penzion Brno
Program činnosti >

Program pro rodiny

Litomyšl


Program pro rodiny (od roku 1995) vznikl na podporu náhradní rodinné péče jako alternativy pro opuštěné děti přijetím do otevřené rodiny. Záměrem je zajistit rodinné prostředí dětem, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech. Cílem je předejít ústavnímu syndromu, umožnit dětem poznat role otců a matek, vypěstovat smysl pro odpovědnost za vlastní život, učit se hospodařit s penězi a připravit se na zvládání osobního a rodinného života. Integraci do společnosti pomáhá návaznost na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kde se děti setkávají s dětmi z okolí.
Program nepřímo navazuje na integrační program ve vyloučených lokalitách, jehož součástí jsou terénní služby v domácnostech ohrožených lidí, zejména v sociálních bytech, v městských ubytovnách a tzv. holobytech pro dlužníky nájemného.
Součástí programu jsou:

  • terénní služby: terénní programy (sociální intervence v bytech) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • pobytové služby: trvalé ubytování pro pěstounskou rodinu
  • potravinová pomoc
  • duchovenská a pastorační péče
  • osvětová činnost, psychologické poradenství