Písek

 
 

Předškolní klub - Svatoplukova

PROGRAM

19.03.17

Aktivity klubu, mimořádné akce


Více...
 

Mimoškolní příprava: 

pondělí - čtvrtek  13:00 - 15:00
pátek - 12:00 - 14:00

 

Pondělí – Klub Šikulka 15:00 - 16:30

V klubu tvoříme a vyrábíme 

 

Úterý – Klub Vařečka 15:00 - 17:00

V klubu vaříme jednoduché pokrmy, teplé i studené kuchyně

 

Středa  – Klub Sámoška 15:00 - 17:00

Náplň klubu dle výběru dětí - stolní hry, kreslení, zpívání,.....

  

Čtvrtek – Klub Zeměznalec  14:30 - 16:30

Každý týden si řekneme zajímavosti o určité zemi či místě

 

       

Mimořádné akce:

 

 

Změna programu vyhrazena.


Méně...
 

PŘEDŠKOLÁCI

19.03.17

Předškolní klub pro děti od 3 do 7 let je otevřen od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách. V klubu formou různých výchovně


Více...
 

Předškolní klub pro děti od 3 do 7 let je otevřen od pondělí do čtvrtka v  dopoledních hodinách. V pátek probíhají individuální konzultace po domluvě. V klubu formou různých výchovně vzdělávacích aktivit připravujeme děti na vstup do základní školy. V kolektivu ostatních dětí jsou rozvíjeny jejich sociální dovednosti, zvykají si na dodržování určitých pravidel, učí se základním hygienickým návykům, jsou jim vštěpovány morální a etické zásady. Při práci s dětmi úzce spolupracujeme s jejich rodiči. Při předškolním klubu funguje i Rodičovský klub.

 

Pro děti připravujeme také různé akce - výlety, sportovní akce, kulturně vzdělávací akce - maškarní, divadelní představení, mikulášské besídky, vánoční posezení a další. Prostřednictvím těchto aktivit chceme dětem pomoci předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit integraci do společnosti.


Méně...
 

ŠKOLÁCI

19.03.17

Dětem od 6ti let v klubu Chaloupka ve Svatoplukově ulici nabízíme doučování, kde si mohou vypracovat své domácí úkoly a doučit se látku do školy.


Více...
 

Dětem od 6ti let v klubu Chaloupka ve Svatoplukově ulici nabízíme doučování, kde si mohou vypracovat své domácí úkoly a doučit se látku do školy. Poté následují volnočasové aktivity. Děti si mohou něco pěkného vyrobit, uvařit , hrát zábavné skupinové hry a soutěže nebo si zahrát různé stolní hry dle výběru v klubu.

 

Pro děti připravujeme různé akce - výlety, sportovní akce, kulturně vzdělávací akce - maškarní, divadelní představení, mikulášské besídky, vánoční posezení, besedy, přednášky a další. Prostřednictvím těchto aktivit chceme dětem pomoci předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit integraci do společnosti. Spolupracujeme se základními školami, do kterých děti docházejí, s PPP v Písku a SPC ve Strakonicích.


Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA 

předškoláci:

pondělí - čtvrtek   8:30 - 12:00
pátek - individuální konzultace po domluvě

 

školáci:

mimoškolní příprava:

pondělí - čtvrtek   12:30 - 14:30
pátek 12:00 - 14:00

                                                 

odpolední programy:  14:30 - 16:30

 

KONTAKT

Svatoplukova ulice 211, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice

Bc. Lenka Kosáková
lenka.kosakova@nadeje.cz

+420 775 865 853

 

Vedoucí práce s dětmi a mládeží
Hana Šefránková
hana.sefrankova@nadeje.cz
+420 775 889 706