penzion Brno
Program činnosti >

Program pro děti a mládež

Litomyšl, Plzeň, Písek, Litoměřice, Vizovice


Program pro děti a mládež (od roku 1997) se zaměřuje na práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Snahou je oslovit a motivovat je a ukázat jim na trvalé hodnoty života. Práce se zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů, podporu v osobních a rodinných situacích a při přebírání odpovědnosti za vlastní život. Cílem je začlenění ve skupině vrstevníků a současně snížení rizika špatných návyků, jako jsou drogové závislosti, gamblerství, vandalismus, neúcta člověka k člověku a k přírodě a další nepříznivé jevy vedoucí až ke kriminalitě.
Důležité jsou služby nízkoprahových zařízení a předškolních klubů pro neorganizované děti a mládež, zejména z málo podnětných rodin. V nich se uplatňuje se také motivace

k učebním a pracovním návykům a k získání kvalifikace pro další uplatnění v životě. Na ambulantní služby navazují outdoorové aktivity, odpolední a víkendové programy a tematicky zaměřené kempy. Pokládáme za důležité vytvořit bezpečné prostředí a nabídnout přiměřené a současně přitažlivé aktivity k smysluplnému využití volného času.
Zvláštním zaměřením programu je podpora dětí a mládeže ve vyloučených lokalitách.
Součástí programu jsou:

  • terénní služby: terénní programy (streetwork)
  • ambulantní služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kluby pro předškolní děti
  • dětské tábory a tábory pro mládež
  • duchovenská a pastorační péče
  • doplňkové služby: odpolední a víkendové programy a tematicky zaměřené kempy