Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
S Iljou Hradeckým v předvečer udělování státních vyznamenání

S Iljou Hradeckým v předvečer udělování státních vyznamenání

29.10.23 | Ústředí NADĚJE

Iljo, ty jsi v uplynulých letech nominaci na státní vyznamenání dvakrát odmítl. Proč ses rozhodl letos vyznamenání přijmout?

 

Protože mi ho neuděluje Miloš Zeman. Dříve mě odrazovalo setkání se Zemanovou svitou.

 


Více...
 
S Iljou Hradeckým v předvečer udělování státních vyznamenání

Iljo, ty jsi v uplynulých letech nominaci na státní vyznamenání dvakrát odmítl. Proč ses rozhodl letos vyznamenání přijmout?

 

Protože mi ho neuděluje Miloš Zeman. Dříve mě odrazovalo setkání se Zemanovou svitou.

 

Ty jsi už získal Stříbrnou medaili předsedy Senátu a Cenu Františka Kriegla Nadace Charty 77. Co pro tebe znamená státní vyznamenání?

 

Zatím ještě nevím. To teprve přijde, až budou ty dvě minuty slávy...

 

mlčení

 

Když jsem dostal Krieglovu cenu, tak to jsem cítil jako obrovské ocenění, protože ta se dává jednou za rok jedna jediná.

To mne právě odrazovalo u předchozích udělování - jak je Miloš Zeman rozdával. Alespoň tak to na mne působilo. Jako by ta vyznamenání úplně degradoval.

 

Už víš, s kým dalším ocenění převezmeš?

 

Ne. Ale předpokládám, že to bude dobrá společnost.

 

Když se podíváš na svůj život, čeho si ceníš ty sám?

 

Jejda. To je těžká otázka.

 

mlčení

 

Největší životní událostí pro mě bylo setkání s Kristem.

V pozemských věcech nevím, musel bych se déle rozmýšlet.

 

Děkuju ti. Za nás všechny v NADĚJI a za všechny klienty, kterým kdy NADĚJE pomohla.

 

 

S Iljou Hradeckým v předvečer 28. října mluvila Hana Šimková, vedoucí komunikace NADĚJE


Méně...
 
Zakladatel NADĚJE Ilja Hradecký obdržel státní vyznamenání z rukou prezidenta Petra Pavla

Zakladatel NADĚJE Ilja Hradecký obdržel státní vyznamenání z rukou prezidenta Petra Pavla

29.10.23 | Ústředí NADĚJE

Prezident Petr Pavel 28. října udělil státní vyznamenání zakladateli a dlouholetému řediteli NADĚJE. Iljovi Hradeckému byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.


Více...
 
Zakladatel NADĚJE Ilja Hradecký obdržel státní vyznamenání z rukou prezidenta Petra Pavla

Prezident Petr Pavel 28. října udělil státní vyznamenání zakladateli a dlouholetému řediteli NADĚJE. Iljovi Hradeckému byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

 

Ilja Hradecký se svou ženou Vlastimilou založil v Československu jednu z prvních neziskových organizací po pádu komunistické totality v roce 1989. „Po letech neužitečných jsem chtěl dělat konečně něco smysluplného.“

 

Začali skutečně z ničeho. Když v srpnu 1990 na pražských nádražích zůstávali bezprizorní uprchlíci z Rumunska, manželé Hradečtí prostě poslali své dvě děti nakoupit, uvařili velký hrnec polévky a vydali se hladovým a vyčerpaným lidem pomoci. Uprchlíky ale neopouštějí ani v dalších dnech, týdnech a měsících. Podílejí se na budování prvních uprchlických táborů. K manželům se postupně přidává pár přátel, vznikají stanovy... a 21. srpna 1990 je zaregistrován spolek NADĚJE. Cíl činnosti: vybudování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.

 

„Všechno se bylo třeba naučit, nebyli zde odborníci. A manželka do NADĚJE vložila své dědictví. Až v roce 1991 nám Petr Víšek z ministerstva práce řekl, že děláme práci pro stát, a tak by nás měl stát platit. To byl úplně nový pohled na věc.“

 

Manželé Hradečtí vybudovali bez finanční pomoci ze zahraničí, bez spojení s církvemi stabilní a respektovanou organizaci, která dnes pomáhá dokonce šesti skupinám ohrožených lidí ve dvaceti pěti městech České republiky.

 

Ilja Hradecký také založil v roce 1992 první Potravinovou banku a o dva roky později i Českou federaci potravinových bank. Je uznávaným odborníkem na problematiku chudoby a bezdomovectví. Dlouholetou a vytrvalou prací se zasloužil o celkový rozvoj sociálních a zdravotně sociálních služeb v České republice a o lepší vztah veřejnosti k lidem v nouzi.

 

Iljovi Hradeckému se říká „muž, který dal Naději tisícům lidí“. A ještě daleko většímu počtu lidí dal příklad.

 

Hana Šimková
vedoucí komunikace


Méně...
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

24.10.23 | Terezín

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.


Více...
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.

 

Během prvního setkání jsme zjistili problémy matky s třídní učitelkou a zhoršení prospěchu Nikoly, která tvrdila, že je třídní učitelkou fyzicky i slovně napadána. Následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně odhalilo dívčino trauma ze školy a hyperkinetickou poruchu. Doporučili jsme změnu přístupu k dítěti ve škole, ale třídní učitelka spolu s ředitelkou tuto radu odmítly. Podařilo se nám ale přesvědčit matku, aby s dcerou navštívila pedopsychiatričku.

 

Nikola skutečně brzy přešla do nové školy a začala užívat psychofarmaka pod dohledem nové třídní učitelky, která projevila pochopení na základě doporučení pedopsychiatričky. Dívky nyní projevuje větší soustředěnost i klid a její emocionální výbuchy jsou méně časté. Matka přehodnotila svůj názor na psychiatrickou péči a užívání léků. Navíc se začala více věnovat dceři, podporovat její zájmy a pozitivně ji motivovat, na rozdíl od dřívějšího trestání za horší prospěch.

 

Spolupráci s rodinou v rámci našich sociálních terapií vnímáme jako pozitivní a zlepšení situace oceňuje také matka s Nikolou.

 

Podpořte naše Centra duševního zdraví, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

22.10.23 | Praha

Hledáme dobrovolníky na podzimní kolo Sbírky potravin. Pokud byste se jimi chtěli stát, kontaktuje naši milou kolegyni Janu...


Více...
 
Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

Hledáme dobrovolníky na podzimní kolo Sbírky potravin.

 

Pokud byste se jimi chtěli stát, kontaktuje naši milou kolegyni Janu - jana.halamkova@nadeje.cz nebo 775 868 843. Každá pomocná ruka se počítá. Je možné přijít na jednu i více směn (07.30 - 11.30, 11.30 - 15.00, 15.00 - 18.30).

 

Potraviny vybrané ve sbírce poputují už tradičně do našich azylových domů, nocleháren, denních center a také přímo do terénu lidem bez domova.

Staňte se součástí pomoci lidem bez domova prostřednictvím zavedené akce pořádané Českou federací potravinových bank. Děkujeme.


Méně...
 
Mezinárodní den za odstranění chudoby

Mezinárodní den za odstranění chudoby

17.10.23 | Praha

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby. A my bychom rádi využili tento den k tomu, abychom reflektovali výzvu...


Více...
 
Mezinárodní den za odstranění chudoby

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby.

 

A my bychom rádi využili tento den k tomu, abychom reflektovali výzvu našich kolegyň a ubytovaných žen z azylového domu ve Vršovicích. Zdejší kuchyň totiž aktuálně postrádá příbory všeho druhu, tzn. lžíce, vidličky, nože, ale i malé lžičky nebo kuchyňské nože. Pokud byste mohli jmenované darovat, budeme vám moc vděční. Příbory můžete donést přímo do azylového domu na adrese Rybalkova 31, Praha 10 - Vršovice nebo se můžete domluvit s vedoucí AD Irenou Burmekovou (irena.burmekova@nadeje.cz, 775 018 166).  

 

Cílem tohoto mezinárodního dne je upozornit na důležitost problému chudoby, sociálního vyloučení a naučit se mluvit a přemýšlet o tom, jak chudobě čelit a jak podpořit ty, kteří to potřebují.  

 

Za Vaši pomoc budeme moc rádi. Děkujeme.

 

Výzva z azylového domu pro ženy


Méně...
 
Benefiční večer se vydařil na jedničku

Benefiční večer se vydařil na jedničku

13.10.23 | Zlín

6. října 2023 se konal již dvanáctý ročník Benefičního večera. Jak probíhal a kolik peněz se nám podařilo získat pro sociálně terapeutické dílny se dočtete po rozkliknutí.


Více...
 
Benefiční večer se vydařil na jedničku

Dvanáctý ročník Benefičního večera je za námi a my stále vstřebáváme dojmy. S odstupem pár dnů vám můžeme říct, že stále prožíváme velkou vděčnost. Za každého jednoho návštěvníka, za každý úsměv a pochvalu, za všechny krásné dárky do tomboly a skvělá vystoupení účinkujících. Díky vám všem přítomným a díky dárcům, kteří si zakoupili virtuální vstupné a věnovali předměty do tomboly, se nám podařilo získat výtěžek v hodnotě 105 259 Kč pro sociálně terapeutické dílny.

 

Velké poděkování patří Interhotelu Zlín za poskytnutí sálu a zázemí pro Benefiční večer. Poděkovat si také zaslouží za přípravu rautu, který byl naprosto dokonalý. Poděkování také míří do Gastonu a Bidfoodu, kteří nám dodali suroviny na přípravu rautu a Vestu za slané dobroty na stoly. O velký výběr výborného vína se postarali z Alkohousu Otrokovice. Už tak trochu tradicí je i přítomnost velmi šikovného kuchaře od Podravky. Pan Diatka nám připravil lahodnou ochutnávku, po které se jen zaprášilo. Novinkou na našem Benefičním večeru byla přítomnost Pikoly. Pan Holouš vařil skvělou kávu, a ještě navíc s dokonalým latte artem, který potěšil nejednoho návštěvníka. Pikola se rozhodla věnovat veškerý výtěžek z prodeje kávy na podporu sociálně terapeutických dílen, což byla částka 4 170 Kč. Tuto částku doplnili o 3 000 Kč, které nám věnovali za sebe. Celková podpora ze strany Pikoly tak činila 7 170 Kč.

 

V letošním roce jsme poprvé měli profesionálního moderátora Jakuba Malovaného. Že to bylo výborné rozhodnutí se ukázalo již po první větě. Děkujeme panu Malovanému za to, že do toho s námi vůbec šel. Provedl nás Benefičním večerem a vše zvládl na jedničku s hvězdičkou.

 

Celá akce by se neobešla bez pomoci dobrovolníků. Do letošního ročníku se zapojili studenti Fakulty managementu a Ekonomiky z projektu Nadaní studenti pod záštitou Ing. Lucie Tomancové, Ph.D. a my jsme velmi vděční, že nám s úsměvem na rtech pomáhali až do ranních hodin.

 

A co se týče samotného programu, tak ten byl opravdu našlapaný. Celým večerem nás provázal Showband Pavla Březiny a všichni si tak mohli zatančit na oblíbené písničky. 

 

Po úvodním přivítání oblastní ředitelky Renaty Gabrhelíkové a náměstka primátora města Zlína, pana Vojtěcha Volfa, se mikrofonu ujal vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením, Radomír Vítek. Pokračoval vedoucí sociálně terapeutických dílen, Michal Křižka, který tuto službu představil všem přítomným a hovořil o přínosu sociálně terapeutických dílen. Následně jsme si mohli vychutnat hudební vystoupení Rostislava Kubelky, který nám zahrál na kytaru a zazpíval.

 

Ve 21 hodin se všichni přítomní rozvlnili do rytmu známých písniček Standy Hložka a SH bandu. Toto vystoupení, již legendárního zpěváka, potěšilo úplně všechny a někteří si dokonce prozpěvovali spolu se zpěvákem.

 

Následovala módní přehlídka svatebních šatů ze Svatebního salonu Svatby by Luu. Na této módní přehlídce jsme mohli vidět mezi modelkami klientky sociálně terapeutických dílen a naše kolegyně. Velké poděkování patří vizážistce Sparkle rituals – Pavle Salvetové a kadeřnici Sabině M. Neumannové, které se našim ženám věnovaly s velkou péčí a udělaly z nich okouzlující modelky. Zapomenout nemůžeme ani na naše kolegy, kteří modelky doprovázeli při samotné přehlídce a byli jim tak důležitou oporou.

 

Slavnostní vyhlášení tomboly nám odstartovala zastupitelka statutárního města Zlína, paní Michaela Blahová. Následovalo pak losování, které bylo opravdu napínavé. Věříme, že všichni ze svých cen měli radost.

 

Po tombole nás už čekalo poslední vystoupení Františka Kosíka, který nás vtáhl na parket a doslova roztančil celý sál. Vystoupení bylo opravdu dokonalé.

 

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se této benefiční akce zúčastnili, protože bez vás by to nešlo.

 

Za krásné fotky děkujeme Strýček fotí.

 

Děkujeme a příští rok na viděnou.

 

Fotky z Benefičního večera si můžete prohlédnout ZDE


Méně...