Roudnice nad Labem

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Skvělá věc se podařila

Skvělá věc se podařila

16.09.22

David, klient naší roudnické sociálně terapeutické dílny, úspěšně zakončil svou měsíc trvající výstavu autorských fotografií na téma vlaky v litoměřickém baru Moto Meeting Point – Zastávka pro motorkáře.


Více...
 
Skvělá věc se podařila

David, klient naší roudnické sociálně terapeutické dílny, úspěšně zakončil svou měsíc trvající výstavu autorských fotografií na téma vlaky v litoměřickém baru Moto Meeting Point – Zastávka pro motorkáře.

 

Majitel baru zřídil Davidovi kasičku na dary, navíc do ní věnoval všechna svá dýška za poslední měsíc. Do kasičky také přispívali návštěvníci výstavy a motorkáři, kteří zavítali do tohoto unikátního železničního tunelu.

 

Při zakončení výstavy David obdržel výtěžek ze sbírky se šekem na 4766 korun. Krásná částka ho nadchla, má v plánu ji investovat do vybavení na focení (stativ a paměťová karta).

 

Jménem našeho klienta Davida srdečně děkujeme majiteli Moto Meeting Pointu – Zastávky pro motorkáře a všem dárcům za obrovskou štědrost.


Méně...
 
Novinky v sociálně terapeutické dílně

Novinky v sociálně terapeutické dílně

12.09.22

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE, která působí v Roudnici již od roku 2013, poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením (a to jak tělesným, tak duševním).


Více...
 
Novinky v sociálně terapeutické dílně

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE, která působí v Roudnici již od roku 2013, poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením (a to jak tělesným, tak duševním).

 

Jejím cílem je zdokonalovat jejich pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie, jejímž výsledkem by mělo být uplatnění se na chráněném či otevřeném trhu práce.

 

Sociálně terapeutická dílna je také místo, kde mohou osoby s handicapem trávit smysluplně svůj volný čas. Služba je poskytována klientům dílny zdarma. V dílně je nabízeno širší spektrum činností: například šití látkových výrobků na šicích strojích, výroba svíček a mýdel, práce s keramikou, ale také pomoc s přípravou stravy či například práce na zahradě. Právě o pěstitelské práce se nabídka dílny NADĚJE rozrostla v roce 2020, když využila přilehlé prostory místní zahrádky. Nedílnou součástí nabídek podpory a služeb pro klienty dílny je základní sociální poradenství ale také doprovody, například na úřady, pracovní pohovory či návštěvy lékařů a nákupy.

 

Sociálně terapeutická dílna v tomto roce rozšiřuje své služby pro osoby s handicapem a to od 18 do 80 let. Aktuálně rozšiřujeme i otevírací dobu pro klienty, a to: pondělí až čtvrtek od 8 do 15 hodin a pátek od 9 do 13 hod. Kapacita služby zatím ještě není zcela naplněna, dílna se tak těší na nové tváře.

 

Zájemce o službu může kdykoliv ve všední dny službu kontaktovat a domluvit si nezávaznou prohlídku. Sídlo dílny je Třída T. G. Masaryka 889, Roudnice nad Labem.


Méně...
 
Výstava fotografií klienta Davida

Výstava fotografií klienta Davida

12.08.22

Pamatujete si Davida, fotografa a klienta roudnické sociálně terapeutické dílny? Dnes jsme v prostorách unikátního místa Moto Meeting Point zahájili výstavu jeho autorských fotografií na téma vlaky.


Více...
 
Výstava fotografií klienta Davida

Pamatujete si Davida, fotografa a klienta roudnické sociálně terapeutické dílny? Dnes jsme v prostorách unikátního místa Moto Meeting Point zahájili výstavu jeho autorských fotografií na téma vlaky.

 

Bar Moto Meeting Point se nachází v bývalém železničním tunelu pod Litoměřicemi (vstup z ulice Mezibraní) a je otevřen ve čtvrtek a pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 19 hodin. 

 

Výstava Davida potrvá až do 11. září. Srdečně všechny zveme na návštěvu.


Méně...
 
Sociálně terapeutická dílna uspořádala Den otevřených dveří

Sociálně terapeutická dílna uspořádala Den otevřených dveří

24.06.22

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem otevřela své dveře veřejnosti a přivítala přes 70 návštěvníků. 


Více...
 
Sociálně terapeutická dílna uspořádala Den otevřených dveří

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem otevřela své dveře veřejnosti a přivítala přes 70 návštěvníků.

Ti nahlédli do provozu dílny, jež pomáhá lidem se zdravotním postižením získávat pracovní a sociální dovednosti, učí je spolupráci, posiluje jejich sebedůvěru i zodpovědnost.

 

Příchozí také mohli vidět výstavu fotografií klienta Davida a výstavu obrazů klienta Michaela nebo zrelaxovat v krásně rozkvetlé komunitní zahradě.

 

Reportáž roudnické televize MIS


Méně...
 
Den otevřených dveří v sociálně terapeutické dílně

Den otevřených dveří v sociálně terapeutické dílně

16.06.22

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem srdečně zve na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 23. června od 9 do 15 hodin na adrese služby třída T. G. Masaryka 889.


Více...
 
Den otevřených dveří v sociálně terapeutické dílně

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem srdečně zve na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 23. června od 9 do 15 hodin na adrese služby třída T. G. Masaryka 889.

 

Přijďte se setkat s lidmi se zdravotním postižením a seznámit se s jejich aktivitami. Součástí akce bude výstava fotografií klienta Davida a výstava obrazů klienta Michaela. Dále si návštěvníci budou moci vyzkoušet vybrané kompenzační pomůcky a na děti čeká soutěž se zajímavými cenami z dílny.

 

V sociálně terapeutické dílně umožňujeme lidem s postižením získat nové pracovní a sociální dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle jejich možností je připravit na chráněný nebo otevřený trh práce.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...