Písek

 
 

Středisko Roháčova

PROVOZNÍ DOBA

pondělí  - pátek 9:00 - 14:00

 

KONTAKT

Roháčova 2572, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Pracovnice v sociálních službách
Veronika Lexová
veronika.lexova@nadeje.cz
+420 777 470 947

Sociální pracovnice
Mgr. Zuzana Pešek Grófová

zuzana.pesek@nadeje.cz

+420 777 504 284

 

 

POSLÁNÍ

06.01.20

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí,


Více...
 

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.


Méně...
 

NABÍDKA SLUŽEB

06.01.20

Doprovázíme rodiny s dětmi, které chtějí vyřešit svou situaci v oblasti bydlení, financí, zaměstnání nebo výchovy dětí.


Více...
 

Doprovázíme rodiny s dětmi, které chtějí vyřešit svou situaci v oblasti bydlení, financí, zaměstnání nebo výchovy dětí.

Pomáháme také zvládnout každodenní záležitosti, ve kterých si sami nejste jisti.

 

Naše služba je bezplatná.

 

 

Nabízíme:

- poradenství a doprovod pro rodiny s dětmi

- podporu při komunikaci s úřady, školskými zařízeními, lékaři atd.

- pomoc s doučováním dětí

- upevňování jistoty a samostatnosti v běžném životě

 

 

Uzavření smlouvy SAS

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, a to po seznámení se s jejím charakterem a rozhodnutím o jejím využívání.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016. Obě přílohy jsou přímou součástí Smlouvy.

 

Smlouva o poskytování sociální služby


 


Méně...