Roudnice nad Labem

 
 
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

03.11.14
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace
Více...
 
Město Roudnice nad Labem společně s NADĚJÍ zrealizovalo dva investiční projekty za více než 6 miliónů Kč

Cílem těchto projektů je profesionalizace prostor využívaných pro realizaci sociálních služeb. Jedná se o navýšení kapacity a rozšíření poskytovaný činností v rámci sociálních služeb, především s ohledem na aktivizaci cílové skupiny a jejího úspěšného zapojení do společnosti a trhu práce. Oba projekty reflektují dlouhodobé potřeby zjištěné na základě místních analýz.

 

Rekonstrukce azylového domu v Roudnici n/L

Budova na adrese Sladkovského 1365, kterou NADĚJE dlouhodobě využívá, je azylovým domem, kde je poskytována pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s nevyhovujícím bydlením při návratu k běžnému způsobu života. Zaměření je na rodiny a muže.

Kromě navýšení kapacity zařízení nám rekonstrukce také otevřela nové možnosti v oblasti poskytování služby a jejich pravidel. Nové vybavení pomůže umocnit povědomí o přechodném charakteru a skutečném smyslu azylového bydlení. V rámci projektu vznikla také nová služba: krizová pomoc pro muže.

 

Rekonstrukce budovy, ve které sídlí terénní program

Budova v ulici Jungmannova byla před zahájením rekonstrukce téměř v havarijním stavu. Další využití některých částí objektu by bylo bez dalších investic takřka nemožné. Práce se tak zaměřily na interiéry, a právě díky nim se předejde problémům s nevyhovujícími hygienickými podmínkami zařízení, které zde hrozily.

 

Rekonstrukce obou objektů do budoucnosti přinesla zvýšení standardu a zázemí poskytovaných služeb, snížení energetické náročnosti a zvýšení funkčnosti objektů. Je dobrý příkladem spolupráce mezi samosprávou a neziskovým sektorem.


11.9.2014             Mgr. Jan Kožešník; část převzata z tiskové zprávy města Roudnice n/L


Méně...
 
2. Národní potravinová sbírka

2. Národní potravinová sbírka

02.07.14
NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.
Více...
 
2. Národní potravinová sbírka

NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

22.02.14
Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky
Více...
 
Národní potravinová sbírka

30.11.2013

 

Pracovníci NADĚJE se zapojili jako dobrovolníci do historicky první Národní potravinové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu 2013. Část darovaných potravin byla použita v našich službách. Děkujeme všem dárcům.


Méně...
 
NADĚJE zahájila působení ve Štětí

NADĚJE zahájila působení ve Štětí

22.02.14
Město Štětí se dlouhodobě zabývá řešením problémů souvisejících s chudobou a sociálním vyloučením
Více...
 
NADĚJE zahájila působení ve Štětí

21. 10. 2013

 

Město Štětí se dlouhodobě zabývá řešením problémů souvisejících s chudobou a sociálním vyloučením. V devítitisícovém městě žije přibližně 400 lidí v sociálně vyloučených lokalitách, a to zejména na ubytovnách.

Tisková zpráva


Méně...
 

NADĚJE SE VRACÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU NÁZVU

22.02.14
NADĚJE se po několika letech vynucené změny vrací k původnímu názvu, který je pro ni příznačný.
Více...
 

27. 7. 2013

 

NADĚJE se po několika letech vynucené změny vrací k původnímu názvu, který je pro ni příznačný. Změna byla před několika lety vynucena dočasným zněním zákona o sdružování, které vyžadovalo připojení písmen o.s. Nyní je tedy tento přílepek názvu odstraněn a naše organizace, která poskytuje služby potřebným lidem již od roku 1990, bude používat název NADĚJE.


Méně...
 

Dětský den na AD Naděje Roudnice nad Labem

22.02.14
Uvítání prázdnin
Více...
 

10. 7. 2013

 

V pondělí, první prázdninový den, 1. července 2013 jsme spolu s dětmi z AD Roudnice nad Labem přivítali prázdniny akcí nazvanou „ Uvítání prázdnin“.


Méně...