Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
S námi nemusíte být vyloučení.

S námi nemusíte být vyloučení.

08.10.23 | Jablonec nad Nisou

Když se v dnešní společnosti vysloví slovo „vyloučení“ je to stigma, které je pro každého nežádoucí jen když se vysloví.


Více...
 
S námi nemusíte být vyloučení.

Když se v dnešní společnosti vysloví slovo „vyloučení“ je to stigma, které je pro každého nežádoucí jen když se vysloví. Všichni dnes chceme být úspěšní, mít skvělou práci, rodinné zázemí, zajímavé koníčky  a spoustu přátel, kteří za námi stojí v jakékoli životní situaci.

Naše společnost bojuje proti vyloučení takovými metodami jako je integrace, inkluze, přesto se stane, že někteří lidé zůstanou se svým problémem sami, nezvládnou ho a stávají se „vyloučenými“. To může mít různou podobu od pádu do závislostí různého druhu, propadnutí do dluhové spirály, až k pobytu na ulici či ve věznici.

Čím více před problémem zavíráme oči a snažíme se ho vytěsnit, tím větší může být pád někam, odkud je jen velmi těžká cesta zpět.

V rámci týdne sociálních služeb se pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Jablonci nad Nisou sešla na zajímavém odpoledni, kde byl program zaměřen právě na sdílení témat, jak těmto nežádoucím jevům předejít.

Odpoledne se zúčastnili zástupci všech organizací, které jsou členy skupiny a zajímavé přednášky na téma „Jak zkrotit dluhy“ (Člověk v tísni), „Závislosti jako kolotoč“ (Most k naději), „Nikdo si neplánuje svůj osud, nejlepší je odpálit, co ti nahodí“ (Laxus) nám nastavily zrcadlo, že na šikmou plochu se v nějakém okamžiku života může dostat kdokoli z nás.

Úžasná byla i divadelní scénka Probační a mediační služby na téma řešení konfliktu spojeného s trestním řízením. Po celou dobu byla přistavena na parkovišti Testovací sanitka společnosti Rozkoš bez rizika a v neposlední řadě jsme mohli shlédnout výstavu obrazů o bezdomovectví a vyslechnout pár písní od přátel z NADĚJE.

Děkuji všem, kteří se na celé akci podíleli a přišli ji podpořit. Je skvělé mít povědomí o tom, kolik organizací pomáhá,  a jakou síť služeb může využít člověk, který se octne v nouzi.

Míla Havrdová
Oblastní ředitelka NADĚJE, manažerka komunitního plánování pro OOSV.


Méně...
 
Pozvánka na den otevřených dveří sociálně terapeutické dílny

Pozvánka na den otevřených dveří sociálně terapeutické dílny

04.10.23 | Otrokovice

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří naší sociálně terapeutické dílny.

Přijďte se podívat a dozvědět se nejen to, jak to u nás vypadá, ale také

 

 


Více...
 
Pozvánka na den otevřených dveří sociálně terapeutické dílny

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří naší sociálně terapeutické dílny.

 

Přijďte ve čtvrtek 26. října 2023 od 9 do 16 hodin na adresu tř. Tomáše Bati 331 v Otrokovicích.

 

Přijďte se podívat a dozvědět se nejen to, jak to u nás vypadá, ale také zkusit si některé naše činnosti a tvorbu výrobků. Můžete si sami vyzkoušet například tkaní koberečků nebo práci s keramickou hlínou. V průběhu celého dne bude možné také zakoupit originální výrobky tvořené lidmi s handicapem.

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Více informací o akci je možné se dozvědět také u vedoucí dílny Bc. Heleny Lukaštíkové, DiS, na tel. čísle + 420 778 444 564.


Méně...
 
Projekt Ulice pomáhá ulici na e-shopu NADĚJE

Projekt Ulice pomáhá ulici na e-shopu NADĚJE

29.09.23 | Praha

Máme velkou radost, že se prodeji litografií a grafik tolik daří. Díky vám se prodejem těchto unikátních děl, které vznikly pro projekt Ulice pomáhá ulici, podařilo vybrat už 18.500 Kč...


Více...
 
Projekt Ulice pomáhá ulici na e-shopu NADĚJE

Máme velkou radost, že se prodeji litografií a grafik tolik daří. Díky vám se prodejem těchto unikátních děl, které vznikly pro projekt Ulice pomáhá ulici, podařilo vybrat už 18.500 Kč. Ty půjdou ve prospěch lidí bez domova, kteří přežívají ve veřejném prostoru, tedy do našich denních center a terénního programu. 

 

Podívejte se na náš e-shop a vyberte si i vy svou grafiku. Nejen že podpoříte lidi žijící na ulici, ale také vám bude doma nebo v kanceláři dělat parádu jedinečné dílo, nad kterým ulpí zrak nejednoho hosta. A v neposlední řadě – za chvíli nám výlohy v obchodech budou připomínat blížící se Vánoce, začněte je řešit včas třeba takovýmto originálním dárkem. 

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou podpořit lidi bez domova v Praze tímto způsobem.

 

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice


Méně...
 
Opět běží milostivé léto.

Opět běží milostivé léto.

22.09.23 | Jablonec nad Nisou

V letošním roce opět probíhá akce


Více...
 
Opět běží milostivé léto.

V letošním roce opět probíhá akce Milostivé léto, která pomáhá lidem z dluhů. Tento běh je odlišný od běhů předchozích, protože se zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištění. Po podání žádosti a uhrazení jistiny (původního dluhu) bude zbylé příslušenství odpuštěno.

 

Jaké dluhy tedy spadají do Milostivého léta 3? Akce se vztahuje: na dluhy na sociálním pojištění, daňové nedoplatky, poplatky vymáhané Celním úřadem, dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR, a dále závazky vzniklé za místní poplatky (odpady, poplatek za psa apod.), pokud obec nebo kraj umožní jejich odpuštění na základě usnesení. Další podmínkou je, že dluhy vznikly před datem 30.9.2022 a nejsou vymáhány soudními exekutory.

 

Termín, do kterého musí být dluh zaplacen je stanoven na 30.11.2023. Pokud je dlužná částka vyšší než 5.000,- Kč, tak je možné dluh rozložit do splátek. Splácení má také své podmínky. V případě zpoždění splátky nebo úhrady jiné výše splátky možnost využití Milostivého léta 3 zaniká. Milostivé léto se netýká osob v insolvenčním řízení a nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů jako jsou banky, telefonní operátoři, soukromí pronajímatelé, ale také na zdravotní pojišťovny. V případě bližších informací neváhejte kontaktovat středisko NADĚJE v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 488 588 732.

 

Bc. Lucie Kretschmerová

vedoucí střediska a terénní sociální pracovnice 

 

 

 


Méně...
 
Peníze z evropských fondů v sociální oblasti stále chybí, jednali jsme s premiérem Fialou

Peníze z evropských fondů v sociální oblasti stále chybí, jednali jsme s premiérem Fialou

22.09.23 | Ústředí NADĚJE

Premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka jednali 19. září se zástupci iniciativy Za bydlení, jíž je NADĚJE součástí


Více...
 
Peníze z evropských fondů v sociální oblasti stále chybí, jednali jsme s premiérem Fialou

Premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka jednali 19. září se zástupci iniciativy Za bydlení, jíž je NADĚJE součástí, a s dalšími významnými sociálními partnery o nastavení Pravidel spolufinancování evropských fondů na programové období 2021–⁠2027 a o tématu návratu 10 % alokace (270 mil. eur) z Fondu soudržnosti zpět do Evropského sociálního fondu plus.

 

Podrobné informace v tiskové zprávě a v pozičním dokumentu iniciativy Za bydlení.


Méně...
 
Přidejte se do týmu NADĚJE

Přidejte se do týmu NADĚJE

19.09.23 | Praha

Hledáme nové kolegyně a kolegy na následující pozice...


Více...
 
Přidejte se do týmu NADĚJE

Hledáme nové kolegyně a kolegy na následující pozice: 

  • Pracovník výdeje stravy – řidič
  • Sociální pracovník/ce nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova
  • Pracovnice v sociálních službách v azylovém domě pro ženy – Vršovice
  • Pracovník/ pracovnice v sociálních službách do azylového domu pro muže na Žižkově - noční směny
  • Pracovník v sociálních službách do nízkoprahového denního centra U Bulhara - vchodař

 

Více informací najdete na našich webových stránkách: https://www.nadeje.cz/praha/volna_pracovni_mista1

 

Pokud Vás zaujala některá z nabízených pozic, budeme rádi, když se ozvete naší milé personalistce Petře Svobodové - petra.svobodova@nadeje.cz.

 

Děkujeme.


Méně...