Časopis Pozdrav

POZDRAV, čtvrtletník NADĚJE, ISSN 1805-0727
Vychází v únoru, květnu, srpnu, listopadu
Vydává NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Redakce: pozdrav@nadeje.cz