Ústředí NADĚJE

Ústředí je správní a řídicí provozní jednotkou, jeho součástí je ředitelská rada. Hlavní pracoviště ústředí je v sídle NADĚJE, další pracoviště jsou na vybraných pobočkách. Ústředí plní funkci řídicí, koordinační, kontrolní, metodickou a podpůrnou:

 

 • koncepce a strategie rozvoje NADĚJE k dosažení cílů ve smyslu stanov
 • vytváření metodik a vnitřních předpisů pro všechny obory činnosti
 • koordinace činnosti poboček a středisek
 • metodické vedení, kontrola a koordinace účetnictví poboček
 • rozpočty, finanční plány, účetní závěrky za celou NADĚJI
 • povinné statistické výkazy za celou NADĚJE
 • archivace a skartace dokladů
 • vnitřní kontrola činnosti poboček a středisek
 • služby BOZP a PO pro pobočky a střediska
 • vedení a koordinace vzdělávání zaměstnanců
 • správa výpočetní techniky
 • publikační činnost
 • vztahy s orgány veřejné správy
 • zastupování a prezentace organizace navenek
 • vztahy se střešními organizacemi a sítěmi a s partnery
 • další služby, které vyžadují jednotný postup v celé organizaci