Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Jak pomáhají naše dluhové poradny

09.10.22

Paní Jindřiška je ve starobním důchodu a žije sama bez jakýchkoliv příbuzných či známých v Kadani. Do kadaňské dluhové poradny NADĚJE přišla v těžké životní situaci.


Více...
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Paní Jindřiška je ve starobním důchodu a žije sama bez jakýchkoliv příbuzných či známých v Kadani. Do kadaňské dluhové poradny NADĚJE přišla v těžké životní situaci.

 

Neměla peníze na nákup základních potravin a trpěla samotou a strachem z budoucnosti, které ještě prohloubila pandemie koronaviru. Z úvodních sezení s naší dluhovou poradkyní vyplynulo, že má několik závazků po nižších částkách, které sice nebyly v prodlení, ale ze svého starobního důchodu je nebyla schopna splácet. Za svou situaci se styděla, nicméně i přes svůj vyšší věk ji chtěla aktivně řešit.


Klientce jsme zprostředkovali potravinovou pomoc a po několika konzultacích a přezkumném jednání s insolvenčním správcem se dostala do oddlužení. Své závazky nyní bude splácet po dobu tří let.


Paní Jindřiška za námi ale nadále pravidelně docházela za účelem poradenství ohledně probíhajícího oddlužení. Při společných schůzkách jsme zjistili, že nastavené měsíční splátky byly příliš vysoké a klientce nezbývaly peníze na úhradu nutných výdajů. Paní Jindřiška proto s naší pomocí požádala o snížení měsíčních splátek a krajský soud její žádosti vyhověl. Schválená insolvence a následné snížení splátek klientce velmi pomohlo jak po finanční, tak po psychické stránce. Nyní se i díky nám nachází v lepší finanční situaci.


Pokud chcete pomoci podobným lidem, přispějte na práci našich dluhových poraden: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

25.09.22

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.


Více...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.

 

Přispějte na naše dluhové poradenství a pomáhejte s námi osobám, které nezvládají řešit finanční problémy vlastními silami: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.

 

Výtěžek ze sbírky pokryje chybějící náklady na provoz a mzdy pracovníků našich dluhových poraden.


Méně...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

Sportovní den v chráněném bydlení

22.09.22

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří se opět po roce sešli, aby prožili společný den naplněný nejen sportovními aktivitami.


Více...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří se opět po roce sešli, aby prožili společný den naplněný nejen sportovními aktivitami.

 

V rámci soutěžního programu si klienti nejprve vyzkoušeli různé disciplíny, jako byl hod šipkami na terč, shazování kuželek nebo zapamatovaní si předmětů v časovém limitu a posléze při vyhodnocování výsledků měli všichni dostatek času a klidu na seznámení se s novými obyvateli chráněného bydlení a ugrilování si něčeho dobrého k snědku.

 

Každý z klientů obdržel diplom a malou pozornost za účast. Na prvních třech místech se umístili paní Jitka, pan Marek a pan Jiří. Ti byli odměněni dortem, o který se rádi podělili s ostatními. 

 

Že šlo o skvěle strávený čas, potvrdil pan Pavel, jenž rovněž jménem všech zúčastněných poděkoval pracovnicím chráněného bydlení za organizaci celého dne.


Méně...
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

15.09.22

Na konci prázdnin zorganizovaly dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z vyloučené lokality Prunéřov.


Více...
 
Finanční gramotnost pro děti z Prunéřova

Na konci prázdnin zorganizovaly dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z vyloučené lokality Prunéřov.

 

Děti nejprve zhlédly zábavně-vzdělávací video o nákupech, po němž následovala diskuze o příjmech a výdajích, která směřovala k předem určenému tématu „Pořízení domácího mazlíčka“.

 

Besedy se zúčastnilo celkem jedenáct děti různých věkových kategorií. K naší radosti se všichni aktivně zapojovali do konverzace. Oblíbenou pomůckou se staly interaktivní hry.

 

Pravidelné přednášky o finanční gramotnosti představují nezbytnost pro budoucnost dětí.

 


Méně...
 
Léto v chráněném bydlení

Léto v chráněném bydlení

29.08.22

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani si užívají léto plnými doušky.


Více...
 
Léto v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Kadani si užívají léto plnými doušky.

 

U příležitosti narozenin pana Luboše společně poseděli na zahrádce a hezké odpoledne si ještě více zpříjemnili grilováním buřtů.

 

K létu ale patří i oblíbené výlety. S asistentkou Vlastou navštívili nedaleký poutní františkánský klášter, kde si prohlédli zahradu, podívali se na chovná zvířata a pěknou procházku zakončili chutným občerstvením.

 

Na uhrazení jízdného, ale i dalších výdajů pro klienty, jako je například materiál na výrobu předmětů, poputuje výtěžek z oblíbeného Kabelkového veletrhu, jenž se bude konat 4. října od 14 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.

 

Pokud chcete pomoct našim klientům, přineste nám starou kabelkou, kterou posléze prodáme na veletrhu. Děkujeme!

 


Méně...