Roudnice nad Labem

 
 

Aktuality

Pálení čarodějnic v azylovém domě

Pálení čarodějnic v azylovém domě

05.05.23 | Roudnice nad Labem

S klienty našeho azylového domu a sociálně terapeutické dílny v Roudnici nad Labem jsme se sešli k příležitosti pálení čarodějnic. Společně jsme strávili slunečné odpoledne v prostorách azylového domu, zazpívali jsme si s kaplanem a děti se bavily hrami.


Více...
 
Pálení čarodějnic v azylovém domě

S klienty našeho azylového domu a sociálně terapeutické dílny v Roudnici nad Labem jsme se sešli k příležitosti pálení čarodějnic. Společně jsme strávili slunečné odpoledne v prostorách azylového domu, zazpívali jsme si s kaplanem a děti se bavily hrami.

 

Každý si upekl svůj špekáček a na závěr jsme spálili malé čarodějnice, které si děti v předešlých dnech vyrobily s pomocí našich pracovnic. Setkání se všem moc líbilo a už se těší na další podobnou akci.


Méně...
 
Oslava 20 let NADĚJE v Ústeckém kraji

Oslava 20 let NADĚJE v Ústeckém kraji

28.04.23 | Roudnice nad Labem

Ve středu 17. května budeme v zámeckém parku v Roudnici nad Labem společně slavit 20 let působení NADĚJE v Ústeckém kraji.


Více...
 
Oslava 20 let NADĚJE v Ústeckém kraji

Ve středu 17. května budeme v zámeckém parku v Roudnici nad Labem společně slavit 20 let působení NADĚJE v Ústeckém kraji.

 

Pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost jsme připravili rozmanitý program.

 

Těšíme se na vaši účast.

 


Méně...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

24.04.23 | Roudnice nad Labem

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.


Více...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.

 

Ve roudnické prodejně Billa nám nakupující věnovali celkem 854 kg trvanlivých potravin a drogerie, které pomohou těm nejpotřebnějším. V následujících týdnech a měsících budeme moci zboží použít pro klienty našich sociálních služeb v Roudnici nad Labem.

 

Děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu, stejně jako našim zaměstnancům a Skatům a Skautkám Evropy z litoměřických středisek sv. Štěpána a sv. Anežky České, díky nimž se můžeme pravidelně účastnit této akce. Pokud máte zájem o další informace o Sbírce potravin, navštivte webovou stránku projektu.


Méně...
 
Honba za velikonočními vajíčky

Honba za velikonočními vajíčky

12.04.23 | Roudnice nad Labem

Naše roudnické služby azylový dům a sociálně terapeutická dílna uspořádaly společnými silami pro své klienty honbu za velikonočními vajíčky.


Více...
 
Honba za velikonočními vajíčky

Naše roudnické služby azylový dům a sociálně terapeutická dílna uspořádaly společnými silami pro své klienty honbu za velikonočními vajíčky. 

 

Klienti dílny vyrobili a pomalovali keramická vajíčka, která naši pracovníci schovali na trase za azylovým domem. Poté se klienti obou služeb vydali hledat vajíčka za doprovodu slunečného počasí. 

 

Vajíčka byla obodovaná, takže v konečném pořadí nezáleželo na počtu nasbíraných kusů, ale na celkovém součtu bodů. 

 

Byli jsme moc rádi, že se tato akce klientům líbila.

 


Méně...
 
Klienti uklízeli okolí azylového domu

Klienti uklízeli okolí azylového domu

11.04.23 | Roudnice nad Labem

Klienti našeho azylového domu v Roudnici nad Labem se zapojili do jarního úklidu blízkého okolí a přilehlé cyklostezky.


Více...
 
Klienti uklízeli okolí azylového domu

Klienti našeho azylového domu v Roudnici nad Labem se zapojili do jarního úklidu blízkého okolí a přilehlé cyklostezky.

 

I přes nepříliš příznivé počasí jsme dokázali sesbírat několik pytlů odpadků, a přispět tak k čistšímu prostředí.

 


Méně...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

Jak se žije v Roudnici nad Labem

06.03.23 | Roudnice nad Labem

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb.


Více...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb. Postupně jsme otevřeli sociálně terapeutickou dílnu, azylový dům pro rodiny s dětmi a muže, chráněné bydlení a jako poslední krizovou pomoc pro muže v roce 2014.

 

První ze služeb, terénní program, je určený osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ale také osobám bez přístřeší. V této službě působí čtyři pracovníci. Dva zajišťují terénní práci ve městě a dva mají na starosti tzv. mobilní terén – tedy okolí města v rámci ORP Roudnice nad Labem. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, pomoc při sepisování úředních dokumentů, doprovod k lékaři či na úřady, ale v případě potřeby i potravinovou pomoc. Služba je určena všem osobám starším 16 let. Terénní program také zprostředkovává kontakt s dalšími službami. Například osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, odkazujeme na náš místní azylový dům.

 

Azylový dům NADĚJE sídlí na Sladkovského ulici na konci města poblíž řeky Labe. Je určen zejména rodinám s dětmi a mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Kapacita domu činí 45 osob a klienti mohou využívat ubytování až na dobu jednoho roku, než si najdou stabilnější formu bydlení. Tato služba je v roudnické pobočce funkční už od roku 2010. Sociální pracovníci pomáhají klientům najít nové stabilnější bydlení, řeší s nimi jejich rodinný rozpočet, jsou k dispozici v orientaci na pracovním trhu, dále jsou nápomocni v otázkách týkajících se sjednávání nového bydlení.

 

Od roku 2014 provozujeme v prostorách azylového domu ještě službu krizové pomoci. Ta je určena mužům starším 18 let, kteří se ocitli v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Krizový stav nebo situace vznikly nenadálou ztrátou bydlení (zhoršená rodinná situace, zhoršení zdravotního stavu, osobní bankrot, smrt blízké osoby, požár domu, atd.) či ohrožením zdraví nebo života. Klientům služby je poskytováno azylové přístřeší zpravidla na sedm dnů. Po tuto dobu má klient k dispozici jak zajištění základních potřeb (stravování, hygieny, atp.) a intervence v krizové oblasti, tak možnost následného řešení, ať v podobě využití návazné sociální služby azylového domu, nebo při vyřešení krize odejití do stabilních podmínek.

 

V naší pobočce není opomenuta ani cílová skupina osob se zdravotním handicapem. A to pro osoby s duševním onemocněním a také pro ty, které trápí postižení tělesné či jsou jejich handicapy vzájemně kombinovány. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny služby chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna.

 

První jmenovaná služba chráněné bydlení vznikla v roce 2015. Je určena právě výše jmenovaným handicapovaným osobám, které potřebují dopomoci se zvládáním samostatného bydlení a se vším, co jejich handicap přináší. Služba je poskytována v šesti bytových jednotkách v Roudnici nad Labem a kapacita služby je 12 klientů. Klientům služby je poskytována pomoc jak s návštěvami lékařských ordinací či úřadů, tak při nakupování a hospodaření s penězi. Důležitým aspektem je však také trávení volného času, podpora docházení do zaměstnání či chráněné dílny. I v tomto je tato služba důležitá.

 

Poslední službou, která vznikla v roce 2013, je služba sociálně terapeutické dílny. Tato dílna je určená pro osoby s handicapem, podobně jako v chráněném bydlení. Cílem dílny je kromě smysluplného trávení volného času i příprava na otevřený trh práce. Klienti se v dílně učí novým dovednostem, to když mají možnost naučit se práci na šicím stroji, na hrnčířském kruhu či během teplejšího období rozvíjet pěstitelské práce na přilehlé zahrádce, která je rovněž součástí terapeutické dílny.

 

V dílně se rovněž věnujeme s klienty praktickým činnostem, jako je například příprava pokrmů a vaření. O schopnostech klientů, jak upéci dobrou bábovku či připravit smažený řízek s bramborovým salátem, jsme se například přesvědčili během vánoční besídky, kterou dílna pořádá každým rokem. V tomto roce se nám také podařilo vydat praktickou kuchařku o menším nákladu, která se sestává z receptů, jež si klienti sami připravili.

 

O tom, že naše služby fungují smysluplně a mají úspěchy, můžeme uvést několik příkladů dobré praxe. Pan Milan se ocitl bez přístřeší a zázemí v době, kdy ukončil výkon trestu a hospitalizaci v léčebně. Zakusil, co je to být osoba bez domova, a tak později vstoupil do našich služeb. V době své největší nouze kontaktoval náš terénní program a posléze pobýval v azylovém domě, odkud se později přestěhoval do služeb chráněného bydlení.

 

Během pobytu v našich službách začal docházet i do sociálně terapeutické dílny. V chráněném bydlení a terapeutické dílně se pan Milan obohatil o spoustu dovedností, ale i zkušeností. Stal se z něj odborník v práci na šicím stroji. Například sám navrhl a ušil boxovací pytel. A měl lví podíl na vydání naší praktické kuchařky, do níž přispěl množstvím receptů.


Méně...