Problémové situace

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb

05.02.15
 
Více...
 

 

 

Akreditace

MPSV č.

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Lektoři

Bc. Pavel Matula

 

Anotace

Kurz je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek – teoretické východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých frekventantů a praktický nácvik dovedností. V úvodní části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny se zaměření na specifika prostředí sociálních služeb, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikové situace, ve kterých se ocitají společně s klientem sociálních služeb vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Kostrou kurzu je pak nácvik praktických dovedností přiměřené sebeobrany v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s klientem sociálních služeb ocitá. Tyto úchopy vycházejí z publikace MPSV "Práce s klientem s rizikem v chování" a zároveň reflektují dosavadní zkušenosti v jejich používání zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Filozofií kurzu je však těmto situacím předcházet, a když už nastanou, tak je šetrně řešit.

 

Stručný obsah kurzu

De-eskalace napětí, prevence agresivního a problémového jednání

Pravidla přiměřené sebeobrany

Nácvik přiměřené sebeobrany – 90% časové dotace


Méně...
 

Úvod do problematiky dluhového poradenství I.

05.02.15
 
Více...
 

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0580-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Bc. Kateřina Pavlů

 

Anotace

Vzdělávací program ve dvou na sebe volně navazujících kurzech se zaměřuje na předlužení jednotlivců i rodin a na specifika práce s těmito osobami. Nabízí základní orientaci v aktuální legislativě a dalších zdrojích, kde získat informace k tomu, jak pomoci. Zabývá se problematikou registrů, debt managementem i praktickými radami, jak konkrétně pomoci zadluženým osobám.

 

Stručný obsah kurzu

Navázání kontaktu s dlužníky, práce s motivací

Legislativa a další zdroje, kde lze nalézt informace k účinné pomoci

Vedení dokumentace

Předlužení


Méně...