penzion Brno

Plzeň

Seznam poboček
 
 

NADĚJE v Plzni

23.02.14
Sociální práce v Plzni je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením.
 
Více...

Sociální práce v Plzni je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při hledání zaměstnání, bydlení, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti. 

 

NADĚJE v Plzni poskytuje tyto sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s fakultativní službou ubytování,

azylové domy, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 

NADĚJE v Plzni pracuje též s dětmi předškolního věku v předškolním klubu Slunečnice a poskytuje ubytování ve dvou ubyovacích domech v ulici Železniční a Černická.  

 

 Cílovou skupinou sociální práce NADĚJE v Plzni jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením a ztrátou domova. Ve spolupráci s městem pomáhají pracovníci Naděje v integraci do společnosti osobám ve vyloučených lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu, že tito budou schopni postupně řešit své problémy samostatně a stanou se méně závislými na veřejném systému sociální pomoci.

 

NADĚJE

06.02.14
NADĚJE je spolek, nezisková charitativní organizace s celostátní působností (na území ČR od roku 1990 a v roce 2014 oslaví 24 let od
 
Více...

NADĚJE je spolek, nezisková charitativní organizace s celostátní působností (na území ČR od roku 1990 a v roce 2014 oslaví 24 let od založení). V České republice má 22 poboček. Více zde.

Pobočka NADĚJE Plzeň byla založena v roce 1998 a spadá pod oblast Plzeň, jejíž součástí je pobočka Písek.