Neziskové právnické osoby

Alzheimer nadační fond


BONA FIDE


Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o.


České sdružení Církve adventistů sedmého dne
Českobratrská církev evangelická Vysoké Mýto


Dárcovský fond Hennlich
Dobrovolnické centrum Ústeckého kraje
Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I


Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka


NADACE AGEL
Nadace Brücke/Most - Stiftung
NADACE ČEZ
NADACE Divoké Husy
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Nadace rozvoje občanské společnosti
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Nadační fond Albert
Nadační fond Anima
Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových
Nadační fond Pro radostný život


Oblastní charita Liberec


Pomoc v nouzi Liberecko z.s.
Potravinová banka Liberec z.s.
Potravinová banka Plzeň z.s.
Potravinová banka Praha, z.s.
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.
Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s.
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.


Rotary Club Zlín


Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav
Římskokatolická farnost - děkanství Kadaň


Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích
Sbor Církve bratrské Benátky nad Jizerou
Sbor Církve bratrské Mladá Boleslav
Sbor Církve bratrské v České Třebové
Sbor Církve bratrské v Liberci
Sbor Církve bratrské v Litomyšli
Sbor Církve bratrské v Náchodě
Sbor Církve bratrské v Praze 3
Sbor Církve bratrské ve Vysokém Mýtě


Veřejně prospěšný spolek Anaon
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


Základní škola Eden