penzion Brno
Program činnosti >

Integrační program

Praha, Česká Třebová, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Plzeň, Písek, Litoměřice,
Roudnice nad Labem, Liberec, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Lovosice

 

Integrační program (od roku 1990) od počátku pomáhá širokému okruhu lidí, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích. Patří sem zejména lidé bez domova a lidé bezdomovstvím přímo či nepřímo ohrožení, ale také domácnosti ve vyloučených lokalitách. Součástí Integračního programu jsou terénní, ambulantní a pobytové služby. Ty na sebe navazují a doplňují se podle potřeb klientů. Cílem je pomoc člověku při jeho opětovném zapojení do života společnosti.
Integrační program je komplexem služeb, který je koncipován jako vícestupňový. Základním stupněm je terénní práce, streetwork, denní centra a noclehárny. Na ně navazují další stupně azylového ubytování a bydlení s podporou. Většímu rozvoji žádoucího bydlení s podporou, které by umožnilo integraci, brání nedostatek sociálních bytů.
Součástí programu jsou:

 • terénní služby: terénní programy (streetwork, mobilní terénní práce)
 • ambulantní služby: nízkoprahová denní centra, noclehárny
 • pobytové služby: azylové domy, bydlení s podporou
 • posílení zaměstnatelnosti: vytváření pracovních příležitostí (veřejně prospěšné práce, veřejná služba, obecně prospěšné práce)
 • zdravotní péče: ordinace praktického lékaře v Praze
 • duchovenská a pastorační péče
 • krizové služby: zejména zimní úkryty a noclehárny, potravinová pomoc
 • osvětová činnost, psychologické poradenství, protidluhové poradenství
 • doplňkové služby: sociální jídelna, šatník

Zvláštním zaměřením programu je podpora rodin a jednotlivců ve vyloučených lokalitách. Důležitou součástí jsou ambulantní i terénní služby v domácnostech ohrožených lidí, zejména v sociálních bytech, v městských ubytovnách a tzv. holobytech pro dlužníky nájemného.

Součástí programu jsou:

 • terénní služby: terénní programy (streetwork, sociální intervence v domácnostech) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • ambulantní služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kluby pro děti a mládež
 • potravinová pomoc
 • duchovenská a pastorační péče
 • osvětová činnost, psychologické poradenství, protidluhové poradenství