Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Sbírka v plném proudu

Sbírka v plném proudu

14.11.21

Kampaň na podporu dnes tolik potřebných nocleháren je v plném proudu. V tomto počasí je o služby nocleháren enormní zájem a zima nedopřává nikomu odpočinku. Hůře se opatřují životně důležité věci, jako je například voda. A špatné oblečení zkrátka nezahřeje.


Více...
 
Sbírka v plném proudu

Kampaň na podporu dnes tolik potřebných nocleháren je v plném proudu. V tomto počasí je o služby nocleháren enormní zájem a zima nedopřává nikomu odpočinku. Hůře se opatřují životně důležité věci, jako je například voda. A špatné oblečení zkrátka nezahřeje.

 

Neváhejte se proto do naší sbírky zapojit, Vaším příspěvkem můžete vykonat více dobra, než se na první pohled zdá. Pobyt v noclehárnách člověku nepřináší jenom možnost realizovat osobní hygienu, nebo přespání v teplém a bezpečném prostředí, ale zároveň umožňuje našim klientům nalézt odbornou pomoc k řešení jejich nelehké životní situace a možnost poradit se o tom, jak se vrátit k běžnému životu.

 

Pomoc, kterou tak svým darem těmto lidem poskytnete, nemusí nakonec znamenat jen vyřešení akutního problému spojeného se zimou, ale může se rovněž stát začátkem pro cestu zpět do řádného života. A taková pomoc má opravdu smysl.

 

Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.

 

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz


Méně...
 
„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

11.11.21

28. října začalo „Milostivé léto“. Během této tříměsíční akce mohou fyzické osoby snadno ukončit exekuci, která v minulosti vznikla z veřejnoprávních dluhů. Nezaplacené závazky mnohdy narostly na několikanásobnou částku oproti jistině, to nyní půjde zvýhodněných podmínek vymazat. Dlužník může uhradit pouze zbývající jistinu a k tomu 907 korun a 50 haléřů na náklady ukončení exekuce.


Více...
 
„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

28. října začalo „Milostivé léto“. Během této tříměsíční akce mohou fyzické osoby snadno ukončit exekuci, která v minulosti vznikla z veřejnoprávních dluhů. Nezaplacené závazky mnohdy narostly na několikanásobnou částku oproti jistině, to nyní půjde zvýhodněných podmínek vymazat. Dlužník může uhradit pouze zbývající jistinu a k tomu 907 korun a 50 haléřů na náklady ukončení exekuce.

 

Uplatnit akci „Milostivé léto“ lze, pokud dluh je již v exekuci, případně se dlužník nachází v procesu oddlužení, pokud je exekuce vedena soukromým exekutorem, a pokud dluh existuje vůči státu, obci nebo dalším veřejným institucím. Konkrétně se edná se o tyto věřitele:

 • Česká republika.
 • Územní samosprávný celek.
 • Státní příspěvková organizace.
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku.
 • Ústav založený státem nebo územní samosprávným celkem.
 • Státní nebo národní podnik.
 • Zdravotní pojišťovna, Česká televize, nemocnice, dopravní podniky, technické služby měst a obcí, ČEZ.
 • Právnická osoba, kde má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

 

Zaplatit, či původně splatit, původní dluh je možné v období 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Doporučujeme ale akci využít co nejdříve, jelikož exekutoři jsou vytížení, a tak je nutné počítat s určitou prodlevou. Dlužník musí v dopise soudnímu exekutorovi výslovně uvést, že chce využít akci „Milostivého léto“.

 

S celým procesem ochotně a zdarma pomůže naše dluhová poradna NADĚJE v Kadani. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Službu poskytujeme v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569, v úterý ve stejný čas nás najdete na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Příběh klienta

Příběh klienta

Jak Vaše dary pomáhají

08.11.21

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.


Více...
 
Příběh klienta

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.

 

Kvůli zdravotním obtížím fyzického a mentálního rázu se panu K. nedařilo najít vhodné zařízení, a tak bylo jeho jedinou možností začít docházet do noclehárny a nízkoprahového denního centra NADĚJE v Prunéřově, kde mu můžeme poskytovat pomoc včetně základního zdravotního ošetření.

 

Zpočátku byla práce s panem K. velmi náročná, naši pracovníci naráželi na bojový a odmítavý postoj, který je do značné míry zapříčiněn jeho sníženou mentální úrovní, kvůli níž byl rovněž často využíván a dehonestován svým okolím.

 

Navzdory všem překážkám se nakonec našemu Středisku NADĚJE podařilo za podpory ostatních složek města navázat s panem K. dlouhodobou spolupráci. Aktuálním důležitým cílem je zajistit klientovi vhodnou pobytovou službu, kde by mohl důstojně a v klidu prožít svou poslední životní etapu.

 

I díky Vašim darům můžeme efektivně pomáhat konkrétním lidem. Podpořte naši výzvu „Darujte noc v teple“: www.darujme.cz/vyzva/1202694

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.


Méně...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

05.11.21

V září a říjnu se jako každý rok uskutečnila podzimní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.


Více...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

V září a říjnu se jako každý rok uskutečnila podzimní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.

 

Setkání na pěti různých sídlištích se uskutečnila od 8. září do 10. října na všech byli přítomni pan starosta, oba místostarostové, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a rovněž zástupci naší organizace NADĚJE.

 

Na webových stránkách www.setkavanikadan.cz se brzy bude moct dočíst, jaké návrhy a podněty byly na jednotlivých sídlištích řešeny a nově vneseny.

 

V Kadani poskytujeme čtyři sociální služby: dluhovou poradnu – odborné sociální poradenství (pro osoby ve finanční tísni), chráněné bydlení (pro osoby s handicapem), nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže a ženy (pro osoby bez přístřeší).

 

Zdroj fotky: setkavanikadan.cz


Méně...
 
Zima se blíží

Zima se blíží

24.10.21

Přiblížilo se nám zimní období, které pro většinu z nás znamená dny pohody, radosti a těšení se na Vánoce. Přesto je ale v Ústeckém kraji velká spousta lidí, pro něž neznamená zima radost, ale bez nadsázky boj o život.


Více...
 
Zima se blíží

Přiblížilo se nám zimní období, které pro většinu z nás znamená dny pohody, radosti a těšení se na Vánoce. Přesto je ale v Ústeckém kraji velká spousta lidí, pro něž neznamená zima radost, ale bez nadsázky boj o život.

 

Lidé bez střechy nad hlavou se tradičně potýkají s řadou problémů, jako jsou násilí, potíže spojené s hygienou nebo obtížné shánění jídla. V těchto měsících se k jejich problémům přidává i zima. Dlouhotrvající zima našim klientům znemožňuje nejen spánek, ale mnohým způsobuje i zdravotní komplikace, a některým dokonce přivodí smrt.

 

Rozhodli jsme se proto tuto situaci řešit a zahájili velkou sbírku NADĚJE, která si klade za cíl pomoci právě této ohrožené skupině lidi. Bez Vaší pomoci se to ale neobejde. Za každý finanční příspěvek, nebo alespoň jen sdílení naší sbírky budeme vděční. Pro přispění si nemusíte ani nic dlouze vyhledávat a stačí pouze kliknout na odkaz pod tímto příspěvkem.

 

Naše noclehárny ročně poskytují více než 3500 noclehů našim klientům. Skrze Vaše peníze tak nepřispějete pouze na chod nocleháren, ale pomůžete především konkrétním lidem. Podáte jim pomocnou ruku, protože díky Vaší podpoře mohou zůstat v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Právě tím, má Váš dar smysl, protože dáte lidem teplo, zdraví a život. Každá částka, kterou obdržíme, má větší smysl, než si mnoho lidí dokáže vůbec představit.

 

Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.


Méně...
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

23.10.21

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely Vaše děti načerno v MHD, dohnaly Vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde Vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?


Více...
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely Vaše děti načerno v MHD, dohnaly Vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde Vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?

 

Pozor! Změna zákona Vám umožní zaplatit exekuci snadněji, bez velkého příslušenství – vysokých úroků a penále.

 

Jaké jsou podmínky?

 • Dlužíte „státu“ nebo institucím, ve kterých má majetkový podíl, dluh přešel do exekuce.
 • Výše původního dluhu (jistina dluhu) není omezena.
 • Zaplatit (nebo postupně splatit) původní dluh v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
 • Zaplatit dále náklady exekuce ve výši 907,50 Kč místo 6 500 Kč a více.

 

Co musíte udělat?

 • Vědět zda dlužíte na nájmu v městském bytě, ČEZu, za zdravotní pojištění (studium, evidence na Úřadu práce, živnost, zaměstnání v zahraničí), nemocnici, dopravnímu podniku, knihovně, škole, České televizi aj.
 • Zaplatit v uvedeném termínu (jednorázově nebo postupně) příslušnému exekutorovi jistinu dluhu (tj. např. 1 215 Kč vůči České televizi, které jsou vymáhány exekučně).
 • Zaplatit náklady exekuce ve výši 907,50 Kč příslušnému exekutorovi (je uveden na usnesení nebo exekučním příkaze) a to v uvedeném termínu.
 • Napište exekutorovi, že využíváte úhrady exekuce podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25).
 • Při platbách na složence nebo ve zprávě pro příjemce při platbách z bankovního účtu uvádějte poznámku „jistina“ při platbě na původní dluh (např. oněch 1 215 Kč) nebo „náklady exekuce“ při platně 907,50 Kč.

 

Uhradit exekuce v rámci tzv. „Milostivého léta“ se vyplatí!

 

Příklad z praxe (reálné exekuce): Již zmíněný dluh za koncesní poplatky za televizi… Žalovaný dluh (jistina) v exekuci činí oněch 1 215 Kč + 1 500 Kč úrok z prodlení (za 10 let) + právní náklady 11 061 Kč + náklady exekuce a odměna exekutora ve výši min. 6 500 Kč. Tj. celková vymáhaná povinnost 17 561 Kč (pro rok 2021, při nesplacení úrok a náklady exekuce narůstají).

 

Úhrada (zaplacení) v období 28. 10 – 28. 1. 2022 = 2 122,50 Kč, tj. úspora 15 438,50 Kč! A exekuce je zaplacením částky 2 122,50 Kč zcela splacena.

 

Pokud Vám to i tak přijde složité, nejste jisti nebo potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, obraťte se na naše dluhové poradny NADĚJE. Naše služby jsou bezplatné.


Méně...