Roudnice nad Labem - Chráněné bydlení

 
 

PROČ TU JSME

Poskytujeme běžné bydlení lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním se záměrem umožnit jim žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Cílem je dosažení soběstačnosti ve vlastním bydlení.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Dospělí lidé od 18 do 80 let, s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je určena lidem s lehkým omezením, kteří jsou schopni základní sebeobsluhy.   

 

CO NABÍZÍME

Ubytování v běžných bytech. Poskytujeme pomoc k zajištění soběstačnosti v chodu domácnosti, stravování, hospodaření s penězi a rozvoji mezilidských vztahů. Zdokonalujeme sociální dovednosti a kontakt se společností. Radíme v otázkách řešení zdravotního stavu, pracovního uplatnění i trávení volného času. Doprovázíme na úřady, k lékaři a dalším institucím.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Ubytování

Jednolůžkový pokoj

270 Kč/den

Péče a služby

Účtuje se za skutečně provedené úkony základních činností sociální služby

135 Kč/hod

 

K úhradě provedených základních činností sociálních služeb slouží klientům příspěvek na péči.

 

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Podpora asistenta je poskytována celoročně, včetně sobot, nedělí a svátků v době od 7:00 do 19:00 hod dle potřeb chráněného bydlení.

 

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Zázemí služby se nachází v ulici Josefa Hory. Chráněné byty jsou v běžné bytové zástavbě v různých částech města.

 

Chráněné bydlení NADĚJE

Josefa Hory 903
413 01 Roudnice nad Labem

 

KONTAKT

Vedoucí sociální pracovnice chráněného bydlení
Mgr. Kateřina Vaculíková

katerina.vaculikova@nadeje.cz
+420 773 756 629

 

ODKAZY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Veřejný závazek služeb

Ceník služeb chráněného bydlení

Žádost o zařazení do služby

Posudek lékaře

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Potravinová a materiální pomoc III

 

Služba chráněné bydlení využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326.