Klášterec nad Ohří - Terénní programy v rodinách

 
 
 
 

 

 


PROČ TU JSME

Vyhledáváme osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a následně jim pomáháme při návratu k běžnému způsobu života. Služba je zaměřena především na osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou bydlení.


KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Všechny osoby a rodiny bez omezení věku, které jsou nebo pravděpodobně budou zasaženy  nepříznivou sociální situací.  


CO NABÍZÍME

Rodinám i jednotlivcům nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při sepisování úředních dokumentů a žádostí, pomoc při řešení bydlení a hledání zaměstnání, pomoc při plnění rodičovských povinností, pomoc při řešení finančního závazku aj.), asistenci při kontaktu s institucemi i úřady a zprostředkování další sociální i jiné služby. V případě potřeby poskytujeme materiální pomoc formou ošacení, potravinové pomoci a prostředky osobní hygieny.


KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby poskytujeme bezplatně.


KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Ve všedních dnech od 6:30 do 15:00 hodin.


KDE SLUŽBY POSKYTUJEME

Terénní služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů na území města Klášterce nad Ohří, případně v poradenské místnosti terénního programu na adrese Mírová 480, Klášterec nad Ohří – přízemí domu.

 

KONTAKTY

Bc. Lucie Rýznarová, vedoucí terénního programu

teren.klasterec@nadeje.cz

+420 775 889 632

 

Miroslava Chrzová, DiS., vedoucí pobočky Klášterec nad Ohří

m.chrzova@nadeje.cz

+420 775 889 636

 

Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel

a.slavicek@nadeje.cz 

 

ODKAZY

Veřejný závazek služeb

Potravinová a materiální pomoc

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů