penzion Brno

 

 

Aktuality

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova
Litoměřice

V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15
Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila  sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad
 
Více...
V Litoměřicích a dalších městech v Ústeckém kraji proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE spolu s dalšími subjekty připravila sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách. Projekt má také ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby. Proto připravujeme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je lepší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob. Toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace. Statistiky sociálních služeb ukazují, že v posledních letech je patrný výrazný nárůst bezdomovců,“ doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu. V průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.

 
Sociálně terapeutická dílna v Uherském Hradišti byla slavnostně otevřena.
Uherské Hradiště

Sociálně terapeutická dílna v Uherském Hradišti byla slavnostně otevřena.

20.02.15
Za velkého zájmu médií i veřejnosti byla 19. února 2015 symbolickým přestřižením pásky slavnostně otevřena sociálně terapeutická dílna
 
Více...
Sociálně terapeutická dílna v Uherském Hradišti byla slavnostně otevřena.

Za velkého zájmu médií i veřejnosti byla 19. února 2015 symbolickým přestřižením pásky slavnostně otevřena sociálně terapeutická dílna v Uherském Hradišti na ulici Průmyslová.

Děkujeme všem, kteří vznik dílny podpořili.

 

 

Článek Slováckého deníku naleznete zde

Reportáž TV Slovácko můžete zhlédnout zde

Fotgrafie ze slavnostního otevření naleznete zde

 
Sociálně terapeutická dílna znamená uplatnění pro lidi se zdravotním znevýhodněním
Uherské Hradiště

Sociálně terapeutická dílna znamená uplatnění pro lidi se zdravotním znevýhodněním

09.02.15
Srdečně Vás zveme 19. února 2015 od 13 hodin na slavnostní otevření sociálně terapeutické dílny v Uherském Hradišti.
 
Více...
Sociálně terapeutická dílna znamená uplatnění pro lidi se zdravotním znevýhodněním

Otevřením sociálně terapeutické dílny v Uherském Hradišti došlo od 1. ledna 2015 k dalšímu rozšíření poskytování sociálních služeb otrokovickou pobočkou NADĚJE. V nově upravených prostorách vzniklo v ulici Průmyslová 712 v Uherském Hradišti místo pro sociální službu pro zdravotně znevýhodněné lidi. Předpokládáme, že službu bude využívat více než 40 lidí především z velkých domovů pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Hradišti a jeho okolí. Služba je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Nezanedbatelným přínosem je možnost jejich denního setkávání a soužití s ostatními lidmi.

Smyslem této služby je také pomoc uživatelům opouštějícím ústavy v rámci procesu začlenění se do běžné společnosti.  Program dílny je zaměřen na rukodělnou výrobu keramiky, pletení košíků, navlékání korálků, výrobu polštářů plněných molitanem, výrobu šperků a dekupáž. Výrobky klientů dílny jsou vždy originální, proto bude jejich prodej součástí činnosti dílny. Během otevření bude možno zakoupit i první výrobky z dílny.

 

První fotografie z dílny naleznete zde

 
KONCERT pro NADĚJI
Brno

KONCERT pro NADĚJI

02.02.15
Srdečně Vás zveme na benefiční KONCERT pro NADĚJI.
 
Více...
KONCERT pro NADĚJI

 

Výtěžek koncertu je určen na podporu projektu "Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou" v Domě NADĚJE Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 13. Předprodej vstupenek v Turistickém a informačním centru města Brna, Radnická 2-10, Brno.

Projekt můžete podpořit také finančním příspěvkem na účet u Československé obchodní banky č.: 382397583/0300. Děkujeme.

 
Osudy lidí bez domova ukazují fotografie umístěné na stěnách kostela
Praha

Osudy lidí bez domova ukazují fotografie umístěné na stěnách kostela

Výstavu lze navštívit v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze od 25. 1. do 17. 2. 2015

21.01.15
Výstavu Osudy/ pohledem pokory s nadějí připravil fotograf Martin Pokora ve spolupráci s organizací NADĚJE.
 
Více...
Osudy lidí bez domova ukazují fotografie umístěné na stěnách kostela

Výstavu Osudy/ pohledem pokory s nadějí připravil fotograf Martin Pokora ve spolupráci s organizací NADĚJE. Snímky lidí bez domova umístili přímo v interiéru kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze. Veřejnost fotografie uvidí poprvé 25. ledna.

V úterý 27. ledna ve 20 h. se v rámci výstavy sejde s veřejností Tomáš Halík, fotograf Martin Pokora, zakladatel NADĚJE Ilja Hradecký a pracovníci služeb pro lidi bez domova k debatě o bezdomovectví. Zamyslí se např. nad otázkami: Dokážeme vidět a pochopit příčiny bezdomovectví? Vnímáme, že problém reálně existuje a že se týká celé společnosti - rodiny, příbuzných, sousedů, okolí - tedy těch, mezi nimiž žijeme?

„Je skvělé, že výstavu můžeme uvést právě v Akademické farnosti při kostele Nejsv. Salvátora. Vnímáme toto místo - i díky osobě zdejšího faráře Tomáše Halíka - jako prostor otevřený všem bez rozdílu ke kladení otázek a bourání předsudků. O to jde také nám v NADĚJI - otvírat dialog, měnit stereotypy dosavadního smýšlení. Konkrétně u této výstavy se to týká tématu bezdomovectví,“ řekl ředitel NADĚJE Praha Jan Kadlec.

Fotograf Martin Pokora se snaží postihnout pocity lidí, kteří nemají domov. Snímky vznikají v jejich prostředí - tedy ne v azylových domech či noclehárnách. Autor dosud navštívil patnáct míst, kde lidé bez domova žijí. Fotografování probíhalo za účasti dvou terénních pracovníků NADĚJE. Ti předem vytipovali lokality a s jejich obyvateli možnost dokumentování domluvili.

Výstava bude probíhat od 25. ledna do 17. února v kostele Nejsvětějšího Salvátora. K shlédnutí bude v době konání bohoslužeb, tedy v neděli ve 14 a ve 20 h. a v úterý v 19 h.

 

Více o projektu: www.pokorasnadeji.cz

 

Podrobnosti o avizované debatě a diskutujících viz: Hřivny nejsou rozděleny rovnoměrně

 
Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci
Jablonec nad Nisou

Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci

16.01.15
Od 1. do 14. ledna každoročně probíhá na území celé republiky Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR.
 
Více...
Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci

Od 1. do 14. ledna každoročně probíhá na území celé republiky Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V Jablonci nad Nisou již ale dlouhou dobu nikdo nekoledoval. Sociální pracovnice ze střediska NADĚJE v Dlouhé se rozhodly tyto ledy prolomit a tento rok se do sbírky poprvé zapojily také.

Očekávání byla různá, pocity smíšené, jelikož, jak všichni víme, veřejných sbírek je celoročně spousta a veřejnost se ne ke všem staví přívětivě. Obavy byly na místě i ze strany sociálních pracovnic – chodit po městě převlečené za tři krále a u toho zpívat a hrát, na to musí mít člověk kapku odvahy. Po počátečních rozpacích ale celá sbírka probíhala dobře. Lidé byli až nevídaně příjemní, většina alespoň drobnou mincí přispěla a „koncertní“ představení vykouzlilo na tvářích obyvatel Jablonce nemálo úsměvů.

Sociální pracovnice chodily po městě po dobu tří dnů od 12. do 14. ledna 2015. Za tuto dobu vybraly celkem 5 061 Kč. Nejvyšší získaná částka do sbírky od jednoho člověka činila 200 Kč.  Vybraná suma poputuje na pomoc lidem bez domova v Jablonci nad Nisou.

 

Příští rok se těšíme opět na viděnou! 

 

 

 

Pobočky