Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Sociální pracovnice/pracovník - AD pro muže bez domova

Místo výkonu pracovní pozice:
Praha

Pracovní náplň:

 

Sociální pracovnice / pracovník azylového domu pro muže bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice / pracovník klientům potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 • Budete přímo pracovat s klienty - motivovat klienty k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klienty zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klienty budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit jejich individuální plán.
 • Budete jednat se zájemci o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientům oporou v jejich složité životní situaci.

Požadavky :


 • VOŠ/VŠ pro výkon činnosti sociálního pracovníka (obor sociální práce) dle zákona o sociálních službách Zák. 108/2006 Sb. (obor se sociálním zaměřením)
 • Pozitivní přístup k lidem bez domova, orientaci na podporu a integraci
 • Velkou psychickou zdatnost
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti, trpělivost a chuť neustále hledat a nabízet adekvátní řešení
 • Schopnost pracovat samostatně, ale zároveň sdílet své poznatky a zkušenosti s týmem
 • Inovativního ducha, odhodlání a chuť vnímat věci z více úhlů pohledu
 • Skvělá by byla zkušenost v přímé práci s lidmi bez přístřeší
 • Velkou výhodou budou pracovní zkušenosti z pozice sociálního pracovníka
 • Výhodou schopnost aktivního řízení (řidičský průkaz B - osobní auto) - příležitostně řízení při nutnosti přepravy klientů např. do zařízení pro seniory.

Další informace:

 

Nabízíme

 • Práci, která dává smysl, v prostředí zavedené a odpovědné neziskové organizace
 • Pravidelnou supervizi a podporu v dalším vzdělávání
 • Zkušený pracovní tým s přátelskou atmosférou
 • Pracovní dobu ve všedních dnech (Po-Pá), 8 hodinová pracovní doba
 • Možnost podílet se na rozvoji profesionální pomoci mužům bez domova
 • Do práce si můžete s sebou brát svého vychovaného pejska
 • Nástupní plat 38.000 Kč, zvýšení mzdy po zkušební době a po roce na 40.500 Kč.

 

Další informace

 • Nástup nejlépe v březnu (pro zaučení od kolegyně)
 • Bližší informace: https://nadeje.cz/praha/phadzizkov
 • Další benefity: 5 týdnů dovolené, výhodný mobilní tarif od Vodafone pro zaměstnance i celou rodinu, karta MultiSport pro zvýhodněné sportování nebo wellness

Kontaktní údaje:

V případě zájmu zasílejte, prosím, reakce pouze s aktuálním životopisem a motivačním dopisem (pár řádků, proč chcete pracovat s lidmi bez domova a jak vnímáte lidi bez domova) na e-mailovou adresu petra.svobodova@nadeje.cz.

Vybrané uchazečky a uchazeče, které budou dle životopisu a motivačního dopisu nejlépe splňovat naše představy, oslovíme a pozveme na osobní pohovor.

Kontaktní osoba: Petra Svobodová, personalista, NADĚJE, pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha