořádek a nezáleží jim na jejich okolí,“ uvádí Mgr. Robert Krejčí, vedoucí terénního programu NADĚJE.

 

V tomto roce vznikl zkušební projekt, jehož cílem je začít s úklidem černé skládky na bývalé dělostřelecké cestě směrem na Trnovany. Město Litoměřice zajišťuje materiální a technické zázemí pro vyklízení odpadu. Na místo jsou přistaveny kontejnery a klienti spolu s terénními pracovníky ručně nakládají navezený odpad. „Odměnou pro naše klienty je potravinová pomoc, kterou jim po práci rozdáme. Během vyklízení mají všichni zajištěno jídlo a pití. Práce máme rozvrženy vždy na dva po sobě jdoucí dny jednou za měsíc, čeká nás tedy do konce roku ještě osm dní perné práce,“ upřesňuje Bc. Renáta Hercíková, sociální pracovnice terénního programu. „Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni vyvézt do přírody v okolí města, a musím říct, že to upřímně překvapilo i naše klienty, kteří s námi pracovali.“

 

Jedním z cílů NADĚJE je také pokusit se měnit negativní obraz lidí bez domova, který je v naší společnosti zakořeněn. Ne každý bezdomovec dělá nepořádek a ničí své okolí, ti kteří se chovají slušně, ovšem nejsou tolik vidět. 

 

             

 


Méně...
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Návštěva GALERIE MARIONET

19.08.14

 

Dne 15. 8. 2014 navštívili pracovníci SAS s dětmi GALERII MARIONET ve Hvězdárně v Litoměřicích.

 


Více...
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Děti si mohly otrhat  ,,bonbónovník“, prohlídly si výstavu a na závěr si loutky vypůjčily a zahrály si pohádku o Červené Karkulce.


Méně...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

19.08.14

 

Dne 8. 8. 2014 se konal workshop pro klienty SAS, v prostorách kuchyně, v Domě Naděje na Pražské ulici.

 


Více...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Rodiny s dětmi vyráběly dekorace z vizovického těsta, které si po zapečení odnesly domů. Další workshop proběhne 22. srpna ve službě SAS , čas konání od 14:30 hod. Tentokrát budeme háčkovat pro děti oblíbený hakisak.

 


Méně...
 
Příměstský tábor NZDM

Příměstský tábor NZDM

08.08.14

 

V termínu od 14. do 18. července 2014 se uskutečnil 5-ti denní příměstský tábor na téma ,,Z pohádky do pohádky“.


Více...
 
Příměstský tábor NZDM

Každý den byl tematicky zaměřen na konkrétní pohádku, od které se odvíjel celodenní program. Během celého týdne byly pro děti připraveny zábavné a vzdělávací hry, sportovní aktivity a v neposlední řadě také řada kreativních činností, vše samozřejmě v kontextu konkrétních pohádek. Děti navštívily vyhlídkovou věž Kalich, Důl Richard, Katakomby v Litoměřicích a rozhlednu na Mostné hoře. Tábor byl zakončen dětmi oblíbenou diskotékou a táborákem.

 


Méně...
 
Příměstský tábor pro nadějné děti

Příměstský tábor pro nadějné děti

28.07.14

V týdnu 14. - 18. 7. 2014 se konal příměstský tábor pro děti žijící v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice, kterého se zúčastnilo 8 dětí.

 

 

 


Více...
 
Příměstský tábor pro nadějné děti

V seskupení 5 chlapců a 3 dívek jsme se vydali na cestu kolem světa. V seskupení 5 chlapců a 3 dívek jsme se vydali na cestu kolem světa. Každý den jsme tematicky navštívili jeden světadíl, při kterém se děti za pomoci převleků, aktivit a her seznámily i s jinými kulturami než je ta naše. Formou zážitkové pedagogiky jsme aktivity vybírali tak, abychom děti vedli ke slušnému chování nejen mezi sebou, ale i na veřejnosti, což přispívá k jejich integraci do společnosti. Díky návštěvě ZOO v Ústí nad Labem, návštěv města Terezín, lanových aktivit, sportovního dne a jiných soutěží si děti osvojily mnoho nových a zajímavých poznatků a zážitků. S dětmi jsme se naučili stavět chýše z přírodních materiálů, poznali jsme spoustu nových zvířat nejen v ZOO, kolektivní spoluprací se nám podařilo najít poklad, naučili jsme se frisbee, překonali jsme lanové překážky, užili jsme si spoustu legrace a každý den jsme zahájili a ukončili pokřikem, který charakterizoval daný světadíl.

 

Projekt „Příměstský tábor pro nadějné děti“ byl podpořen z prostředků fondu Hennlich administrovaného Ústeckou komunitní nadací. Díky potravinové bance NADĚJE jsme získali příspěvek v podobě odměn pro děti a ve spolupráci s restaurací Klobouk v Terezíně, která je provozována jako chráněné pracoviště DIAKONIE ČCE, jsme byli schopni dětem zajistit stravování v podobě obědů.

 

Všem organizacím, které se podíleli na možnosti realizovat tento projekt, děkujeme.  

 

Hedvika Vavřincová, NADĚJE Litoměřice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 
Národní potravinová sbírka podruhé

Národní potravinová sbírka podruhé

02.07.14

NADĚJE se v listopadu společně s Potravinovou bankou opět zapojí do Národní potravinové sbírky.


Více...
 
Národní potravinová sbírka podruhé

NADĚJE se v listopadu společně s Potravinovou bankou opět zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.


Méně...