Děkujeme za podporu

V rámci projektu pořídíme v organizaci NADĚJE šest automobilů určených pro poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Tato vozidla jsou vybavena alternativními palivy, zahrnující pět pětimístných elektrovozidel a jedno devítimístné vozidlo s hybridním pohonem. Cílem projektu je stabilním a ekologickým způsobem zvyšovat kvality našich sociálních služeb, které jsou zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se zdravotním postižením a seniorů. Projekt realizujeme na území tří krajů České republiky prostřednictvím šesti našich poboček v městech Otrokovice, Vsetín, Zlín, Litoměřice, Klášterec nad Ohří a Praha.


Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu Zapracování v NADĚJI. Díky němu jsme v období 1. 4. 2023 – 29. 2. 2024 připravili systém onboardingu v naší organizaci, který bude implementován na všechna pracoviště v celé republice. Součástí projektu je zhotovení uvítacího videa pro nováčky, videokurzu pro vedoucí pracovníky a personalisty, konzultace s HR specialistou a tiskové materiály pro nové zaměstnance.