Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Milostivé léto pomůže i v letošním roce

Milostivé léto pomůže i v letošním roce

24.05.23

V letošním roce se opět uskuteční Milostivé léto, které se tentokrát zaměří na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.


Více...
 
Milostivé léto pomůže i v letošním roce

V letošním roce se opět uskuteční Milostivé léto, které se tentokrát zaměří na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.

 

  Dlužníci budou mít možnost uhradit jistinu (částka, ze které vznikl dluh) v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Kromě dlužné jistiny bude potřeba zaplatit exekutorovi poplatek ve výši 1815 korun. Podmínkou je splacení dluhu a požádat o odpuštění úroků a penále.

  Pokud je dluh vyšší než pět tisíc korun, bude možné rozložit platbu do čtyř splátek. Mnoho dlužníků v minulosti nemělo dostatek prostředků na jednorázovou platbu jistiny. Například měsíční splátky dluhů u České správy sociálního zabezpečení, které přesahují 50 tisíc korun, budou možné rozložit až na dobu pěti let. Finanční správa umožní rozložení splátek maximálně na dobu jednoho roku.

 

  Věřitelem musí být tzv. veřejnoprávní subjekt. To zahrnuje dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky v krajských a městských nemocnicích, pokuty a koncesionářské poplatky, pohledávky u soudu a vězeňské služby. Milostivé léto může pomoci také s dluhy způsobenými černou jízdou, nájmem v obecních bytech, účty za energie a nedoplatky za odvoz odpadu.

 

  Akce se nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů, jako jsou banky a nebankovní poskytovatelé půjček, telefonní operátoři nebo soukromí pronajímatelé. Tato jedinečná příležitost k oddlužení není možná ani v případě, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. Milostivé léto není určeno a povoleno pro osoby v insolvenci.

 

  Fyzické i právnické osoby budou také mít možnost požádat o mimořádný zánik určitých nedoplatků na dani a příslušenství. Tato možnost se vztahuje na bagatelní nedoplatky na dani i na příslušenství v jednotlivé výši 200 korun, které vznikly dlužníkům do 30. září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota těchto zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřesáhla tisíc korun. Tyto nedoplatky budou automaticky zanikat bez nutnosti žádosti od 1. července 2023, kdy vstoupí zákon v účinnost.

 

  Bližší informace o Milostivém létu a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší dluhové poradně v Kadani. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu, čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569 a v úterý ve stejný čas na adrese Prunéřov 377.

Méně...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

24.04.23

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.


Více...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.

 

V prodejnách Tesco a Lidl v Klášterci nad Ohří nám nakupující věnovali celkem 438 kg trvanlivých potravin a drogerie, které pomohou těm nejpotřebnějším. V následujících týdnech a měsících budeme moci zboží použít pro klienty našich sociálních služeb v Kadani a Klášterci nad Ohří.

 

Děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu, stejně jako našim zaměstnancům, díky nimž se můžeme pravidelně účastnit této akce. Pokud máte zájem o další informace o Sbírce potravin, navštivte webovou stránku projektu.


Méně...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Rok pomoci lidem z Ukrajiny

24.02.23

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.


Více...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.

 

I díky solidaritě dárců a nasazení našich pracovníků jsme mohli od začátku krize ukrajinským občanům distribuovat materiální a potravinovou pomoc včetně základního vybavení domácností, zajišťovat ubytování a zaměstnání, vyřizovat zápisy do školek, škol a kurzů českého jazyka, domlouvat lékařskou pomoc, asistovat při jednání s úřady a poskytovat podporu se zpracováním extrémně těžkých životních událostí.

 

Jsme rádi za každou osobu, která u nás v Ústeckém kraji našla pocit bezpečí a druhý domov.


Méně...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

08.02.23

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.


Více...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.

 

V Ústeckém kraji jsou oba naše azylové domy plné, provozujeme ale také tři noclehárny a krizovou pomoc pro muže, kde nabízíme přespání v teple. Pokud se kapacity naplní také v těchto službách, jsme připraveni poskytovat krizové židle a iglú, aby osoby bez domova mohly přečkat mráz v bezpečí.

 

Naše terénní programy navíc monitorují situaci u osob bez domova a v rámci možností jim nabízejí spacáky či oblečení na zahřátí.

 

Pokud chcete pomáhat s námi, podpořte nás finančně: www.darujme.cz/projekt/1205044. Děkujeme!

 

Kontakty na naše služby

 

Noclehárny:

 

Krizová pomoc pro muže:

 

Nízkoprahová denní centra:

 

Terénní programy:

 • Litoměřice, tel.: 774 835 337, e-mail: renata.langer@nadeje.cz,
 • Roudnice nad Labem, tel.: 608 728 033, e-mail: eva.zvachtova@nadeje.cz,
 • Štětí, tel.: 773 770 991, e-mail: david.hajek@nadeje.cz.

 

Azylové domy:


Méně...
 
Středisko NADĚJE pro osoby bez přístřeší funguje už dva roky

Středisko NADĚJE pro osoby bez přístřeší funguje už dva roky

01.01.23

Dnes slavíme dva roky provozu Střediska NADĚJE pro osoby bez přístřeší v Kadani – Prunéřově.


Více...
 
Středisko NADĚJE pro osoby bez přístřeší funguje už dva roky

Dnes slavíme dva roky provozu Střediska NADĚJE pro osoby bez přístřeší v Kadani – Prunéřově.

 

Od prvního dne otevření prošlo službami nízkoprahového denního centra a noclehárny téměř 80 lidí, kteří u nás nalezli pomoc, stravu, chvilku odpočinku a teplou postel.

 

S klienty ale rovněž pravidelně uklízíme okolní prostředí, zprostředkováváme kontakt s naší místní dluhovou poradnou a společně slavíme Vánoce.

 

Za dlouhodobou podporu děkujeme městu Kadaň, spolupracujícím organizacím a také individuálním dárcům, díky jejímž příspěvkům ve sbírce www.darujme.cz/nadejeprunerov můžeme poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez přístřeší zajišťuje nezbytná ošetření a odborné konzultace.

 

Nahlédnout do provozu Střediska můžete prostřednictvím přiložených fotografií klientů, které jsme v říjnu vystavovali v rámci Týdne sociálních služeb.


Méně...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Poděkování paní ředitelky na konec roku

28.12.22

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu.


Více...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu. 

 

Po dvou letech pandemie nepřišla úleva, ale další komplikace spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Přesto jsme i díky Vám mohli podpořit ty, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. Velmi si vážím toho, že i přes náročnost současné situace myslíte na lidi v nouzi, nezapomněli jste na zranitelné, potřebné nebo nemocné. 

 

Přeji Vám do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a splněná přání. Ať Vás naděje a radost provází celým rokem 2023!

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...