penzion Brno
Program činnosti >

Program vzdělávání

Všechny pobočky


Program vzdělávání (od roku 2000) vychází z vnitřní potřeby poskytovat kvalitní profesionální služby. S tím souvisí udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace všech spolupracovníků. Program vzdělávání se zaměřuje především dovnitř organizace, na profesní rozvoj vlastních zaměstnanců. Konkrétním cílem vzdělávání je rozvinout dovednosti, schopnosti a kompetence zaměstnanců, podpořit jejich identifikaci s posláním organizace.
V roce 2007 jsme získali u Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci vzdělávací instituce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2010 také akreditaci u Ministerstva vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Od té doby se utvořil široký lektorský tým jak z vlastních zaměstnanců, tak i externích lektorů.
Program vzdělávání se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců pracujících v sociálních službách, především sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků, ale působíme také v oblasti vzdělávání zdravotních sester, pomáhajících osob a veřejné správy.
Vzdělávání se koná v několika školicích místnostech, a to v Praze, v Brně, Otrokovicích a Nedašově, ale také přímo v pobočkách. Většina vzdělávacích akcí NADĚJE je otevřená také pro pracovníky jiných poskytovatelů sociálních služeb, zejména nestátních neziskových organizací.
Součástí programu jsou:

  • akreditované kvalifikační kursy pro pracovníky v sociálních službách
  • akreditované celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách
  • akreditované vzdělávání zdravotních sester
  • neakreditované kursy a školení
  • odborné konference
  • další neakreditované kursy a neformální vzdělávání