Volná místa

Zobrazených 1-20 z celkově 22 záznamů.

Instruktor/ka terapie - denní stacionář - Vinohrady

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům denního stacionáře (denní stacionář poskytuje péči seniorům a klientům trpícím mírnějšími formami Alzheimerovy nemoci nebo jinými typy demence). Klienti do denního stacionáře přicházejí v ranních hodinách a v odpoledních hodinách se vracejí zpět do svých domovů. Instruktor terapie pro klienty připravuje volnočasové a zájmové aktivity, podporuje udržení maximální míry soběstačnosti klientů, pomáhá klientům udržovat kontakt s přirozeným sociálním prostředím, v případě konání aktivit mimo prostředí denního stacionáře zajišťuje klientům doprovod. V případě potřeby pomáhá i při osobní péči o klienty (podávání stravy, použití toalety, dopomoc při hygienické péči).


Sociální pracovník azylového domu pro muže a rodiny

Roudnice nad Labem

Odborné zajištění základních činností služby, podpora klientů, individuální plánování


Pracovník v sociálních službách v terénním programu

Praha

Praktický lékař pro dospělé

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme praktického lékaře pro dospělé do ordinace umístěné v prostorách nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Sociální pracovní/sociální pracovnice na zkrácený úvazek pro chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením

Zlín
  • komplexní sociální práce s klienty chráněného bydlení (podpora klientů při zajištění stravy, hygieny, užívání léků, hospodaření s penězi, dohled a péče při nemoci, doprovody při vyřizování osobních záležitostí)
  • vedení sociální dokumentace

 

-      spolupráce na tvorbě standardů kvality sociálních služeb 


Pracovník v sociálních službách azylového domu pro ženy (noční)

Praha

Zajištění praktického nočního chodu pobytového zařízení sociálních služeb včetně podpory a pomoci handicapovaným klientkám při zajištění hygieny, stravy apod.


Pracovník v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Klášterec nad Ohří

Pracovník v sociálních službách

Vysoké Mýto

Pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory v Domě pokojného stáří


Pracovník v sociálních službách azylového domu pro ženy

Praha

Zajištění praktického denního chodu pobytového zařízení sociálních služeb včetně podpory a pomoci handicapovaným klientkám při zajištění hygieny, stravy apod.


Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Praha

Zajištění provozu nízkoprahového denního centra pomáhajícího lidem bez domova


Sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Klášterec nad Ohří

Rámcová pracovní náplň: vedení odborné sociální práce s klienty, rozvoj služby, garance zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.


Zdravotní sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení

Otrokovice
  • podpora soběstačnosti klienta,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • podpora při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů klienta,
  • vytváření plánu péče pro jednotlivé klienty,
  • vedení sociální dokumentace.

Registrovaná zdravotní sestra

Vysoké Mýto

Zdravotní sestra - pracovnice v sociálních službách v domově pro seniory


Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení

Kadaň

Zajištění základních činností služby, podpora osob s mentálním postižením.


Zástupová zdravotní sestra v domově pro seniory - Královo Pole

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 27 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách v terénních službách

Vsetín

 

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 


Pracovník v sociálních službách

Zlín

 

Zajišťování celodenní přímé péče o klienty v domově pro seniory - pomoc při stravování, péče o osobní hygienu klienta, doprovázení, aktivizační činnosti, atd.


Sociální pracovník v azylovém domě

Klášterec nad Ohří

Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).