Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

15.09.22

Na konci prázdnin zorganizovaly dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z vyloučené lokality Prunéřov.


Více...
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Na konci prázdnin zorganizovaly dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z vyloučené lokality Prunéřov.

 

Děti nejprve zhlédly zábavně-vzdělávací video o nákupech, po němž následovala diskuze o příjmech a výdajích, která směřovala k předem určenému tématu „Pořízení domácího mazlíčka“.

 

Besedy se zúčastnilo celkem jedenáct děti různých věkových kategorií. K naší radosti se všichni aktivně zapojovali do konverzace. Oblíbenou pomůckou se staly interaktivní hry.

 

Pravidelné přednášky o finanční gramotnosti představují nezbytnost pro budoucnost dětí.

 


Méně...
 
Léto v chráněném bydlení

Léto v chráněném bydlení

29.08.22

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani si užívají léto plnými doušky.


Více...
 
Léto v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani si užívají léto plnými doušky.

 

U příležitosti narozenin pana Luboše společně poseděli na zahrádce a hezké odpoledne si ještě více zpříjemnili grilováním buřtů.

 

K létu ale patří i oblíbené výlety. S asistentkou Vlastou navštívili nedaleký poutní františkánský klášter, kde si prohlédli zahradu, podívali se na chovná zvířata a pěknou procházku zakončili chutným občerstvením.

 

Na uhrazení jízdného, ale i dalších výdajů pro klienty, jako je například materiál na výrobu předmětů, poputuje výtěžek z oblíbeného Kabelkového veletrhu, jenž se bude konat 4. října od 14 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.

 

Pokud chcete pomoct našim klientům, přineste nám starou kabelkou, kterou posléze prodáme na veletrhu. Děkujeme!

 


Méně...
 
Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

25.08.22

Už 1. září opět začíná na tři měsíce akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.


Více...
 
Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

Už 1. září opět začíná na tři měsíce akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.

 

Veškeré další informace a bezplatnou pomoc nabízí naše dluhová poradna NADĚJE v Kadani.


Méně...
 
Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

22.07.22

Středisko NADĚJE v Prunéřově, Kadani pomáhá prostřednictvím svých služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.


Více...
 
Osoby bez přístřeší uklízely v Prunéřově

Středisko NADĚJE v Prunéřově, Kadani pomáhá prostřednictvím svých služeb nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.

 

Během letošního jara a léta proběhly s klienty tři větší úklidy v Pruneřově (v lesíku, na zastávce, okolo pergoly a na pěší cestě) a klienti také vysázeli letničky do všech oken střediska.


Méně...
 
Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

09.07.22

Odborné sociální poradenství – dluhová poradna NADĚJE v Kadani přináší přehled změn a novinek, které v letošním roce pomohou lidem ve finanční tísni.


Více...
 
Změny a novinky v oblasti pomoci státu při finanční tísni

Odborné sociální poradenství – dluhová poradna NADĚJE v Kadani přináší přehled změn a novinek, které v letošním roce pomohou lidem ve finanční tísni.

 

Milostivé léto II (Babí léto) 
1. září začne na tři měsíce Milostivé léto II, nebo-li splacení exekuce bez úroků. Bude se jednat o druhou a poslední šanci pro osoby, které jsou v exekuci a nemají možnost zaplatit celou dlužnou částku.

 

Akce se bude týkat exekucí zahájených před 28. říjnem 2021 a předpokládá se, že se do ní zapojí více věřitelů. Kromě veřejnoprávních se počítá i s daňovými exekucemi.

 

Co udělat pro zastavení exekuce a využití Milostivého léta?
Je nutné, aby dlužníci během tří měsíců uhradili původní dluh (jistinu), na níž je exekuce vedena, a uhradili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 korun + DPH, poplatek tedy bude činit 1815 korun. Zbytek dluhu bude potom odpuštěn. 

 

Aby exekutor zastavil probíhající exekuci, musí být zaslaná písemná žádost o zahájení a využití možnosti Milostivého léta. 

 

Pokud se chtějí dlužníci Milostivé léto využít, doporučujeme řešit exekuce s předstihem. Jelikož je potřebné znát přesnou částku jistiny, exekutoři budou zahlceni, a tak by nemuseli ihned reagovat a odpovídat.

 

Příspěvek 5 000 korun na dítě do 18 let 
Na příspěvek dosáhnou děti, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku a posléze také děti, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022, přičemž hrubý příjem rodiny musí být do jednoho milionu korun za rok. Návrh zákona výslovně potvrzuje, že příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

 

Jak zažádat? 
Všichni, kteří pobírají přídavky na děti, dostanou dávku automaticky přes úřad práce v průběhu srpna. Ostatní rodiče budou muset zažádat elektronicky přes aplikaci ministerstva, nebo osobně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Pointů). Podporu obdrží do konce dalšího měsíce po schválení žádosti.

 

Příspěvek bude rodičům zaslán bezhotovostně na účet v bance, nebo poštovní poukázkou. 

 

Navýšení životního minima
Od 1. července 2022 bylo v letošním roce již potřetí navýšeno existenční a životní minimum. Životní minimum pro jednotlivce nově dosahuje 4 620 korun a existenční minimum 2 980 korun.

 

Životní a existenční minimum hraje roli v rámci osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde u příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob.

 

Nezabavitelná částka pro dlužníka se také zvyšuje a aktuálně činí 9 416 korun. Za každou vyživovanou osobu se zvyšuje částka na 3 138 korun.

 

Zvýšení příspěvku na bydlení aneb pomoc při růstu cen energií
Proběhlo zvýšení příspěvku na bydlení, který mohou žádat i osoby žijící v podnájmu nebo užívajících nemovitost na základě břemene. O příspěvek se žádá na úřadu práce a jsou posuzovány příjmy a uhrazené náklady na bydlení. Pokud osoba nachází v situaci, kdy nemá z čeho uhradit nedoplatky vyúčtování, může požádat na úřadu práce o mimořádnou okamžitou pomoc. 

 

Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší dluhové poradně. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu, čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569 a v úterý ve stejný čas na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...