penzion Brno
Pomáhejte s námi

Finančním darem

Bez finančních darů by NADĚJE své služby poskytovat nemohla. Bez podpory dárců by NADĚJE vůbec nebyla. Jsme si toho vědomi a vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme Vám za každý příspěvek na naši činnost!

 

JAK MŮŽETE DAROVAT?

  • jednorázově nebo trvalým příkazem na běžný účet
    316012163/0300
    u ČSOB v Praze 5, Radlická 333/150
  • číslo účtu veřejné sbírky je 317171713/0300
  • hotově do pokladny v některém z našich středisek (viz mapa)

 

Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.


Největší hodnotu má taková pomoc, na níž se můžete spolehnout. Ta umožňuje rozvrhnout síly. Proto je pro nás největším darem podpora pravidelná.
Děkujeme dárcům, kteří nám pomáhají trvale – jakoukoliv částkou!