penzion Brno

Písek

Seznam poboček
 
 
Písečtí předškoláci na hřištích

Písečtí předškoláci na hřištích

27.10.15
Leze žába po žebříku, hlásí příchod sluníčka, z velké věže po klouzačce,  často sjíždí chlapeček i holčička. Tak nějak by se
 
Více...
Písečtí předškoláci na hřištích

Leze žába po žebříku, hlásí příchod sluníčka, z velké věže po klouzačce, často sjíždí chlapeček i holčička. Tak nějak by se dalo popsat nadšení více než dvaceti dětí ze třech předškolních klubů. Radost mají z certifikovaných herních prvků, které mohla písecká NADĚJE instalovat na dětská hřiště svých středisek díky projektu „Předškolní kluby – NADĚJE Písek“, který je podpořen prostřednictvím nadace NROS grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, také Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Kávomaty pomáhají 2015 a z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 

Děti si na dřevěných „věžích“ procvičují hrubou motoriku, zdokonalují se ve šplhání, lezení po žebříku, učí se pevně držet nejen příček žebříku, ale také využívají úchopy horolezecké stěny. Velmi populárním prvkem dětského hřiště jsou houpačky, které jsou stále obléhány. Při větším počtu dětí, se děti učí i spolupráci, musí se domlouvat, komunikovat, kdo, kdy a po kom či kolikátý půjde. Na všech herních prvcích se starší učí pomáhat mladším, silnější slabšímu, když ten třeba ještě vše nezvládá fyzicky. Samozřejmě dochází u přístupů na věže k mnoha střetům a situacím, u kterých se děti učí trpělivosti stát ve frontě, než na ně přijde řada, učí se umění kompromisu či udržet si svoji pozici v kolektivu. Neméně důležitá je bezpečnost při hře. Děti si musí udržovat odstupy, aby nedošlo k úrazům, nesmějí se strkat na vyvýšených plošinách, musí se držet na houpačkách. Kromě toho všeho pracují především na své fyzické kondici. Prvky se dají využít i k motivačním hrám např. lezeme po žebříku jako hasiči, po stěně jako horolezec, když někdo spadne, tak si hrajeme na lékaře..

Na pískovišti děti pro změnu vaří polévky a pečou bábovky nebo staví hrady, tunely a dráhy pro auta. Oblíbenými hračkami jsou různá nákladní auta, bagry, traktory, ale děti nepohrdnou ani hrabičkami a lopatkami.

S předškolními dětmi samozřejmě využíváme prostory hřiště v okolí herních prvků i k činnostem zaměřeným na základní pohybové dovednosti jako jsou skok, běh, hod míčem, slalomový běh.. Využíváme i různé druhy pomůcek jako jsou obruče, chůdy, švihadla, míče.. Snažíme se o zábavný přístup, kterým vyvoláme zájem i u dětí méně pohybově nadaných. A těší nás, když je hezké počasí a děti mohou na hřištích trávit volný čas.

 
 
 
Cestování nejen po České republice

Cestování nejen po České republice

16.07.15
V říjnu 2016 jsme začali s dětmi nový program, který nás bude provázet po celém světě. V říjnu jsme poznávali Českou republiku.
 
Více...
Cestování nejen po České republice

V říjnu 2016 jsme začali s dětmi nový program, který nás bude provázet po celém světě. V říjnu jsme poznávali Českou republiku.V rámci programu se děti dozvědí spoustu zajímavostí. Pomocí aktivit jako jsou křížovky, kvízy, práce s mapou, encyklopediemi nebo knihami, povídáním o tématu, výtvarným ztvárňováním tématu a dalšími, si děti upevňují znalosti získané při vyučování ve škole, při aktivitách ve školních klubech středisek a zábavnou formou si informace prověřují v praxi a lépe si je vštěpují do paměti, když si vše "prožijí" na vlastní kůži. 

 

 
Předškolní kluby NADĚJE Písek

Předškolní kluby NADĚJE Písek

30.06.15
Pobočka NADĚJE Písek obdržela finanční dotaci na podporu práce s předškolními dětmi z rodin, které jsou dlouhodobě v sociální nouzi. Projekt „Předškolní kluby – NADĚJE Písek“ byl podpořen
 
Více...
Předškolní kluby NADĚJE Písek

Pobočka NADĚJE Písek obdržela finanční dotaci na podporu práce s předškolními dětmi z rodin, které jsou dlouhodobě v sociální nouzi. Projekt „Předškolní kluby – NADĚJE Písek“ byl podpořen částkou 464 214 Kč prostřednictvím nadace NROS grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz).

 

Projekt poskytuje podporu a pomoc romským dětem předškolního věku, s cílem

předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Zaměřuje se na oblast vzdělávání a na preventivní aktivity. Akce připravuje děti ve třech předškolních klubech na vstup do první třídy základní školy. Záměrem je dosahovat toho, aby děti přicházely do prvních tříd se znalostmi, které jsou u dětí jejich věku ze strany škol očekávané, aby se vyhnuly zařazování do speciálních škol. Aktivity jsou realizovány v městě Písku, v sociálně vyloučených lokalitách Purkratice, Svatoplukova a nábřeží 1. Máje. Projekt bude realizován v období od dubna 2015 do března 2016 a podpoří celkem 34 dětí.