penzion Brno

Písek

Seznam poboček
 
 
Výtvarná soutěž u konce!

Výtvarná soutěž u konce!

28.01.17
Týpí je typickým stanem kočovných indiánů a bylo známé již před příchodem bělochů. První zmínky o týpí pocházejí od španělských dobyvatelů ze 16.století.
 
Více...
Výtvarná soutěž u konce!

Co je týpí a kdo v něm bydlí? Týpí je typickým stanem kočovných indiánů a bylo známé již před příchodem bělochů. První zmínky o týpí pocházejí od španělských dobyvatelů ze 16.století. Po rozšíření koní se velikost týpí zvětšila na pět metrů. Samotné slovo "týpí" je převzato z lakotštiny, vyslovuje se thipi a znamená místo k bydlení. Je to kuželovitý stan, který se skládá z dřevěných tyčí poskládaných do kužele a z pláště vyrobeného z vydělaných bizoních kůží.  Hlavní výhodou týpí je, že v něm lze rozdělat a udržovat oheň. Kouř vychází z týpí  otvorem mezi dvěma kouřovými chlopněmi.Těžko bychom hledali kultury, které by byly tak těsně spjaty s jedním zvířetem, jako tomu bylo v případě amerického bizona a kultur indiánů. Celý jejich životní styl indiánů zcela závisel na bizonu.

Všechny tyto informace však už určitě vědí děti, které doma s rodiči nebo se svými učiteli ve škole hledaly motivaci na pátý ročník výtvarné soutěže na téma „V TÝPÍ BYDLÍM, ČELENKU Z PEŘÍ MÁM, NAMALUJ MĚ“. Soutěž před časem vyhlásilo NZDM Ostrov střediska Nábřeží z písecké pobočky NADĚJE.  

Děti mohly poslat do soutěže dvě práce na formátu A3 libovolnou technikou s řádným označením na zadní straně: NADĚJE, středisko Nábřeží, nábřeží 1.máje 1401, Písek 397 01. Práce se nevracejí a práva k užití patří NADĚJI. 

 

Nejlepší práce budou oceněny a vystaveny  ve foyer kina Portyč od 1.4. do 30.4.2017. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 5.4.2017 v 15h. Další informace k soutěži získáte na tel. čísle 775 889 706 a na webu www.NADEJE.CZ/PISEK.

 

Výtvarná soutěž

„V TÝPÍ BYDLÍM, ČELENKU Z PEŘÍ MÁM, NAMALUJ MĚ“

09.11.16
NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží - NZDM Ostrov vyhlašuje 5.ročník výtvarné soutěže na téma:
 
Více...

NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží - NZDM Ostrov

vyhlašuje 5.ročník výtvarné soutěže na téma:

 

„V TÝPÍ BYDLÍM, ČELENKU Z PEŘÍ MÁM, NAMALUJ MĚ“

 

Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích:

 

I. kategorie    mateřská škola

II. kategorie    1.třída

III. kategorie    2. – 3.třída

IV. kategorie    4. – 5.třída

V. kategorie    6. – 7. třída

VII. kategorie    8. –  9.třída

VI. kategorie    střední školy

VII. kategorie  umělecké školy

(podle počtu došlých prací možno rozdělit do kategorií)

 

TECHNIKA: LIBOVOLNÁ

FORMÁT: POUZE A3

 

 

MAXIMÁLNĚ DVĚ SOUTĚŽNÍ PRÁCE OD JEDNOHO AUTORA JE NUTNÉ ODEVZDAT

DO 17. 2. 2017 NA ADRESU:

NADĚJE, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ - NÁBŘEŽÍ 1. MÁJE 1401, 397 01 PÍSEK

 

PRÁCE OZNAČTE NA ZADNÍ STRANĚ: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, VĚK AUTORA, TŘÍDA, ADRESA ŠKOLY (ŠKOLKY), TELEFON, JMÉNO VYUČUJÍCÍHO, NÁZEV DÍLA

 

PRÁCE SE NEVRACEJÍ A PRÁVA K UŽITÍ PATŘÍ NADĚJI.

 

NEJLEPŠÍ PRÁCE BUDOU OCENĚNY A VYSTAVENY VE FOYER KINA PORTYČ

OD 1.4.DO 30. 4. 2017.

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE VE STŘEDU 5. 4. 2017 V 15 HODIN.

 

Další informace k soutěži získáte na tel. čísle 775 889 706