Plzeň

 
 

Projekt - Naděje v bydlení především

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NADĚJE pobočka Plzeň vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník - klíčový pracovník projektu "Naděje v bydlení především"

18.12.19
Podrobný popis práce:
Více...
 

Podrobný popis práce:

Sociální pracovník Je odpovědný za přímou podporu účastníků programu po celou dobu realizace (tzn. od vstupního rozhovoru, přes zabydlení, po kontinuální podporu primárně zaměřenou na prevenci rizik ztráty bydlení), vytváření individuálních plánů spolupráce s účastníkem a koordinaci podpory s konkrétními pracovníky individuální podpůrné sítě.

 

Hlavní činnosti:

 • podílení se na výběru rodin, které budou zařazeny do projektu,
 • zjišťuje kompetence, silné stránky a zdroje rodin, jejich potřeby a preference, identifikuje potenciální rizika ve vztahu ke změně bydlení,
 • podporuje rodiny ve fázi změny bydlení a zabydlení,
 • spolupracuje s rodinymi na zakázkách předcházejících riziku ztráty bydlení a zvyšujících kvalitu bydlení včetně zajištění finančních zdrojů,
 •  spolupracuje na dalších zakázkách rodin vyplývajících ze změny bydlení (zaměstnání, zdravotní stav, vzdělávání),
 • navrhuje rodinám další odborníky pro řešení jejich zakázek, spolu s ním a metodikem navrhuje adekvátní podpůrnou síť,
 • účastní se případových setkání aktérů sítě (domovní bytová správa, OSV, OSPOD, škola, apod)
 • zvyšuje kompetence rodiny nutné pro trvalé udržení bydlení,
 • při práci používá nedirektivních metod sociální práce, případně rizikových situací ohrožujících bydlení používá asertivních metod sociální práce,
 • rizikové situace konzultuje s metodikem pro práci s cílovou skupinou,
 • zajišťuje a provádí dotazníkové šetření s účastníky projektu v rámci evaluace programu HF v souladu s pokyny poskytovatele podpory (MPSV)3.

 

Požadovaná kvalifikace:

Sociální pracovník s odbornou způsobilostí podle zákona o sociálních službách, zkušenost se spoluprací s dalšími aktéry podpory klientů.

 

Forma zaměstnání: HPP

 

Místo výkonu práce: Plzeň

 

Průběh výběrového řízení: Zájemce o pracovní pozici zašle životopis na adresu daniel.svoboda@nadeje.cz. Na základě posouzení životopisu budou vybraní uchazeči pozváni na ústní pohovor.


Méně...