penzion Brno
Program činnosti >

Program pro seniory

Nedašov, Vysoké Mýto, Zlín, Brno


Program pro seniory (od roku 1991) je soustavou služeb lidem v seniorském věku. Cílem programu je pomoc seniorům a podpora jejich soběstačnosti. Realizace začala již v roce 1991 otevřením Domu pokojného stáří v Nedašově, pravděpodobně prvním domovem pro seniory, který jako nový zřídila nevládní organizace po roce 1989.
Program je koncipován jako komplex služeb, které na sebe mohou volně navazovat. Terénní služby, pečovatelská služba a domácí péče podporují setrvání seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Jejich cílem je pomáhat seniorům přímo v jejich domácnostech, to umožňuje starým lidem zůstávat v důvěrně známém prostředí.
Denní stacionáře jako ambulantní služba mají napomoci seniorům aktivně prožívat den ve společnosti a přitom neztrácet sociální kontakty se svou rodinou.
Lidem, kteří potřebují stálou péči, jsou určeny pobytové služby v domech pokojného stáří. Součástí jsou specializované služby lidem trpícím demencí včetně Alzheimerovy choroby. Domy pokojného stáří poskytují celoroční pobyt trvalého nebo přechodného charakteru. Ubytování je navrženo v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím a s možností vlastního vybavení. Velkou pozornost věnujeme aktivizaci seniorů a využití jejich volného času. Nedílnou součástí služeb je duchovenská a pastorační péče podle konfese obyvatel.
Charakter domovů se zvláštním režimem mají některá oddělení domů pokojného stáří, nebo specializované samostatné zařízení. Jsou určeny po trvalý nebo přechodný pobyt seniorů s poruchami orientace, zejména s Alzheimerovou chorobou.
Součástí programu jsou:

  • terénní služby: pečovatelská služba (sociální služba) a domácí péče (zdravotní, geriatrická péče)
  • ambulantní služby: denní stacionáře
  • pobytové služby: domy pokojného stáří (typologicky domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem)
  • zdravotní péče: základní péče v domovech, zdravotní rehabilitace, ordinace odborného lékaře
  • duchovenská a pastorační péče
  • doplňkové služby