Vývoj NADĚJE

Vývoj NADĚJE podrobně

 • 1990 Zrod myšlenky na založení misijní a charitativní organizace z potřeby lidí, kteří chtějí pomáhat, a z potřeby lidí, kteří pomoc potřebují.
 • Začátek srpna 1990 Začátek spontánní, zatím bezejmenné práce jako tradiční charity na pražských nádražích.
 • Srpen 1990 První bohoslužba s uprchlíky v bývalém hotelu Flora v Praze.
 • 21. srpna 1990 Registrace NADĚJE u Ministerstva vnitra jako občanského sdružení.
 • Srpen 1990 – únor 1991 Práce v uprchlických táborech nejprve v Praze, později v Jablonečku u Mimoně a nakonec v Bělé pod Bezdězem.
 • Leden – duben 1991 Vznik první koncepce Integračního programu a příprava středisek pro činnost v Praze.
 • Duben 1991 Začátek profesionální činnosti v Praze 2, v Rumunské 25, v následujících měsících v dalších třech střediscích v Praze.
 • Květen – červen 1991 Vytvoření koncepce Programu pro třetí věk (Programu pro seniory).
 • Červen 1991 Ziskání areálu bývalého dětského tábora v Nedašově v okrese Zlín, vznik prvního Domu pokojného stáří a zřízení pobočky Nedašov.
 • 1992 Ustavení základu organizace v dnešní podobě, otvírání nových středisek, vznik nových poboček.
 • 1992 Zřízení a provoz potravinových bank na šesti místech.
 • Duben 1992 Otevření denního stacionáře s chráněným pracovištěm pro mladé lidi s mentálním postižením ve Zlíně jako začátek nové činnosti a nové pobočky.
 • Červen 1992 Vznik pobočky ve Vysokém Mýtě, rekonstrukce domu po sovětské armádě na Dům pokojného stáří.
 • Červen 1992 Začátek dobrovolnické činnosti v Nýrsku s dětmi.
 • Červen 1992 Začátek práce pro seniory v nové pobočce v Brně - nejprve ve formě domácí péče a pečovatelské služby na území celého města.
 • Listopad 1992 Otevření prvního denního centra v Praze, v Bolzanově ulici u hlavního nádraží.
 • Leden 1993 Otevření Domu NADĚJE Otrokovice pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením.
 • Říjen 1993 Partnerství s Evropskou federací potravinových bank.
 • 1994 Získání domu pro práci s dětmi v Litomyšli darem od česko-americké rodiny.
 • Březen 1994 Členství NADĚJE v Evropské federaci národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA.
 • Duben 1994 Začátek služeb Domu pokojného stáří ve Vysokém Mýtě.
 • Říjen 1994 Zřízení interní a geriatrické ordinace v Brně.
 • Prosinec 1995 Otevření první zimní noclehárny pro muže v Praze.
 • 1996 Kampaň proti chudobě v rámci Mezinárodního roku za vymýcení chudoby.
 • Březen 1997 Začátek nové části Integračního programu věnované lidem v sociálně vyloučených lokalitách, začátek služby v České Třebové.
 • Červenec 1997 Vážné poškození Domu NADĚJE Otrokovice ničivou povodní a roční přerušení činnosti v Otrokovicích.
 • Červenec – srpen 1997 Humanitární pomoc pro obyvatele Zlínska postižené povodněmi.
 • Listopad 1997 Začátek vydávání interního časopisu Pozdrav.
 • Prosinec 1997 Vydání publikace Bezdomovství – extrémní vyloučení, prvního odborného pojednání o novém fenoménu v naší společnosti.
 • Květen 1998 Dokončení rekonstrukce a přístavby Domu NADĚJE Litomyšl a začátek činnosti.
 • Květen 1998 Ocenění Místa v srdci na slavnostním shromáždění ve Španělském sále Pražského hradu.
 • Červenec 1998 Obnovení činnosti Domu NADĚJE Otrokovice v obnoveném a rozšířeném rozsahu po loňské povodni.
 • Listopad 1998 Začátek činnosti Integračního programu v nové pobočce v Plzni.
 • Prosinec 1998 Otevření azylového domu v nové pobočce v Jablonci nad Nisou.
 • Září 1999 Začátek nové činnosti Integračního programu v nové pobočce v Mladé Boleslavi.
 • 2000 Spolupráce na tvorbě typologie a standardů kvality sociálních služeb.
 • Září 2000 Společné setkání členů, zaměstnanců a příznivců k desátému výročí NADĚJE.
 • 2001 Zavedení systematického celoživotního vzdělávání zaměstnanců.
 • Únor 2001 Vydání ojedinělého Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící.
 • Květen 2001 Ocenění MPSV Architektura lidskosti pro Dům pokojného stáří v Nedašově.
 • Srpen 2001 Dokončení stavby nové budovy s kuchyní, jídelnou a zázemím pobočky v Nedašově.
 • Říjen 2001 Začátek práce v sociálně vyloučených lokalitách v nové pobočce v Písku.
 • Prosinec 2001 Adventní koncert České televize pro Dům Naděje Záběhlice přinesl 1,6 mil. Kč na dokončení stavby.
 • 2001 Úspěšná účast klientů ze Zlína a Otrokovic na speciální olympiádě na Aljašce.
 • 2002 V následujícím roce získal projekt Domu Naděje Záběhlice ocenění Prorok - Projekt roku.
 • Květen 2002 Začátek nové práce s dětmi s mentálním postižením na Vsetíně.
 • Červen 2003 Uložení prvních uren do hrobu bezdomovců v Praze.
 • Září 2003 Začátek nové činnosti v Litoměřicích.
 • Listopad 2003 Otevření domova pro seniory s Alzheimerovou nemocí v Brně a získání Ceny Františka Myšáka pro brněnskou pobočku.
 • Únor 2004 Vytvoření projektu prvního sčítání bezdomovců v Praze a aktivní účast na něm.
 • 2005 – 2006 Orientace celoročního vzdělávání zaměstnanců na kvalitu v přípravě na budoucí zákon o sociálních službách.
 • Srpen 2005 Setkání zaměstnanců a příznivců NADĚJE na děkovné bohoslužbě v Praze k 15. výročí NADĚJE.
 • Leden 2006 Převzetí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od evangelického sboru jako nové středisko Vizovice.
 • Duben 2006 Začátek činnosti v nové pobočce v Roudnici nad Labem.
 • Srpen 2006 Definitivní ukončení provozu ve známém středisku v Bolzanově 5 v Praze v důsledku privatizace domu.
 • Prosinec 2006 Otevření nového Domu pokojného stáří ve Zlíně na Jižních svazích.
 • Leden 2007 Připojení mateřského centra v Horní Cerekvi k NADĚJI.
 • Únor – duben 2007 Zajištění zkušebního provozu noclehárny pro bezdomovce na lodi v Praze.
 • Červen 2007 Přestěhování sídla NADĚJE a pražské pobočky do Stodůlek.
 • Červen 2007 Podání žádosti o registraci 60 sociálních služeb podle zákona.
 • Září 2007 Zakončení společného projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR třídenní konferencí.
 • Září 2007 Uskutečnění první dvoudenní mezinárodní konference Nedašov 2007.
 • Listopad 2007 Otevření denního centra v Praze 2, U Bulhara jako náhrady za zrušenou Bolzanovu 5.
 • Listopad 2007 Získání akreditace MPSV jako vzdělávací instituce a současně prvních kvalifikačních kursů.
 • Březen 2008 Otevření sociální kuchyně v pražském klášteře v Emauzích (na Slovanech).
 • Červenec 2008 Převzetí automobilu pro mobilní terénní sociální službu pro bezdomovce od městské části Prahy 1.
 • Září 2008 Zapojení pobočky v Roudnici nad Labem do lokálního partnerství s Agenturou pro sociální začleňování.
 • Leden 2009 Zřízení nové pobočky Integračního programu v Liberci.
 • Březen 2009 Otevření sociálně terapeutické dílny jako Café Naděje v Otrokovicích.
 • Duben 2009 – duben 2011 Realizace veřejné zakázky na vzdělávání pro Armádu spásy.
 • Červen 2009 – květen 2011 Realizace projektu Profesní vzdělávání v sociálních službách.
 • Červenec 2009 Zřízení nové pobočky Integračního programu v Klášterci nad Ohří.
 • Únor 2010 Vydání publikace Dvacet let NADĚJE.
 • Srpen 2010 Setkání zaměstnanců všech poboček ke společnému připomenutí dvacátého výročí NADĚJE a k děkovné bohoslužbě.
 • 2010 Vysazení památných stromů k dvacátému výročí NADĚJE v Praze, Brně, Nedašově, Otrokovicích, Vsetíně, Liberci.
 • Květen 2011 Zahájení provozu v Plzni, v Černické ulici jako doplnění prostupného bydlení.
 • Červenec 2011 Stěhování denního stacionáře na Vsetíně z Kobzáňovy ulice do nových prostor na Sychrově.
 • Říjen 2011 – duben 2013 Realizace veřejné zakázky na vzdělávání pro městský úřad Litoměřice.
 • Prosinec 2012 Předání dobrovolnické práce v Nýrsku organizaci Royal Rangers, pracující s dětmi.
 • Prosinec 2012 – leden 2013 Provoz zimní noclehárny pro lidi bez domova Vackov v Praze ve spolupráci s firmou JABLOTRON.
 • Leden 2013 Otevření nových poboček ve Vejprtech a v Kadani.
 • Leden – březen 2013 Začátek chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v Litoměřicích.
 • Únor 2013 Otevření denního centra a noclehárny v nové pobočce v Lovosicích.
 • Květen 2013 Otevření nové sociálně terapeutické dílny – Tkalcovny NADĚJE ve Zlíně.
 • Červen 2013 Poškození Domu NADĚJE Litoměřice a Dům NADĚJE Praha-Záběhlice povodní.
 • Červen 2013 Otevření sociálně terapeutické dílny v Roudnici nad Labem.
 • Srpen 2013 Otevření nového denního stacionáře pro osoby s demencí ve Zlíně.
 • Říjen 2013 Rozšíření terénního programu do nového střediska ve Štětí.
 • Listopad 2013 Aktivní účast poboček na první Národní potravinové sbírce (a pravidelně i v dalších letech).
 • Prosinec 2013 Zavedení konceptu bazální stimulace a reminiscenční terapie v Brně.
 • Březen 2014 Zápis do veřejného rejstříku jako spolek podle nového občanského zákoníku.
 • Duben 2014 Začátek společného projektu Restart@Siemens na pomoc lidem bez domova.
 • Červenec 2014 Vybudování reminiscenční kavárny v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole.
 • Září 2014 Zahájení společného projektu Nejdřív střecha v Praze, který umožní až dva měsíce bydlení zdarma lidem, kteří se právě ocitli na ulici.
 • Listopad 2014 Aktivní účast na Konsensuální konferenci o bezdomovectví v Poslanecké sněmovně.
 • Listopad 2014 Otevření gynekologické ordinace pro ženy bez domova v Praze.
 • Prosinec 2014 Osamostatnění mateřského centra a ukončení činnosti v Horní Cerekvi.
 • Červen 2014 Získání Certifikátu kvality Fondu dalšího vzdělávání MPSV.
 • Leden 2015 Počátek sociálně terapeutické dílny v novém středisku v Uherském Hradišti.
 • Leden 2015 Zahájení distribuce potravin chudým lidem v projektu MPSV (OP PMP).
 • 24. 3. 2015 Klient získal cenu Nejúspěšnější zdravotně postižený sportovec města Zlína.
 • Březen 2015 Začátek testování paměti pro veřejnost v Domě pokojného stáří ve Zlíně.
 • Květen 2015 První místo z celostátní taneční soutěže pro klienty z Otrokovic.
 • Červen 2015 Účast klientů ze Zlína na Speciální olympiádě v Los Angeles, druhé místo ve fotbale.
 • Červen 2015 Udělení ocenění „Místo přátelské rodině“ od města Litomyšl.
 • Červen 2015 Ukončení služby Nízkoprahového denního centra v Kadani.
 • Srpen 2015 Ukončení služby ve Vejprtech.
 • Listopad 2015 Otevření nového azylového domu v Jablonci nad Nisou v ulici Za Plynárnou 13.
 • Prosinec 2015 Ukončení služby denních stacionářů v Brně.
 • Únor-březen 2016 Získání dvou certifikátů Vážka od České alzheimerovské společnosti v pobočce Zlín.
 • Květen 2016 Zahájení činnosti Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti ve Zlíně.
 • Květen 2016 Otevření odborných ordinací stomatologické a psychiatrické v Praze.
 • Srpen 2016 Transformace služeb denního stacionáře na sociálně terapeutickou dílnu a celé pobočky ve Vsetíně.
 • Říjen 2016 Ocenění Společnost přátelská rodině v Libereckém kraji.
 • Listopad 2016 Ocenění Zaměstnavatel 2016 v Ústeckém kraji.