Volná místa

Zobrazených 1-20 z celkově 26 záznamů.

Instruktor/ka terapie + administrativní pracovník/ice

Brno
 • zpracování měsíčního vyúčtování sociálních služeb klientů
 • vedení depozit jednotlivých klientů
 • individuální i skupinová aktivizační a socioterapeutická práce s klienty

Sociální pracovník azylového domu pro muže a rodiny

Roudnice nad Labem

Odborné zajištění základních činností služby, podpora klientů, individuální plánování


Zdravotní sestra v domově pro seniory - Královo Pole

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 27 klientek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Praktický lékař pro dospělé

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme praktického lékaře pro dospělé do ordinace umístěné v prostorách nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Sociální pracovník/sociální pracovnice na zkrácený úvazek pro chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením

Zlín
 • komplexní sociální práce s klienty chráněného bydlení (podpora klientů při zajištění stravy, hygieny, užívání léků, hospodaření s penězi, dohled a péče při nemoci, doprovody při vyřizování osobních záležitostí)
 • vedení sociální dokumentace

 

-      spolupráce na tvorbě standardů kvality sociálních služeb 


Pracovník v sociálních službách v terénním programu

Praha

Sociální pracovník nízkoprahových služeb pro lidi bez domova (terénní program)

Praha

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE PRO SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU DÍLNU PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Zlín

- komplexní odborná sociální práce s klienty (podpora klientů při rozvoji prac. návyků, hygieny, aktivity na rozvoj osobnosti, uspokojování psychosociálních potřeb)

- vedení sociální dokumentace ( evidence přímé práce, záznamy intervencí, dokumentace pro monitorovací zprávy)

- spolupráce na tvorbě standardů kvality sociálních služeb


Sociální pracovník nízkoprahových služeb pro lidi bez domova

Praha

Pečovatelka - domov pro seniory - Královo Pole

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je jen 27 klientek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Zástupová zdravotní sestra v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Všeobecná zdravotní sestra

Praha

Výkon pozice všeobecné zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře a gynekologie pro lidi bez domova


Pečovatelka v terénní pečovatelské službě

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, doprovod na vycházky a další úkony.


Zdravotní sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení

Otrokovice
 • podpora soběstačnosti klienta,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • podpora při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů klienta,
 • vytváření plánu péče pro jednotlivé klienty,
 • vedení sociální dokumentace.

Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení

Kadaň

Zajištění základních činností služby, podpora osob s mentálním postižením.


Zástupová zdravotní sestra v domově pro seniory - Královo Pole

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 27 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci

Vsetín

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Sociální pracovník v azylovém domě

Klášterec nad Ohří

Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).