Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023

15.01.24 | Praha

Začátkem každého roku se ohlížíme za rokem předchozím. Stejně tak i letos. Rok 2023 byl pestrý, v mnoha ohledech výjimečný i náročný. A my jsme moc rádi...


Více...
 
Ohlédnutí za rokem 2023

Začátkem každého roku se ohlížíme za rokem předchozím. Stejně tak i letos. Rok 2023 byl pestrý, v mnoha ohledech výjimečný i náročný. A my jsme moc rádi, že se nám podařilo udržet všechny naše služby a některé dokonce rozšířit a vylepšit.  

Začneme denním centrem U Bulhara, kde se novou posilou týmu stala adiktoložka Kristýna Březová, která od nového roku ještě rozšíří svoji činnost. Natočili jsme video o důležitosti tohoto denního centra v návaznosti na naši další službu - terénní program. Naším cílem bylo přiblížit jejich potřebnost široké veřejnosti, ale také kolegům z ostatních organizací nebo veřejné správy. Díky vaší podpoře a kampani Daruj koupelnu ženám bez domova se podařilo zrekonstruovat koupelny v celém azylovém domě ve Vršovicích. Oslavili jsme 20 let fungování azylového domu v Radotíně a zrekonstruovali prostory azylového domu v Záběhlicích. Spustili jsme nový projekt Housing Youth s cílem zabydlovat mladé lidi s bezdomoveckou minulostí do běžných nájemních bytů. Na našem e-shopu jsme propojili streetartové umělce s pomocí lidem bez domova projektem Ulice pomáhá ulici. A v neposlední řadě jsme moc hrdí na zakladatele NADĚJE pana Ilju Hradeckého, který obdržel od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. Dne 28. října mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. 

 

I v novém roce jsme připraveni každý den pomáhat lidem v nouzi. 

 

Moc si vážíme vaší vstřícnosti, díky které můžeme pomáhat lidem bez domova žít důstojnější a bezpečnější život. 

 

Video o denním centru a terénním programu najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Gu9j1MITmXQ 


Méně...
 
Posilujeme finanční gramotnost dětí

Posilujeme finanční gramotnost dětí

11.01.24 | Štětí

Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel Ústeckého kraje se naše dluhové poradny věnují také vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. 


Více...
 
Posilujeme finanční gramotnost dětí

Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel Ústeckého kraje se naše dluhové poradny věnují také vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. 

 

Do naší pobočky ve Štětí zavítaly na besedu žákyně 9. třídy místní ZŠ Ostrovní, kterým jsme také přiblížili fungování sociální práce v rámci terénního programu.

 

Těší nás, že o naše besedy je zájem, další nás čekají už na jaře. S osvětou chceme přispět k snížení počtu osob, které spadnou do dluhových pastí.

 


Méně...
 
Nová street art díla na e-shopu

Nová street art díla na e-shopu

11.01.24 | Praha

Na našem e-shopu přibyla nová street art díla a nabízí tak unikátní soubor skvělých tisků a litografií. Do konce ledna zde také můžete pořídit charitativní kalendář ART 2024...


Více...
 
Nová street art díla na e-shopu

Na našem e-shopu přibyla nová street art díla a nabízí tak unikátní soubor skvělých tisků a litografií.  

 

Do konce ledna zde také můžete pořídit charitativní kalendář ART 2024 od Jirky Šourka, který jsme v prosinci pokřtili a který opět vyniká svou originalitou.

 

A co víc? Koupí jakéhokoliv díla z projektu „Ulice pomáhá ulici“ přispějete na naši aktuální kampaň Darujte nohy v teple, která běží ještě do konce měsíce. Mít doma unikátní dílo, a ještě k tomu dobrý pocit, že jste pomohli lidem bez domova, to za tu investici stojí! 

 

Tak směle do toho!

 

Děkujeme.  

 

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice

https://www.darujtenohyvteple.cz/


Méně...
 
Děkujeme Ježíškova vnoučata!

Děkujeme Ježíškova vnoučata!

09.01.24 | Praha

Milá Ježíškova vnoučata, už si Vánoce bez Vás nedokážeme ani představit. Díky Vám jste na tvářích lidí bez domova...


Více...
 
Děkujeme Ježíškova vnoučata!

Milá Ježíškova vnoučata,  

 

už si Vánoce bez Vás nedokážeme ani představit. Díky Vám jste na tvářích lidí bez domova ubytovaných v našich azylových domech a tréninkových bytech vykouzlili nejeden úsměv. A jak je známo, úsměv je lék, který léčí trable, žal a beznaděj.  

 

Děkujeme Vám, že jste nám i letos pomohli splnit desítky přání seniorů, kteří důvod k radosti mnohdy velmi těžko hledají. Často nejsou zvyklí na pozornost, která by v nich vyvolala pozitivní emoce. Děkujeme, že jim takovou pozornost poskytnete, děkujeme, že jste a že pomáháte.


Méně...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

20.12.23 | Jablonec nad Nisou

V pátek 15. prosince prodával na Vánočních


Více...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

     V pátek 15. prosince prodával na Vánočních slavnostech v Jablonci nad Nisou primátor Miloš Vele společně se svými náměstky tradiční Primátorský svařák v originálních hrnečcích.

Svařené víno prodávali členové vedení města od 15 do 18.30 hodin a výtěžek byl určen organizaci NADĚJE. Celkem se podařilo prodat 672 hrníčků s motivem jablonecké radnice, což byla logická volba vzhledem k jejímu 90. výročí i vzhledem k tomu, že Vláda ČR rozhodla o jejím zapsání na seznam národních kulturních památek. 

     NADĚJE působí v Jablonci nad Nisou již od roku 1998, během těch více než 25ti let došlo k mnoha významným změnám. V roce 2009 vznikl terénní program v Dlouhé ulici, ten získal v roce 2017 Akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V roce 2015 se starý azylový dům kompletně přestěhoval do nových a kapacitně větších prostor v ulici Za Plynárnou. V roce 2023 byl otevřen sprchomat, který slouží především klientům terénního programu.

     Primátorský svařák vynesl částku 75 242 Kč, prodalo se 672 hrnků, do nichž se vytočilo 220 litrů svařeného vína a zhruba 10 litrů horkého nealko nápoje.

     Z výtěžku NADĚJE koupí pračku a sušičku. Tyto dvě věci souvisí s otevřením sprchomatu a péčí o klienty v oblasti hygieny a prevence kožních nemocí a dalších problémů, kterými trpí. Přejeme si naučit naše klienty starat se sami o sebe i své věci, aby se oblečení mohlo prát a nevyhazovat a brát ze skladu stále nové.

     Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli nákupem primátorského svařáku na dobrou věc a přejeme všem požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce!

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka Naděje.


Méně...
 
Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Iniciativa za bydlení, jíž je NADĚJE součástí, apeluje

15.12.23 | Ústředí NADĚJE

Vážený pane premiére, vážené členky a členové vlády, jménem iniciativy Za bydlení Vám chceme...


Více...
 
Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Otevřený dopis vládě České republiky od iniciativy Za bydlení

 

V Praze dne 14. 12. 2023

 

 

Vážený pane premiére, vážené členky a členové vlády,
jménem iniciativy Za bydlení Vám chceme popřát šťastné a pokojné prožití vánočních svátků v klidu a bezpečí domova.

 

 

Tímto dopisem Vás zároveň upozorňujeme na všechny, co si sváteční klid nemůžou dovolit. Máme na mysli nejen statisíce dospělých v nestabilním nebo nevyhovujícím bydlení, ale i 61 000 dětí, které letošní Vánoce budou trávit bez tepla a bezpečí domova, protože žádný domov nemají.1 Jejich provizorními domovy jsou ubytovny, byty zcela bez nájemních smluv nebo se smlouvami na pouhých pár měsíců, azylové domy, instituce a byty ve špatném technickém stavu, ve kterých by žádné děti žít neměly.

 

 

V takovém prostředí mají děti, mimo jiné, ztížený přístup ke vzdělání, které by jim mohlo pomoct se vytrhnout ze spirály chudoby, do níž se většinou již narodily. Problémy s bydlením vedou ke znevýhodnění ve vzdělávání ještě předtím, než děti do školy nastoupí, ať už jde o horší duševní zdraví nebo absenci předškolního vzdělávání. Stejně tak jsou děti v bytové nouzi negativně ovlivněny méně podnětným prostředím, které má vliv na jejich sociální dovednosti a zdroje na celý život.

 

 

Kvůli častějším nemocem a dopadům stresu, které jsou v mnoha případech způsobeny nevyhovujícími hygienickými či tepelnými podmínkami jejich provizorních domovů, mají následně ve školách větší problémy s absencí. To jim neumožňuje se plně soustředit na to, co by pro ně v dětství mělo být kromě vlastního štěstí nejdůležitější – možnost v klidu se vzdělávat, aby mohly později rozhodovat o své budoucnosti samy.

 

 

Bytová nouze je také jednou z hlavních příčin odebrání dítěte z rodiny. To vede nejen ke zbytečně rozděleným rodinám, ale ve výsledku i k vyšším nákladům státu na zajištění základních potřeb a naplnění práv dětí.

 

 

Jsme si vědomi, že tato alarmující situace není přímým důsledkem Vaší politiky ani řízení státu. Krize bydlení nevznikla v posledních dvou letech, je to stále se zhoršující systémový problém posledních dekád, který nedávno prohloubila covidová pandemie a důsledky ruské agrese na Ukrajině.

V čem může být ale činnost této vlády zásadní a přínosná, je přijetí fungujícího zákona o podpoře v bydlení, který citelně pomůže krizi bydlení zmírnit, obzvlášť pro zranitelné skupiny obyvatel. Těmi jsou kromě seniorů a seniorek, osob se zdravotním postižením či samostatně pečujících rodičů právě i zmiňované děti. Děti zároveň podle dat MMR tvoří největší část z lidí v bytové nouzi.

 

 

Legislativní dluh České republiky v oblasti zákona systémově podporujícího bydlení, na který upozorňuje mimo jiné i Ústavní soud v nálezu II. ÚS 2533/20, je možné vyřešit již v průběhu příštího roku.2 Nadcházející rok je zároveň, vzhledem k trvání řádného legislativního procesu, pravděpodobně poslední příležitostí této vlády k prosazení zákona do konce stávajícího volebního období.

Několik předchozích vlád mělo, stejně jako současná vláda, zákon systémově podporující lidské právo na bydlení ve svých programových prioritách, přesto se doteď nikdy nepodařilo ho prosadit.

 

 

Jsme si vědomi, že neexistuje jedna příčina, kterou by bylo možné odstranit a vyřešil by se tím celý problém krize bydlení. Z našich analýz však jednoznačně vyplývá, že bez odpovídající strukturální reformy v politice bydlení není možné prohlubování krize bydlení předejít.

 

 

Zákon o podpoře v bydlení má dlouhodobou podporu naší iniciativy Za bydlení, která kromě nevládních neziskových organizací, nadací a poskytovatelů sociálních služeb zahrnuje také akademické pracovnice a pracovníky z univerzit po celé republice či celostátní, krajské, i obecní politiky a političky. Všichni se ve své každodenní činnosti setkáváme s absencí systémové podpory při ukončování bytové nouze a vnímáme potřebu podpory ze strany státu jako naprostou prioritu pro naše další fungování v sílící bytové a energetické krizi.

 

 

Chápeme zákon jako první krok k řešení krize. Sice ji sám o sobě nevyřeší, přesto může pomoct širokému množství občanů a občanek, kteří nyní šanci na stabilní bydlení nemají.

Pevně věříme, že příští Vánoční svátky budou moct nabídnout výhled na jistější zázemí domova pro všechny děti, které letošní svátky budou trávit v nejistotě. Ale aby se tak stalo, je třeba, abyste Vy, jako členové a členky vlády, v příštím roce skutečně prioritizovali přijetí zákona o podpoře v bydlení.

 

 

Děkujeme za vyslyšení a těšíme se na možnou spolupráci v příštím roce.

 

 

S úctou,

 

Mikoláš Opletal

 

Advocacy officer

Za bydlení

 

mikolas.opletal@socialnibydleni.org

 

+420 774 645 467Iniciativa Za bydlení spojuje více než 50jednotlivců a organizací z nevládního, akademického i veřejného sektoru. Už od minulého volebního období se snaží vyvolat a vést konstruktivní veřejnou apolitickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Jejím hlavním cílem je prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.

 

1 Zdroj: Závěrečná zpráva RIA https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCSAGX2IT/KORNCY3DRKO6

 

2 https://www.usoud.cz/aktualne/v-cr-chybi-zakon-o-socialnim-bydleni-dlouhodoba-nejistota-obcanu-tykajici-se-bydleni-muze-ohrozit-duveru-v-demokraticky-pravni-stat


Méně...