Kadaň

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Beseda o finanční gramotnosti pro děti z Prunéřova

Beseda o finanční gramotnosti pro děti z Prunéřova

23.09.21

Na konci prázdnin zorganizovaly Dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z Prunéřova na téma rodinný rozpočet.


Více...
 
Beseda o finanční gramotnosti pro děti z Prunéřova

Na konci prázdnin zorganizovaly Dluhová poradna NADĚJE v Kadani a Klub Přízemí (Světlo Kadaň) besedu o finanční gramotnosti pro děti a mládež z Prunéřova na téma rodinný rozpočet.

 

Akce se zúčastnilo 14 dětí různých věkových kategorií, které na úvod zhlédly popularizačně vzdělávací video, jež vysvětlovalo příjmy a výdaje rodinného rozpočtu.

 

Následně si děti vyzkoušely hru, v rámci níž musely provést nákup za předem stanovený rozpočet. Hra plynule přešla do konverzace o ceně potravin a nákupu v obchodě. I když děti z kadaňské vyloučené lokality v Prunéřově nemají žádný přehled o financích, bylo pozitivní, že se aktivně zapojily do besedy a v některých oblastech se dokonce solidně orientovaly.

 

Znát hodnotu peněz a umět s nimi hospodařit představuje velmi užitečnou dovednost pro život. Pro děti z Prunéřova by bylo zapotřebí organizovat pravidelné přednášky, aby se v této problematice mohly vzdělávat již od útlého věku.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

14.09.21

Klienti Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani se v rámci pracovní terapie dennodenně podílejí na úklidu vnitřních prostor Nízkoprahového denního centra a Noclehárny, od letošního jara navíc organizujeme s osobami bez domova rovněž pravidelný úklid venkovního okolí Střediska.


Více...
 
Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

Klienti Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani se v rámci pracovní terapie dennodenně podílejí na úklidu vnitřních prostor Nízkoprahového denního centra a Noclehárny, od letošního jara navíc organizujeme s osobami bez domova rovněž pravidelný úklid venkovního okolí Střediska.

 

První venkovní úklidová akce se konala v dubnu a posléze na ni navázaly čtyři další letní úklidy, kterých se celkem účastnilo šest osob bez domova. Jako odměna za práci byla všem klientům poskytnuta potravinová pomoc.

 


Méně...
 
Novela zákona o státní sociální podpoře

Novela zákona o státní sociální podpoře

30.08.21

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani shrnuje, co vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která je účinná od 28. července letošního roku.


Více...
 
Novela zákona o státní sociální podpoře

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani shrnuje, co vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která je účinná od 28. července letošního roku.

 

Zvýšení přídavku na dítě 


Na přídavky na dítě dosáhnou nyní rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima, doposud byl limit 2,7 násobku. 


Zvýšení daňové slevy na dítě

 

Na druhé dítě stoupne daňová sleva z částky 19 404 Kč na 22 320 Kč za rok, na třetí a každé další potom z 24 204 Kč na 27 840 Kč. Sleva na první dítě zůstává stejná jako doposud, tedy 15 204 Kč. Vyšší slevu lze uplatit už pro příjmy za rok 2021, bude přitom vyplácena zpětně. 

Věk dítěte

Základní sazba

Zvýšená výměra

0–6 let

630 Kč (dříve 500 Kč)

1130 Kč (dříve 800 Kč)

6–15 let

770 Kč (dříve 610 Kč)

1270 Kč (dříve 910 Kč)

15–26 let

880 Kč (dříve 700 Kč)

1380 Kč (dříve 1 000 Kč)

 

Rodičovský příspěvek a jeho doplatek při narození dalšího dítěte 

 

Pokud někteří rodiče nestihnou vyčerpat celý rodičovský příspěvek a narodí se jim další dítě, nepřijdou o zbytek příspěvku, nevyužitou částku dostanou jednorázově.  Podle dřívějších pravidel nevyčerpaný zbytek rodičovského příspěvku propadl, protože lze dostávat příspěvek pouze na nejmladší dítě. 

 

Nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí 


Další změna, která pomůže mnoha rodinám. Aktivním dětem, které si přivydělávají a mají brigády či studentské praxe, se už nebude tento příjem započítávat do posuzovaného příjmu, takže rodina by kvůli takové práci neměla přijít o přídavky na děti. 


Zmírněná pravidla pro místní příslušnost


Doposud se musel žadatel obracet na úřad práce podle místa svého trvalého bydliště. Nově může žádat o dávky na místě, kde se zdržuje a žije. Jedná se o žádosti o přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení a pohřebné. U ostatních dávek a příspěvků poskytovaných úřadem práce se místní příslušnost nadále řídí podle místa trvalého bydliště žadatele. 


Více informací o změnách naleznete na webu www.uradprace.cz, nebo přímo na kontaktních pracovištích úřadu práce. Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci ale rovněž s ochotou poskytneme v naší Dluhové poradně, domluvte si konzultaci. Naše služby jsou zdarma.


Méně...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

17.08.21

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.


Více...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.

 

K informační kampani Ministerstva spravedlnosti se velmi rádi připojujeme sdílením videa – ke zhlédnutí je níže.

 

Na zájemce o oddlužení stále číhá past v podobě nepoctivých firem, které se snaží vydělat na tíživé situaci dlužníků. Za sepsání a podání návrhu na oddlužení k soudu si takzvaní „oddlužovací šmejdi“ žádají poplatek až ve výši 15000 korun, přestože advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si mohou účtovat maximálně státem regulované 4000 korun za jednotlivce a 6000 korun za manžele.

 

Službu podání návrhu na oddlužení ale mohou také poskytovat zcela ZDARMA akreditované neziskové organizace, mezi něž se řadíme. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.sako.justice.cz.

 

Chcete-li pomoc s oddlužením, neváhejte kontaktovat kteroukoli naši odbornou sociální poradnu NADĚJE, rádi Vám pomůžeme.


Méně...
 
Výlet za poznáním

Výlet za poznáním

10.08.21

Výtěžek z posledního ročníku pravidelně pořádaného Kabelkového veletrhu v Kadani už umožnil klientům Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří spoustu zajímavých zážitků. 


Více...
 
Výlet za poznáním

Výtěžek z posledního ročníku pravidelně pořádaného Kabelkového veletrhu v Kadani už umožnil klientům Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří spoustu zajímavých zážitků. 

 

Naposledy vyrazili naši klienti s asistentkou na barokní zámek Stekník, který se rozkládá uprostřed nádherných terasovitých zahrad v blízkosti města Žatec. Povedený výlet plný poznání byl zakončen osvěžující zmrzlinou.

 

Kabelkový veletrh budeme znovu pořádat v příštím roce, o místě a datu konání budeme brzy informovat.


Méně...