Nedašov

 
 
 
 
Mikuláš na nás nezapomněl

Mikuláš na nás nezapomněl

05.12.14
Nadílka klientům
Více...
 
Mikuláš na nás nezapomněl

„Děkuju, Mikulášu a přijď zas!“ znělo téměř ze všech pokojů, které trojice: Mikuláš, anděl a čert navštívila. Čert postrašil, anděl povzbudil dobrým slovem a Mikuláš nadělil. Žádný velký balík, spíš jen symbolicky, jak to bývá, ovoce a perníčky.  

Fotografie k prohlédnutí zde.


Méně...
 
Máme další bezbariérový dům

Máme další bezbariérový dům

25.11.14
Finanční podpora nadací
Více...
 
Máme další bezbariérový dům

Dům č. 1 domu pokojného stáří se může od listopadu 2014 pochlubit svou bezbariérovostí. Doposud bylo přemísťování z prvního do druhého nadzemního podlaží na této budově možné jen po schodech a vlastními silami, nyní skrze novou schodišťovou plošinu, rychle a pohodlně. Pro svou tichost a snadnou ovladatelnost si tato mašinka získala oblibu jak u obyvatel této budovy, tak i u personálu. A nejedná se o krátkodobý rozmar. Svou dobrou zkušenost s plošinou už nabyli obyvatelé domu č. 4, kde byla plošina instalována v prosinci 2013.

Realizace těchto finančně náročných projektů (plošin) byla v roce 2013 i 2014 uskutečněna za pomoci finančních příspěvků nadací, kterým chceme prostřednictvím našich webových stránek vyjádřit své velké díky.

V roce 2014 podpořily instalaci šikmé schodišťové plošiny v domě č. 1 tyto nadace: NADACE AGEL, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Fotografie k prohlédnutí zde.


Méně...
 
Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

13.10.14
Turnaj ve společenských hrách
Více...
 
Hrajeme Dámu, Prší, Člověče, nezlob se!

Odpolednem dne 8. 10. 2014 se nedašovskou Nadějí nesl podivný šum, vzruch, napětí, smích, očekávání, radost, zklamání, zvědavost, zkušenost a mnoho dalších pocitů. Probíhalo tady totiž soutěžní klání ve stolních společenských hrách, konkrétně ve hře Člověče nezlob se, Dáma a karetní hře Prší. Do soutěže jsme vyzvali klienty z DSS Návojná, z Domova pro seniory Loučka a z Charity Valašské Klobouky - Denního stacionáře pro seniory Brumov-Bylnice.

 

Zájem účastníků byl nečekaný. Přihlásilo se a opravdu přijelo 52 soutěžících. Začínali jsme v půl druhé a v pět hodin už jsme se v dobré náladě rozcházeli. Někteří byli spokojeni více, jiní méně. Vítězové jednotlivých disciplín si odnášeli poháry s patřičným emblémem, jiní dárkový balíček či alespoň diplom za účast. Avšak to nejcennější, co jsme si odnášeli všichni, byl dobrý pocit z pěkného odpoledne a víra v to, že splnilo svůj účel, neboť „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE POBAVIT SE!“

Fotografie z účasti najdete zde.


Méně...
 
Procházíme se Květnou zahradou

Procházíme se Květnou zahradou

17.09.14
Výlet do Kroměříže
Více...
 
Procházíme se Květnou zahradou

V září jsme přijali pozvání pracovníků Národního památkového úřadu a vydali se s našimi klienty na prohlídku obnovené Květné zahrady v Kroměříži. Hned při vstupu do areálu jsme dostali orientační plánek a mohli se vydat vstříc záplavě známých i neznámých květů, hýřících všemi možnými barvami. Obdivovali jsme keře, zastřihnuté do různých tvarů a nezvykle rostlé stromy, jejichž kmeny i větve byly propletené a zohýbané tak, až jsme se tomu divili. Měli jsme možnost vyzkoušet šťávy a džemy z různého ovoce a bylinek. Překvapilo nás, jak spojení dvou pro nás nezvyklých chutí může být dobré. Počasí nám přálo a my jsme tak prožili hezký den. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Méně...
 
Minidovolená na zotavenou

Minidovolená na zotavenou

08.07.14
Zážitky ze smolinské chaty
Více...
 
Minidovolená na zotavenou

Asi nikdo z nás by se v tomto letním čase nebránil odskočit si někam na dovolenou, třeba jen na pár dní. Nedašovským seniorům stačilo i několik hodin, aby mohli prožít tolik, co jiný člověk prožívá na dovolené třeba za celý týden. Posuďte sami - opékání špekáčků, střelba ze vzduchovky, beseda s myslivcem, zpívání, poslech ptačího koncertu, sbírání šišek a jahod. Návrat z minidovolené byl ve večerních hodinách, ve zdraví a v plném počtu. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Méně...
 
Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

06.06.14
Dodržujeme tradice
Více...
 
Krojovaná Trávnica při nedašovském kácení májky

Stavění a kácení máje se stalo pro nedašovské klienty již tradicí. Dříve stavěli májky mládenci pro své dívky jako symbol zamilovanosti. Dnes už jde spíše o událost společenskou, kdy se lidé sejdou u táboráku, povídají si o novinkách v obci i ve světě, o politice i o letošní úrodě.

 

V nedašovském domově je tomu podobně. Kdo jen trochu může, byť na invalidním vozíčku nebo polohovacím křesle, rád se této zvyklosti zúčastní. Vždyť hlavním důvodem je vybočit ze stereotypu, nabrat co možná nejvíce pozitivních myšlenek a vzájemně se povzbudit. Letos nedašovským při kácení máje zahrála a zazpívala sedmnáctičlenná skupina brumovských dobrovolníků vystupujících pod názvem Trávnica. Ačkoliv je většina z nich již také v seniorském věku, neváhali obléct kroje a představili našim klientům téměř dvouhodinový program. Za velkou radost, kterou přinesli, jim upřímně děkujeme.

Fotografie z této akce naleznete zde:


Méně...