Roudnice nad Labem

 
 

Aktuality

Ekologické automobily pro pomoc potřebným

Ekologické automobily pro pomoc potřebným

19.01.24 | Roudnice nad Labem

V loňském roce jsme v rámci projektu Automobily NADĚJE pro pomoc potřebným, který je spolufinancován Evropskou unií, pořídili tři nová vozidla Toyota Yaris Hybrid.


Více...
 
Ekologické automobily pro pomoc potřebným

V loňském roce jsme v rámci projektu Automobily NADĚJE pro pomoc potřebným, který je spolufinancován Evropskou unií, pořídili tři nová vozidla Toyota Yaris Hybrid.

 

Finanční spoluúčast projektu nám posléze pomohla pokrýt individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje.

 

Děkujeme Ústeckému kraji za podporu. Díky těmto ekologickým a úsporným autům se naše sociální služby v Ústeckém kraji staly mobilnějšími, čímž jsme zvýšili jejich kvalitu a dostupnost pro klienty.

 


Méně...
 
Podpořte náš projekt v hlasování v Tescu

Podpořte náš projekt v hlasování v Tescu

15.01.24 | Roudnice nad Labem

Náš projekt s názvem „Potraviny pro samoživitelky a seniory v tísni“ byl vybrán mezi tři finalisty grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco v regionu Roudnicko.


Více...
 
Podpořte náš projekt v hlasování v Tescu

Náš projekt s názvem „Potraviny pro samoživitelky a seniory v tísni“ byl vybrán mezi tři finalisty grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco v regionu Roudnicko.

 

Pomozte nám nyní vyhrát, abychom mohli realizovat projekt.

 

Jak na to? Za každý nákup v prodejnách Tesco v Roudnici nad Labem, Štětí, Neratovicích a na Mělníku obdržíte žeton. Ten následně vhoďte do hlasovacího zařízení za pokladnami pro náš modře označený projekt. Hlasování probíhá až do 11. února.

 

 

Anotace projektu našeho terénního programu v Roudnici nad Labem:

 

Projekt cílí na přímou pomoc osobám v nouzi, konkrétně rodinám samoživitelek a seniorům, kteří se nacházejí ve finanční tísni. Každý měsíc jim zůstává pouze několik stovek korun na výdaje, a aby dosáhli alespoň této malé finanční rezervy, musí omezovat základní potřeby. V rámci projektu podpoříme tyto osoby nákupem čerstvých potravin, jako je maso, mléčné výrobky, ovoce a zelenina. Aktuální nedostatek těchto potravin ve stravování přispívá ke zhoršování zdravotního stavu zejména u dětí a seniorů. Dále pořídíme mrazák, který nám umožní efektivně skladovat a distribuovat potraviny.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

14.01.24 | Roudnice nad Labem

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky a pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc.


Projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.


V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).


Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.


Projekt rovněž přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.


Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.


NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.


Méně...
 
Vánoční posezení v azylovém domě

Vánoční posezení v azylovém domě

22.12.23 | Roudnice nad Labem

V azylovém domě v Roudnici nad Labem jsme se všichni společně sešli u stolu plného cukroví, které klienti upekli s pomocí našich pracovnic.


Více...
 
Vánoční posezení v azylovém domě

V azylovém domě v Roudnici nad Labem jsme se všichni společně sešli u stolu plného cukroví, které klienti upekli s pomocí našich pracovnic.

 

Chvíle klidu a šálky teplého čaje podnítily k rozhovorům a s dětmi jsme si povídali o tradicích spojených s vánočními svátky.

 

S hudebním doprovodem našeho pana kaplana jsme si také zazpívali koledy a na závěr jsme rozdali dárky, které našim klientům v Roudnici a Štětí dodala Diakonie Krabčice prostřednictvím sbírky Krabice od bot.


Méně...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

13.12.23 | Roudnice nad Labem

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.


Více...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.

 

S dětmi a rodiči se setkáváme podle toho, jak je to potřeba, obvykle jednou za dva týdny. Schůzky probíhají buď v našem zázemí, nebo na místech, kde se klient cítí nejlépe (doma, ve škole, v parku), případně při jeho hospitalizaci.

 

Při práci je pro nás důležité postupně odhalovat problémy a mluvit s dětmi i rodiči o jejich obavách nebo výčitkách. Pokud se dítěti nedaří, není to automaticky chyba rodiče. Někdy rodič nevědomky nevyhovuje potřebám dítěte. Všechny tyto aspekty společně probíráme a hledáme nová řešení. Někdy se ale také stává, že si rodič vyčítá poruchy dítěte, které jim nemohou být způsobeny.

 

V okrese Litoměřice ročně pomůžeme 70 dětem a dospívajícím s psychickými problémy. Vzhledem k vysoké poptávce po službě otevřeme na začátku roku 2024 další dvě nová Centra pro okresy Chomutov a Louny, čímž ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte nás, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší v Ústeckém kraji:: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

12.12.23 | Roudnice nad Labem

Dokončujeme vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a odstranění domácího násilí. Díky podpoře od Ministerstva vnitra České republiky absolvovalo 15 zaměstnanců NADĚJE, oblasti Litoměřické (Ústecký kraj) vzdělávací program, který jim poskytne dovednosti potřebné k řešení problémů spojených s domácím násilím.


Více...
 
Vzdělávání se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí

Dokončujeme vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a odstranění domácího násilí. Díky podpoře od Ministerstva vnitra České republiky absolvovalo 15 zaměstnanců NADĚJE, oblasti Litoměřické (Ústecký kraj) vzdělávací program, který jim poskytne dovednosti potřebné k řešení problémů spojených s domácím násilím.

 

Pro projekt "NADĚJE – vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí" jsme získali finanční prostředky z programu Prevence sociálně patologických jevů. Ten je zaměřen na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami, které nezvládají agresi ve vztazích. Prostředky z programu jsou přiděleny na rok 2023 (výzva 2. kolo) s cílem zvládnout dopady uprchlické vlny spojené s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

 

Díky podpoře byli naši zaměstnanci schopni ve druhém pololetí letošního roku absolvovat sérii seminářů, které plánují využít ve své práci s klienty v sociálně aktivizační službě, nízkoprahových zařízení, terénních programech, azylových domech a v projektu Housing First. V nově připraveném vzdělávacím modulu se zaměstnanci seznámili se zásadami krizové intervence, příklady situací při zvládání násilného chování a byly zohledněny i minimální standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice, jak je definuje dokument Úřadu vlády České republiky.

 


Méně...