penzion Brno
Podporují nás >

Neziskové právnické osoby

ADVAITA, z.ú.
Arcibiskupství olomoucké
Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Český červený kříž Jablonec nad Nisou

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově

Fachschule für Sozialberufe
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - německého jazyka

HLAS SRDCE, nadační fond
Hoffnung und Hilfe e. V.

Klub důchodců Veselá
Kontakt Liberec, p.o.

Nadace Brücke/Most - Stiftung, organizační složka
NADACE ČEZ
Nadace Charty 77
Nadace rozvoje občanské společnosti
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Nadační fond Albert
Nadační fond Anima
Nadační fond AVAST
Nadační fond Ivany Zemanové
Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových
Nadační fond Tesco

Oblastní charita Liberec
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Paritätische Wohlfahrtsverband
Pomoc v nouzi Liberecko, z.s.
Potravinová banka Liberec, z.s.
Potravinová banka Praha, z.s.
Potravinová banka Plzeň, z.s.
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.
Potravinová banka v Ostravě, z.s.
Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s.
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.
Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Rotary Club Zlín

Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav
Římskokatolická farnost - děkanství Kadaň

Sbor Církve bratrské v Liberci
Sbor Církve bratrské v Litomyšli
Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi
Sbor Církve bratrské ve Vysokém Mýtě

Ústecká komunitní nadace

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ŽIVOT 90