penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Komunikační dovednosti

Základy komunikace s agresivním klientem

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0582-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Miroslava Chrzová, DiS.

 

Anotace

Vzdělávací program představuje hlavní příčiny agresivity a jejich provázanost, seznamuje posluchače se situacemi, které mohou agresivní jednání vyvolat. Představuje základní komunikační dovednosti v konfliktech a vypjatých situacích. Vzdělávací program si klade za cíl také nastínit spojitost agresivity klienta s agresivitou pracovníka. Představí také základní postupy zvládání agresivních klientů.

 

Stručný obsah kurzu

Práce s pojmy – orientace v teorii, agresivita

Možnosti řešení konfliktů, vznik a vývoj konfliktu

Strategie cesty k dohodě či ke kompromisu

Prevence konfliktního jednání

 

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

05.02.15
 
 
Více...

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0385-PC/SP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Petr Hudlička

 

Anotace

Absolvent kurzu zvýší své dovednosti v oblasti vnímání a porozumění specifickým potřebám klientů, zvládne základy respektu ke klientovi, naučí se, jak komunikovat a pracovat s psychicky nemocnými klienty, získá základní znalosti o komunikaci s duševně nemocnými v podmínkách sociálních služeb.

 

Stručný obsah kurzu

Aktivní naslouchání, základy vedení rozhovoru s klientem

Patologie v komunikaci, specifika komunikace s psychicky nemocnými

Praktický nácvik komunikace, naslouchání a sdělování

 

Specifika komunikace s klienty sociálních služeb

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0386-PC/SP/PP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Bc. Pavel Kalpakcis

 

Anotace

Absolventi kurzu získají základní teoretické znalosti v oblasti vedení  rozhovoru v sociálních službách, komunikace a emoce. Naučí se vedení rozhovoru se  specifickými klienty (vliv věku, pohlaví, zdravotního  omezení), naučí se pracovat s emocemi v komunikaci. Dozvědí se o komunikačních pastech a typologii obtížných klientů. Prohloubí své praktické dovednosti v oblasti vedení rozhovoru s klienty, zvládání pláče, agrese, úzkosti v kontaktu s klientem.

 

Stručný obsah kurzu

Komunikace v sociálních službách

Základy poradenského rozhovoru v sociálních službách

Komunikace a emoce – pláč, mlčení

Komunikace s úzkostným klientem

Komunikace a emoce – hněv

Vedení rozhovoru se specifickými klienty

Vedení rozhovoru s obtížnými klienty

Praktický nácvik dovedností