Písek

 
 

Středisko Žižkova

PROVOZNÍ DOBA

Rodinné centrum eN poskytuje služby jak v ambulantní, tak i v terénní formě služby.

Provozní hodiny centra – AMBULANCE (přítomnost sociálních pracovníků v poradně)

·       pondělí, úterý, čtvrtek, pátek    10:00 – 12:00 hodin

 

Provozní hodiny centra – TERÉN (pracovníci mimo poradenské centrum, je možno domluvit se individuálně na setkání v poradenském centru)

·       pondělí, úterý, čtvrtek         13:00 – 17:00 hodin

·       středa                                  10:00 – 17:00 hodin

·       pátek                                   13:00 – 16:00 hodin

Pracovníky/ce centra je možno kontaktovat kdykoliv v rámci provozní doby prostřednictvím telefonu či emailu viz. kontaktní údaje.

 

KONTAKT

Žižkova třída 381, 397 01 Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice

Barbora Matasová, DiS.

barbora.matasova@nadeje.cz

 +420 773 754 760

 

Sociální pracovnice

Veronika Janochová, DiS.

veronika.janochova@nadeje.cz

 +420 773 754 761

 

 POSLÁNÍ

06.01.20

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám a zejména rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí.


Více...
 

 

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám a zejména rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. Naše pomoc spočívá v podpoře klientů při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Důležitým cílem je chránit jednotlivce i rodiny s dětmi před strádáním a útiskem a motivovat  je k možnosti návratu a opětovného začlenění do většinové společnosti.


Méně...
 

NABÍDKA SLUŽEB

06.01.20

Rodinné centrum eN je od září 2019 nově otevřené poradenské centrum pro rodiny s dětmi,


Více...
 

Rodinné centrum eN je od září 2019 nově otevřené poradenské centrum pro rodiny s dětmi, které zajišťuje poskytování registrované sociálně služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území města Písku, zejména v lokalitě na Portyči. Služba je realizována v rozsahu základních činností dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

 

Činnost Rodinného centra eN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576 je spolufinancována Evropskou unií v období od 1.9.2019 do 30.6.2022.

 

Služba je určena rodinám s dětmi či rodičům samoživitelům, nacházejícím se v obtížné životní situaci.Rodiče se na nás mohou obrátit, když si neví si rady a potřebují pomoct a podpořit, aby danou životní situaci zvládli a udrželi tak vhodné zázemí pro sebe a své děti.

 

Služba si klade za cíl stabilizaci rodin s dětmi vzhledem ve vztahu k nezaopatřeným dětem, aby nedošlo k odebírání dětí do náhradní rodinné péče a rozpadu rodiny. Podpora rodiny a rodičů spočívá v upevňování rodičovských kompetencí a dovedností, které zajistí celistvé fungování rodiny jako celku. Dále jsou prostřednictvím služby hledány a upevňovány takové vzorce chování, které lze společností vnímat jako žádoucí pro fungování rodiny.

 

Komu je služba určena

- RODIČŮM S DĚTMI

- RODIČŮM SAMOŽIVITELŮM

 

Poradíme a pomůžeme vám

- v krizové sociální situaci

- při potížích s péčí o děti – problémy s docházkou dětí/žáků do MŠ, ZŠ

- při potížích spojených s výchovnými problémy u dětí/žáků

- při problémech se zajištěním chodu domácnosti – pořádek, nákupy, platby za služby

- v případě, že je nařízena spolupráce s OSPOD

- v případě finančních dluhů a ztrátě zaměstnání

- při řešení bytové nouze – riziko ztráty vlastního bydlení, nevhodné bytové podmínky

- zprostředkujeme kontakty na návazné služby či odborná pracoviště

- nabízíme doprovod či pomoc s jednáním na úřadech a v jiných institucích (ÚP, soudy..)

 

Uzavření smlouvy SAS

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, a to po seznámení se s jejím charakterem a rozhodnutím o jejím využívání.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016.

Obě přílohy jsou přímou součástí Smlouvy.

 

Smlouva o poskytování sociální služby


 

 
Méně...