Kadaň

 
 
 
Léto v chráněném bydlení

Léto v chráněném bydlení

22.08.16
Klienti spolu s pracovníky chráněného bydlení NADĚJE se účastnili dalších zajímavých akcí. Velkým zážitkem byly Slavnosti řeky Ohře
Více...
 
Léto v chráněném bydlení

Klienti spolu s pracovníky chráněného bydlení NADĚJE se účastnili dalších zajímavých akcí. Velkým zážitkem byly Slavnosti řeky Ohře v Klášterci nad Ohří, kde si klienti mohli zkusit některá dobová řemesla, zastřílet si lukem, házet šipky na terč, podívat se na rytířská vystoupení a nakoupit si nějaký ten drobný suvenýr. Další velmi zdařilá akce byla návštěva města Žatec, setkání bývalých pacientů PL Petrohrad v Chomutově či turistický výlet z Želiny do Kadaně. Snad hezké počasí vydrží a další akce budou též povedené.

Více fotografií naleznete v Galerii.

 


Méně...
 
Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

29.07.16
  Operační program Zaměstnanost podporuje prostřednictvím evropské dotace některé z vybraných služeb NADĚJE. Cílem projektů je snížení sociálního vyloučení osob ve městě Kadaň, Prunéřov, Štětí a Roudnice
Více...
 
Podpora služeb NADĚJE z Evropské unie

 

Operační program Zaměstnanost podporuje prostřednictvím evropské dotace některé z vybraných služeb NADĚJE. Cílem projektů je snížení sociálního vyloučení osob ve městě Kadaň, Prunéřov, Štětí a Roudnice nad Labem včetně jejího okolí.

 

V Kadani a Průnéřově je podpořeno odborné dluhové poradenství, které řeší s klienty problémy související s dluhy a pomáhá zvyšovat finanční gramotnost. Příkladem činnosti je zpracování insolvenčních návrhů, pomoc při sestavování splátkových kalendářů a při zkontaktování exekutorů, soudů a jiných institucích. Ročně bude služba poskytována nejméně 50 klientům, z kterých bude minimálně 70 % do konce roku 2017 oddluženo nebo bude svůj dluh úspěšně splácet a sníží se tak jejich bariéra vstupu na trh práce a do společnosti.

 

Ve městě Roudnice nad Labem a jejím okolí je podpořen terénní program NADĚJE, který se zaměřuje na jednotlivce a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Terénní pracovníci vyrážejí denně do ulic a pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci při návratu k běžnému způsobu života. Poskytují jim základní sociální poradenství, předávají potravinovou pomoc a vyvíjejí aktivity podporující sociální začlenění. V minulém roce tak pomohli 129 osobám.

 

Ve Štětí poskytuje NADĚJE službu terénního programu a odborného sociálního poradenství, které fungují na stejném principu jako ve výše uvedených městech. Cílem projektu ve Štětí je mimo jiné snížit dluh u 30 rodin z vyloučených lokalit za rok a 5 rodin oddlužit. Díky projektu bude fungovat i včasná prevence ztráty bydlení.

 

Podpora vybraných služeb NADĚJE z Operačního programu Zaměstnanosti potrvá po dobu tří let. „Zajištění podpory z Evropské unie je pro nás velkým přínosem. Díky této podpoře můžeme služby rozvíjet a také podpoříme výrazně více lidí z vyloučených lokalit,“ uvedl oblastní ředitel Aleš Slavíček.

 

 

 

 


Méně...
 
Výlety v chráněném bydlení

Výlety v chráněném bydlení

22.06.16
Dobré počasí nám přeje a v chráněném bydlení proběhlo již několik vydařených akcí. Turistickou sezónu klienti chráněného bydlení
Více...
 
Výlety v chráněném bydlení

Dobré počasí nám přeje a v chráněném bydlení proběhlo již několik vydařených akcí. Turistickou sezónu klienti chráněného bydlení započali Kovářskou šlápotou. Dále pokračovaly výlety jako návštěva Nechranické přehrady, zámku v Krásném Dveře, oslavy Maxipsa Fíka v Kadani, Zahradní slavnost v PL Petrohrad. Další akce jsou již naplánované - léto bude doslova nabité kulturou a turistikou. 

 


Méně...
 
NADĚJE bude předávat potravinovou pomoc

NADĚJE bude předávat potravinovou pomoc

20.05.16
  Příští týden obdrží nezisková organizace NADĚJE dodávku potravinové pomoci, kterou bude dále předávat lidem v nouzi. NADĚJE rozdělí v tomto roce potraviny v hodnotě 5 milionů korun a
Více...
 
NADĚJE bude předávat potravinovou pomoc

 

Příští týden obdrží nezisková organizace NADĚJE dodávku potravinové pomoci, kterou bude dále předávat lidem v nouzi. NADĚJE rozdělí v tomto roce potraviny v hodnotě 5 milionů korun a mezi městy kde NADĚJE potraviny rozdá je Roudnice nad Labem, Štětí, Lovosice, Litoměřice, Klášterec nad Ohří. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je v ČR realizován Evropskou unií a koordinován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Potravinová pomoc je tvořena balíčky se základními druhy potravin s dlouhodobou trvanlivostí, ale obsahují i například také potraviny pro děti. Sociální pracovníci NADĚJE obdrží balíčky ve skladu Potravinové banky Ústeckého kraje a následně je předají rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení.

„Hlavním cílem této služby je zajistit lidem v nouzi bezplatnou potravinovou pomoc a motivovat je k následné spolupráci s naší organizací. Současně se pomocí snažíme výrazně podpořit děti. Klientům nabízíme současně s potravinovou pomocí i základní sociální poradenství nebo využití některé z našich služeb.“ Uvedl oblastní ředitel Aleš Slavíček.

 

Projekt by měl nadále pokračovat až do roku 2017.

 


Méně...
 
Návštěva amerického velvyslance v Kadani

Návštěva amerického velvyslance v Kadani

12.05.16
Dne 21. 4. 2016 navštívili americký velvyslanec Andrew Schapiro a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier Centrum
Více...
 
Návštěva amerického velvyslance v Kadani

Dne 21. 4. 2016 navštívili americký velvyslanec Andrew Schapiro a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier Centrum sociálních služeb Prunéřov v Kadani. Během návštěvy byla prezentována i služba NADĚJE Odborné sociální poradenství - dluhová poradna jako jedna ze služeb v rámci Lokálního partnerství Kadaň. NADĚJE působí v lokalitě od roku 2013 ve spolupráci s městem Kadaň a dalšími neziskovými organizacemi.

 


Méně...
 
Pálení čarodějnic 2016

Pálení čarodějnic 2016

02.05.16
Klienti si spolu s pracovníky chráněného bydlení NADĚJE připravili akci "Pálení čarodějnic" - tvořily se papírové čarodějnice,
Více...
 
Pálení čarodějnic 2016

Klienti si spolu s pracovníky chráněného bydlení NADĚJE připravili akci "Pálení čarodějnic" - tvořily se papírové čarodějnice, zapálil se oheň, kde se čarodějnice spálily a opékaly se buřtíky. Pan Jára přinesl i sladký zákusek. Počasí nám přálo, celá akce se velice vydařila.

 Méně...