Brno

 
 
 
 
Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

14.09.15
Ve čtvrtek 10. září 2015 se v odpoledních hodinách v Domě Naděje Brno-Vinohrady uskutečnil pro klienty a rodinné příslušníky táborák.
Více...
 
Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

Ve čtvrtek 10. září 2015 se v odpoledních hodinách v Domě Naděje Brno-Vinohrady uskutečnil pro klienty a rodinné příslušníky táborák. Počasí nám přálo a posezení v zahradě domova tak bylo velmi příjemné. Klienti i hosté si nad ohýnkem opékali špekáčky, s chutí ochutnali i pivo. Hudební doprovod zajistil a zábavu rozproudil pan Martin Hasoň, který nám zpíval a hrál na harmoniku a kytaru.  Vydařený táborák byl krásným rozloučením s letními dny.


Méně...
 
Pozvánka na Den otevřených dveří

Pozvánka na Den otevřených dveří

09.09.15
V rámci 7. ročníku celostátního týdne sociálních služeb uspořádá brněnská pobočka NADĚJE ve všech svých zařízeních Den otevřených dveří.
Více...
 
Pozvánka na Den otevřených dveří

V rámci 7. ročníku celostátního týdne sociálních služeb uspořádá brněnská pobočka NADĚJE ve všech svých zařízeních Den otevřených dveří. Pokud Vás zajímá, jak to v našich domovech, denních stacionářích či v pečovatelské službě vypadá, jak se naši klienti mají a jak u nás tráví svůj čas, jste srdečně zváni. V průběhu Dne otevřených dveří bude pro návštěvníky zajištěn doprovodný program a připraveno drobné občerstvení. V jednotlivých zařízeních Vás přivítáme v těchto konkrétních termínech:

6. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):
- Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory), Ptašínského 13

8. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):
- Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem + denní stacionář), Velkopavlovická 13 - je pro Vás připraven následující program:
•    od 9 hod. – ukázka práce s keramikou
•    v 10:30 hod. – tance vsedě
•    od 13 hod. – společenské hry
•    v průběhu dne – výstava fotografií, výstava a prodej výrobků klientů

8. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):

- Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory + denní stacionář), Hapalova 20
- Dům Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory + pečovatelská služba), Arménská 2/4


Méně...
 
Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

04.08.15
Díky programu „Plníme přání seniorům,“ který zajišťuje Sodexo Benefity bylo splněno přání klientů Domu Naděje Brno-Řečkovice a byl zrealizován projekt „Záhonek na dosah ruky.“
Více...
 
Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

Díky programu „Plníme přání seniorům,“ který zajišťuje Sodexo Benefity bylo splněno přání klientů Domu Naděje Brno-Řečkovice a byl zrealizován projekt „Záhonek na dosah ruky.“ Podpora dárců do programu „Plníme přání seniorům“ a Sodexo Benefity, které ke každému vkladu dárců vložilo stejnou částku a příspěvek tak zdvojnásobilo na potřebných 12 683,- Kč, umožnila pořízení vyvýšeného záhonu a 6 ks tzv. šlapáků na vybudování zahradní cestičky.


Méně...
 
Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

08.07.15
Ve dnech 4. a 5. července 2015 se na Velehradě uskutečnily Dny lidí dobré vůle spojené s prezentací vybraných DMS projektů.
Více...
 
Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

Z brněnské NADĚJE se slavnostní akce Dny lidí dobré vůle zúčastnilo 11 zaměstnanců, kteří představili činnost celé pobočky. Návštěvníci prezentace si mohli přečíst panely s informacemi o službách, které NADĚJE v Brně provozuje, prohlédnout si fotografie z činnosti naší pobočky nebo obdivovat výrobky našich klientů. Součástí sobotního dne byl i Koncert lidí dobré vůle, který v přímém přenosu odvysílala Česká televize. Záznam můžete shlédnout zde: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030936816-vecer-lidi-dobre-vule-velehrad-2015.

 

Výtěžek z dárcovských SMS zpráv bude rozdělen mezi vybrané organizace. Mezi nimi bude podpořen i projekt brněnské pobočky NADĚJE „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“.
Pokud budete chtít uvedený projekt také podpořit, můžete tak učinit buď prostřednictvím dárcovských SMS zpráv ve tvaru DMS VELEHRAD, které můžete na číslo 87 777 odesílat až do 31. 12. 2015 (výtěžek bude rozdělen mezi všechny projekty vybrané v rámci Dní lidí dobré vůle), nebo přímo na účet NADĚJE, pobočka Brno – ČSOB, a.s., č. ú. 382397583/0300. Děkujeme za Vaši podporu.


Méně...
 
Trampské hudební dopoledne

Trampské hudební dopoledne

07.07.15
V Domě Naděje Brno-Řečkovice jsme zahájili léto v trampském stylu.
Více...
 
Trampské hudební dopoledne

V pátek dne 3. 7. 2015 jsme strávili příjemný tropický den ukryti pod stinnou ochranou bříz na naší zahradě. Pochutnali jsme si na grilovaném špekáčku a o hudební doprovod s velkým srdcem se postaral pan Roman Beránek, kterému posíláme naše vděčné poděkování za to, že si na nás našel čas. Klienti domova pro seniory i denního stacionáře si kytaru a trampské písně rádi vyslechli, někteří se ke zpěvu připojili a mnozí zavzpomínali na časy minulé, strávené pod hvězdami letního nebe u táborových ohňů. Budeme doufat, že se všichni společně sejdeme u ohýnku zase někdy v září na závěr letní sezony.


Méně...
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

30.06.15
Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS finanční prostředky, které budou rozděleny mezi tři projekty.
Více...
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS na konto Velehrad finanční prostředky, které budou následně rozděleny mezi tři projekty.
Jedním z nich bude projekt Domu NADĚJE Brno-Vinohrady „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“.

Od 1. července do 31. prosince 2015
můžete zasílat dárcovské SMS ve tvaru
DMS VELEHRAD
na číslo 87777

Bližší informace na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/velka-velehradska-charitativni-sbirka-dms .


Méně...