Kadaň

 
 

Aktuality

Nové změny v exekucích a insolvencích

Nové změny v exekucích a insolvencích

21.02.22 | Kadaň

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.


Více...
 
Nové změny v exekucích a insolvencích

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.

 

Odpuštění dluhů, u kterých jistina nepřekročí 1 500 korun
Exekuce, u nichž jistina nepřekračuje 1 500 korun, budou zastaveny, pokud u nich nebylo za poslední tři roky nic vymoženo.

 

Zastavování bezvýznamných exekucí
Byla upravena maximální délka vedení exekuce na zaplacení. Pokud vymožená částka po šesti letech nepokryje ani náklady exekutora a oprávněného, bude exekuce zastavena jako bezvýsledná.  K zastavení prvních bezvýsledných exekucí bude ale docházet nejdříve až v roce 2023.

 

Zvýšení nezabavitelné částky
Platí nové vyšší normativní náklady na bydlení ve výši 6 815 korun, díky čemuž se zvedlo i nezabavitelné minimum, které pomůže lidem při exekuci nebo insolvenci. Od 1. ledna 2022 se nezabavitelná částka zvýšila o 133 korun na minimum 8 006 korun. Nezabavitelná částka na manželku, manžela či dítě je 2 668 korun.

 

Exekuce na majetek
Od roku 2022 dochází k omezení exekuce na majetek v určitých případech. Vztahuje se na povinné, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu. Nově by měli být zvýhodněni. Mobiliární exekuce budou probíhat pouze v určitých případech, a to zejména pokud probíhá exekuce na výživné, či náhrada škody způsobená trestným činem. Omezení exekucí na majetek se týká běžných věcí, netýká se nemovitostí či jiného výrazně hodnotnějšího majetku. Dále také vešlo v platnost, že mobiliární exekuci lze provádět pouze jedním exekutorem, který přijde první. Nebude proto možné, aby mobiliární exekuci provádělo více exekutorů najednou.

 

Způsob splácení exekuce
Změnil se také způsob splácení exekuce. Nově se budou splátky exekuce přednostně používat na úhradu jistiny a až následně na úhradu úroků a nákladů exekuce. Tím by se mohlo zamezit případům, kdy se z malého závazku stane vysoký dluh.

 

Snížení penále za zdravotní a sociální pojištění
Nově je úrok z prodlení stanoven podle občanského zákoníku, a tak by měl roční úrok vycházet na 8,5 %. Tato hodnota je ale pohyblivá a v průběhu roku se může změnit.

 

Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší dluhové poradně. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569, v úterý ve stejný čas nás najdete na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

31.12.21 | Kadaň

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech.


Více...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech. 

 

Děkujeme Vám, že Vás ani tato náročná situace neodradila od ochoty pomáhat, že jste vnímaví k potřebám druhých, že jste solidární se zranitelnými a opuštěnými lidmi.

 

Přejeme Vám hodně naděje, zdraví, radosti, pokoje i elánu do nového roku.

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...
 
Vánoce pro osoby bez přístřeší

Vánoce pro osoby bez přístřeší

29.12.21 | Kadaň

Vánoční atmosféra zavládla v uplynulých dnech ve Středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá osobám bez přístřeší.


Více...
 
Vánoce pro osoby bez přístřeší

Vánoční atmosféra zavládla v uplynulých dnech ve Středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá osobám bez přístřeší.

 

Klienti si svátečně vyzdobili okna budovy, v denní místnosti mohli v televizi sledovat vánoční filmy a na Štědrý den jsme pro ně naši připravili pohoštění. K večeři se podávaly bramborový salát, vinná klobása, chlebíčky a cukroví. Celým večerem se nesla příjemná nálada, klienti byli spokojení a vděční.

 

Mimochodem naše Středisko v Prunéřově funguje už rok. Díky městu Kadaň zde poskytujeme sociální služby Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a žen.


Méně...
 
Vánoční setkání v chráněném bydlení

Vánoční setkání v chráněném bydlení

21.12.21 | Kadaň

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří se po roce znovu mohli naladit na nadcházející vánoční svátky při společném setkání.


Více...
 
Vánoční setkání v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří se po roce znovu mohli naladit na nadcházející vánoční svátky při společném setkání.

 

Pracovnice chráněného bydlení připravily pro klienty malé vánoční občerstvení (společně upečené perníčky, vánočku, čaj nebo kávu) a také vánoční balíčky.

 

Ke sváteční náladě rád přispěl i pan Němeček, kaplan chráněného bydlení, kterého jsme poprosili o pronesení několika slov o významu a poselství vánočních svátků. Doufáme, že všichni klienti a pracovníci odcházeli do svých domovů s vírou a NADĚJÍ v srdci.

 


Méně...
 
Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

13.12.21 | Kadaň

Vážení přátelé a naši podporovatelé, sbírka „Darujte noc v teple“ na podporu nocleháren a osob bez střechy nad hlavou již skončila. Podařilo se nám, díky Vám a Vaší velké ochotě pomáhat druhým, vybrat senzačních 31 100 korun.


Více...
 
Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

Vážení přátelé a naši podporovatelé, sbírka „Darujte noc v teple“ na podporu nocleháren a osob bez střechy nad hlavou již skončila. Podařilo se nám, díky Vám a Vaší velké ochotě pomáhat druhým, vybrat senzačních 31 100 korun.

 

Za tuto částku je naše organizace schopná podpořit fungování našich nocleháren a krizové pomoci ve čtyřech městech Lovosicích, Kadani (Pruněřově), Klášterci nad Ohří a Roudnici nad Labem.

 

Mnohokrát děkujeme za Vaše finanční příspěvky, za sdílení příspěvků a celkově za pomoc.

Jsme rádi, že naše aktivita dostala díky Vám smysl a že jsme společně s Vámi mohli udělat něco dobrého pro lidi kolem nás. I když teď naše kampaň skončila, sbírka na podporu našich aktivit – NADĚJE pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji – je stále otevřená. Jsme rádi za jakékoliv jednorázové a zvláště pak pravidelné příspěvky. 

 

Děkujeme, že společně s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.


Méně...
 
Jdeme do finále!

Jdeme do finále!

05.12.21 | Kadaň

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.


Více...
 
Jdeme do finále!

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.

 

Cílovou sumu sbírky jsme stanovili na 30 tisíc korun, a tak nám chybí už jen malá částka, která ale pro někoho může znamenat zcela zásadní pomoc, jak jsme ukazovali na konkrétních příbězích našich klientů, jež jsme v posledních týdnech publikovali na naší facebookové stránce.

 

Věříme proto, že s Vaší pomocí se nám ještě podaří dosáhnout stanoveného cíle.

 

Děkujeme, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“. Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.

 

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz


Méně...