Písek

 
 
Adaptační dny předškoláků

Adaptační dny předškoláků

27.04.17
V rámci projektu Bez obav spolu spolupracuje NADĚJE s píseckými základními školami a jejich mateřskými školami. Jednou
Více...
 
Adaptační dny předškoláků

V rámci projektu Bez obav spolu spolupracuje NADĚJE s píseckými základními školami a jejich mateřskými školami. Jednou z aktivit předškolních klubů je realizace adaptačních dní v mateřské škole. Děti z předškolních klubů NADĚJE stráví jedno dopoledne ve státní mateřské školce, aby poznaly prostředí a atmosféru školky. Cílem je motivovat děti a jejich rodiny k docházce do standardní mateřské školy. Při akci dochází také k prohloubení vzájemné spolupráce mezi lektorkami předškolních klubů a učitelkami MŠ při adaptaci dětí. Lektorky jsou přítomny při adaptačních dnech s dětmi, účastní se aktivit ve spolupráci s učitelkami mateřské školky.

Adaptační den v 5. MŠ na Fügnerově náměstí při základní škole J.K.Tyla proběhl úspěšně v březnu. Těší mne, že jsme se s mou kolegyní mohly osobně setkat s učitelkami paní Marcelou Habartovou a Martinou Maturovou ze třídy Sluníček. Výborně připravily předškolní děti ze třídy Sluníček na adaptaci našich dětí z předškolních klubů Margaretka a Chaloupka z NADĚJE. Paní učitelky se věnovaly dětem tak, aby poznaly prostředí školky, části režimu dne, pravidla pobytu. Všechny děti společně tvořily, cvičily, tancovaly a hrály pohybové hry uvnitř i na zahradě.  

Jsme rádi, že Učitelské noviny otiskly náš děkovný dopis. Těšíme se na další setkání.

 

Hana Šefránková, NADĚJE