Kadaň

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Císařský den v Kadani

Císařský den v Kadani

16.09.15
V sobotu 29.8.2015 se klienti a pracovníci chráněného bydlení zúčastnili historické slavnosti „Císařský den“, který se koná vždy na
Více...
 
Císařský den v Kadani

V sobotu 29.8.2015 se klienti a pracovníci chráněného bydlení zúčastnili historické slavnosti „Císařský den“, který se koná vždy na konci srpna v Kadani. Touto akcí se připomíná významná událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. V letošním roce 2015 se oslavil již 23. příjezd Karla IV. se svoji družinou do královského města Kadaně. Klienti si akci velice pochvalovali, těšíme se na další povedený průvod.

 

 


Méně...
 
25 let NADĚJE

25 let NADĚJE

09.09.15
NADĚJE slaví tento rok 25 let. K tomuto krásnému výročí vytvořili zaměstnanci společně s klienty gratulaci.
Více...
 
25 let NADĚJE

NADĚJE slaví tento rok 25 let. K tomuto krásnému výročí vytvořili zaměstnanci společně s klienty gratulaci.

 Méně...
 
Zahradní slavnost v PL Petrohrad

Zahradní slavnost v PL Petrohrad

25.06.15
Klienti a pracovníci chráněného bydlení navštívili dne 20.6.2015 „Zahradní slavnost“, kterou pořádá psychiatrická léčebna Petrohrad.
Více...
 
Zahradní slavnost v PL Petrohrad

Klienti a pracovníci chráněného bydlení navštívili dne 20.6.2015 „Zahradní slavnost“, kterou pořádá psychiatrická léčebna Petrohrad. Těšili jsme se z bohatého programu (vystoupení skupiny Clarinet Society, Jakub Smolík s kapelou, Petra Janů, Věra Martinová atd., doprovodný program), prošli jsme krásnou zámeckou zahradu, obdivovali výrobky z ergoterapie PL Petrohrad a sami některé výrobky zakoupili pro potěšení. Děkujeme tímto psychiatrické léčebně za pozvání a těšíme se na další povedenou akci!

 


Méně...
 
Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

04.06.15

Na základě rozhodnutí předsednictva NADĚJE ze dne 23. 3. 2015 jsme nuceni ukončit poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Kadani.


Více...
 
Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

Na základě rozhodnutí předsednictva NADĚJE ze dne 23. 3. 2015 jsme nuceni ukončit poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani a to ke dni 30. 6. 2015. Služba byla vybudována na základě veřejné zakázky Ústeckého kraje, ale v tomto roce byla podpořena již jen částečně. Celkový letošní rozpočtový deficit je téměř 0,5 mil. Kč. Protože se nepodařilo zajistit další zdroje, rozhodli jsme se v poskytování této služby nepokračovat. NADĚJE nedisponuje finanční rezervou, kterou by případnou ztrátu bylo možné hradit. Náhradní služba je částečně zajištěna v nedalekém Klášterci nad Ohří.

 

Současně s tímto krokem si uvědomujeme, že lidé, kterým služba pomáhala, zůstávají bez specializované pomoci. Nedávné sčítání ukázalo, že na území města se pohybuje okolo 46 osob bez domova. Ze statistik služeb také víme, že počet lidí na ulici se zvyšuje. Věříme, že nalezneme finanční zdroj pro obnovení této služby v Kadani od roku 2016.


Méně...
 
Společně k dobré správě.

Společně k dobré správě.

02.06.15
Pracovníci NADĚJE z Kadaně, Vejprt a Klášterce nad Ohří se zúčastnili semináře na téma "Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení",
Více...
 
Společně k dobré správě.

Pracovníci NADĚJE z Kadaně, Vejprt a Klášterce nad Ohří se zúčastnili semináře na téma "Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení", který se konal 27. května. Pracovníci si ze semináře přinesli spousty zajímavých a leckdy nových poznatků, které jistě použijí v praxi.

Mezi jinými se například probírala témata jako dávky na bydlení s důrazem na změny od 1. ledna 2015, mimořádná okamžitá pomoc (kdy lze získat okamžitou pomoc) a také nejčastější chyby úřadu práce při uplatňování žádosti o dávku. Seminář byl spojen i s teoretickou částí, kdy se řešily různé případové studie.

Tento seminář zorganizovala Kancelář veřejného ochránce práv.

 


Méně...
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

19.05.15

Další kurz pro klienty dluhové poradny.


Více...
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Ve ČT 23.4.2015 se uskutečnil v Prunéřově další kurz s názvem Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce.
Kurzu se zúčastnily 4 osoby. Kurz se skládal ze dvou seminářů:
1) Závazky a jejich splácení, dluhy a jejich řešení
2) Vymáhání závazků a exekuce, základní pojmy, pravomoci exekutora, průběh exekučního řízení

Cílem kurzu bylo představit a vysvětlit klientům základní pojmy z oblasti dluhové problematiky.

Kurz  klientům vysvětlil základy dluhové problematiky. Klienti by se po absolvování kurzu měli orientovat v závazcích, povinnostech plynoucích ze závazkového vztahu, možnostech splácení závazků a způsobech, jak se nedostat do prodlení. Dále by se klienti měli orientovat ve vymáhání závazků, soudním řízení, způsobech provedení exekuce a pravidlech, jak exekuci předejít, jsou poučení o tom, co exekutor nesmí zabavit. 


Méně...