Vsetín

 
 

Poskytnutí daru

 

Naše pobočka se potýká s nedostatkem finančních prostředků, proto jsme zavázáni všem, kteří nám poskytnou finanční či hmotný dar. Stěží můžeme dostatečně poděkovat všem, kteří nám projevují svoji přízeň. Jsme velmi vděční za jakoukoli vaši podporu.

 

Denní stacionář Sychrov

Účet u České spořitelny, a.s.: 1410226349/0800

 

Denní stacionář Rokytnice a Osobní asistence
Účet u České spořitelny, a.s.: 1410901359/0800