Písek

 
 

Výtvarná soutěž u konce!

06.07.16
Týpí je typickým stanem kočovných indiánů a bylo známé již před příchodem bělochů. První zmínky o týpí pocházejí od španělských dobyvatelů ze 16.století. 
Více...
 

Co je týpí a kdo v něm bydlí? Týpí je typickým stanem kočovných indiánů a bylo známé již před příchodem bělochů. První zmínky o týpí pocházejí od španělských dobyvatelů ze 16.století. Po rozšíření koní se velikost týpí zvětšila na pět metrů. Samotné slovo "týpí" je převzato z lakotštiny, vyslovuje se thipi a znamená místo k bydlení. Je to kuželovitý stan, který se skládá z dřevěných tyčí poskládaných do kužele a z pláště vyrobeného z vydělaných bizoních kůží.  Hlavní výhodou týpí je, že v něm lze rozdělat a udržovat oheň. Kouř vychází z týpí  otvorem mezi dvěma kouřovými chlopněmi.Těžko bychom hledali kultury, které by byly tak těsně spjaty s jedním zvířetem, jako tomu bylo v případě amerického bizona a kultur indiánů. Celý jejich životní styl indiánů zcela závisel na bizonu.

Všechny tyto informace však už určitě vědí děti, které doma s rodiči nebo se svými učiteli ve škole hledaly motivaci na pátý ročník výtvarné soutěže na téma „V TÝPÍ BYDLÍM, ČELENKU Z PEŘÍ MÁM, NAMALUJ MĚ“. Soutěž před časem vyhlásilo NZDM Ostrov střediska Nábřeží z písecké pobočky NADĚJE.  

Děti mohly poslat do soutěže dvě práce na formátu A3 libovolnou technikou s řádným označením na zadní straně: NADĚJE, středisko Nábřeží, nábřeží 1.máje 1401, Písek 397 01. Práce se nevracejí a práva k užití patří NADĚJI. 

 

Nejlepší práce budou oceněny a vystaveny  ve foyer kina Portyč od 1.4. do 30.4.2017. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 5.4.2017 v 15h. Další informace k soutěži získáte na tel. čísle 775 889 706 a na webu www.NADEJE.CZ/PISEK.