Archiv zpráv

 
V jarním kole Sbírky potravin lidé darovali 235 tun zboží

V jarním kole Sbírky potravin lidé darovali 235 tun zboží

20.05.19 | Ústředí NADĚJE

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo 18. května, se podařilo vybrat 212 tun potravin a 23 tun


Více...
 
V jarním kole Sbírky potravin lidé darovali 235 tun zboží

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo 18. května, se podařilo vybrat 212 tun potravin a 23 tun drogistického zboží. Sbírka, jíž je NADĚJE partnerem, se od letoška bude konat vždy dvakrát ročně, kromě jara i na podzim.

 

Sbírku organizuje Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

 

Do sobotní sbírky byly zapojeny přes tři tisíce dobrovolníků, dále také zaměstnanci prodejen, neziskových organizací a další. Podařilo se vybrat přes 423 000 porcí jídla pro lidi v nouzi. Toto číslo bude ještě navýšeno o dary od partnerů, z firemních potravinových sbírek a z on-line obchodů. Pokud lidé v sobotu Sbírku potravin nestihli, mohou v on-line obchodech nakupovat a darovat ještě celý příští týden až do 24. května.

 

Velice děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu a všem dobrovolníkům za nasazení a obětavost.


Méně...
 
Seriál Čísla NADĚJE - 3. díl

Seriál Čísla NADĚJE - 3. díl

20.05.19 | Praha

Dlouhodobě sledujeme počet lidí, kteří k nám přicházejí. Do celkového počtu zahrnujeme každého, kdo využíval během roku některou z našich služeb. Člověk, který prošel více službami, je započítán jen jednou.


Více...
 
Seriál Čísla NADĚJE - 3. díl

Dlouhodobě sledujeme počet lidí, kteří k nám přicházejí. Do celkového počtu zahrnujeme každého, kdo využíval během roku některou z našich služeb. Člověk, který prošel více službami, je započítán jen jednou. Nezahrnujeme ty, u kterých nedokážeme spolehlivě vyloučit duplicitní započítání. Počet do jisté míry kopíruje vývoj nezaměstnanosti - kulminuje v roce 2013, kdy je nezaměstnanost 8,17 %, v roce 2018 je nezaměstnanost na 3,07 %, tudíž klesá i naše křivka. V roce 2013 pracovalo naše největší denní centrum na hranicích možností: průměrná denní návštěvnost byla 314 lidí, každý den přicházeli v průměru tři noví lidé bez domova. V současné době se počty vracejí na hodnoty před rokem 2008.

 

Sledujte #cislanadeje


Méně...
 
Pomozte nám uskutečnit „Cirkus Senior“ v Brně

Pomozte nám uskutečnit „Cirkus Senior“ v Brně

16.05.19 | Brno

Projekt Plníme přání seniorům i tento rok odstartoval veřejnou sbírku, která má ambici splnit přání lidem, kteří přes svůj věk či zdravotní omezení neztratili chuť trávit svůj volný čas aktivně.


Více...
 
Pomozte nám uskutečnit „Cirkus Senior“ v Brně

Projekt Plníme přání seniorům i tento rok odstartoval veřejnou sbírku, která má ambici splnit přání lidem, kteří přes svůj věk či zdravotní omezení neztratili chuť trávit svůj volný čas aktivně.

 

Klienti brněnských domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem se s přáním nazvaným „Cirkus Senior“ probojovali do finálové patnáctky přání vybraných odbornou porotou. Nyní zbývá shromáždit potřebný obnos finančních prostředků, abychom přání mohli realizovat.

 

V našich domovech věříme, že aktivizační techniky prodlužují aktivní život seniorů. Workshop „Cirkus Senior“ je zaměřený na využití např. prvků žonglování, které přispívají k posílení koncentrace, motoriky, koordinace oka a ruky, rozvíjení kreativity a rovnováhy a přináší radost z pohybu.

 

Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete přispět na naše přání prostřednictvím odkazu níže. Společnost Sodexo, která je iniciátorem této sbírky, se navíc rozhodla automaticky vložit ke každému vkladu stejnou částku a váš příspěvek tak bude dvojnásobný!

 

Děkujeme za vaši podporu.

http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-prani/222-cirkus-senior

 

(fotografie v článku je pouze ilustrační)

 


Méně...
 
Alzheimer očima Niny Baláčkové

Alzheimer očima Niny Baláčkové

Žije s demencí a mluví o ní

14.05.19 | Zlín

Paní Nina přijala pozvání a navštívila Zlín - Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti Zlín a Dům pokojného stáří.


Více...
 
Alzheimer očima Niny Baláčkové

Paní Nina přijala pozvání a navštívila Zlín - Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti Zlín a Dům pokojného stáří. Věnovala svůj čas veřejnosti, pečovatelům, všem, kteří měli zájem, dozvědět se víc, než to co se dočtou z knih. Potřebujeme slyšet hlas těch, kteří žijí s konkrétním postižením nebo nemocí. Takový člověk nás může navést, jak dělat práci dobře.

 

Přestávala zvládat práci účetní. Zapomínala. Občas se ztratila na známých místech. Cítila, že pomaleji uvažuje, rozhodování jí působí problémy. "Zcela se mi změnil život," zavzpomínala Nina Baláčková na chvíle, kdy jí lékař sdělil diagnózu.

 

S Alzheimerovou nemocí žije již dvanáct let. O nemoci veřejně hovoří, otevírá téma demence, představuje nemoc tak, jak ji lidé prožívají. Na světě tato choroba postihne každé tři vteřiny jednoho člověka. V současnosti se určitá forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

 

Otevřenost k tématu vnímá Nina Baláčková jako poslání. "Musela jsem se nemoci přizpůsobit, ale hlavně ji přijmout a začít s ní žít." Svým příběhem se snaží pomoci. Nemocným i pečujícím.

 

Díky lékům, pravidelnému cvičení, mentální aktivitě, stálému učení, bohatým sociálním kontaktům i podpoře rodiny se jí daří s nemocí bojovat. V mnoha směrech je zcela samostatná, v jiných ale samozřejmě potřebuje podporu rodiny a přátel. 

 

Paní Nina nám přiblížila, o jaký přístup nemocní lidé stojí a co jim opravdu nepomůže, i když to třeba pečující myslí dobře.

 

Nezbytné seznámení s nemocí

"Důležité je, abyste pochopili změnu osobnosti člověka s demencí," zdůraznila paní Nina. Únava, sebestřednost, netrpělivost až agrese, podezíravost, vztahovačnost, nadměrné přitahování pozornosti či naopak apatie jsou běžné příznaky nemoci. "Nesnažte se nám ve všem porozumět, ale akceptujte nás," poradila.

 

Jedním uchem sem, druhým tam

"Obrňte se trpělivostí," zněla další rada. "Nic si neberte osobně," přidala. Nesmírně důležité podle ní je nepřipouštět si slovní napadání ze strany nemocných. "Většinou je to důsledek nějakého stresu nebo hladu, žízně, bolesti, obav či nepochopení," přiblížila. To prý musí pečovatelé pustit jedním uchem sem a druhým tam.

 

Z očí do očí

Mluvit na nemocné je vhodné v krátkých jednoduchých větách, nejlépe přímo z očí do očí, dostatečně hlasitě a srozumitelně. "Ale nekřičte," uvedla. "A rozhodně na nás nemluvte z vedlejší místnosti," poprosila.

 

Jako s malými dětmi ale důstojně

Nikdo by neměl zapomínat na důstojnost nemocných. "Byť naše chování připomíná chování malých dětí," připomněla. Je také důležité dbát na pitný režim postižených Alzheimerovou nemocí, nabízet jim dostatek nápojů. Vhodné je podporovat jejich aktivitu. Je možné je zapojit do prací v domácnosti, mohou se zabývat drobnými činnostmi, které je těší. Příjemné jsou procházky, mírné cvičení. Setkání s přáteli, rodinou, podporuje jejich mentální aktivitu. "Nebraňte se i mírnému, nejlépe nenápadnému nátlaku k aktivitě," poradila.

 

Bez výčitek prosím

Věty typu „Už jsi zase nezhasla v koupelně!“ určitě vynechejte. Nemocní je vnímají jako ponižující. Nedělají to určitě schválně. "Je nám to pak líto, nebo to vyvolá zbytečnou agresi. Problém to stejně nevyřeší," sdělila Nina Baláčková.

 

S láskou i k sobě samému

Péče o nemocné s jakoukoli formou demence je náročná. Je proto nezbytné, aby si pečující uvědomili, že musí myslet i na sebe. Měli by mít čas na sebe samé, odpočívat, pečovat o své zdraví. Nesnažit se za nemocné dělat všechno.

 

Paměť odchází, emoce zůstávají

"Nevím už, kde a kdy to bylo, kdo tam s námi byl a jak to tam vypadalo. Ale dobře vím, že jsem tam byla šťastná," dojala přítomné vyprávěním Nina Baláčková. Při Alzheimerově nemoci člověk postupně ztrácí paměť, orientaci, schopnost úsudku a rozlišování i řeč. Co ale zůstává nejdéle, jsou emoce.

 

 


Méně...
 
Naše pomoc důchodcům v exekuci v Událostech ČT

Naše pomoc důchodcům v exekuci v Událostech ČT

13.05.19 | Ústředí NADĚJE
V České republice se rozrůstá skupina důchodců, kteří jsou v exekuci. Pomáháme těmto lidem, aby neskončili na ulici. Podívejte se na
Více...
 
Naše pomoc důchodcům v exekuci v Událostech ČT

V České republice se rozrůstá skupina důchodců, kteří jsou v exekuci. Pomáháme těmto lidem, aby neskončili na ulici. Podívejte se na reportáž hlavní zpravodajské relace České televize.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100510/obsah/695398-exekuce-na-90-tisic-duchodu


Méně...
 
Seriál Čísla NADĚJE - 2. díl

Seriál Čísla NADĚJE - 2. díl

13.05.19 | Praha

Žijí mezi námi. Někdy takového člověka  poznáme okamžitě, jindy by nás ani nenapadlo, že potkáváme „bezdomovce“.


Více...
 
Seriál Čísla NADĚJE - 2. díl

Žijí mezi námi. Někdy takového člověka  poznáme okamžitě, jindy by nás ani nenapadlo, že potkáváme „bezdomovce“.

 

Jak to, že ve společnosti, o které se říká, že se v ní žije nejlépe za její historii, přežívají lidé bez domova? Kolik těchto lidí vlastně je? Narůstá jejich počet nebo se jim daří bezdomovectví vyřešit? Jakým způsobem jim pomáhat? Jaký bude jejich další osud? I na takové otázky se snaží odpovědět sčítání lidí bez domova. Na údaje za tento rok stále ještě čekáme, sčítání probíhalo v dubnu. V Praze je 1256 lůžek v azylových domech a noclehárnách (včetně azylových domů pro matky s dětmi).

 

Seriál #cislanadeje každé pondělí na našem profilu. Sledujte nás!


Méně...