Písek

 
 

Terénní program Středisko Roháčova

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek        8:00 - 16:00


KONTAKT

Roháčova 2572, 397 01 Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice
Bc. Alexandra Králová
alexandra.kralova@nadeje.cz
+420 775 889 704

Sociální pracovnice
Monika Stachová, DiS.

monika.stachova@nadeje.cz
+420 773 070 589

POSLÁNÍ

19.03.17
Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí,
Více...
 

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.


Méně...
 

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Nabízíme tyto služby ...


Více...
 

Od roku 2006 je NADĚJÍ na Písecku realizována sociální služba Terénní program, zaměřená na osoby a skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením. Sociální služba obsahuje zejména zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální pracovnice se věnují návštěvám rodin, převážně ze sídliště Portyč a okolí. Na základě informací od rodinných příslušníků získáváme kontakty na další rodiny nebo jednotlivce ve složité situaci. Častěji přicházejí klienti sami s žádostí o pomoc při řešení nepříznivé životní situace.

 

Cílová skupina

Do cílové skupiny patří osoby žijící na území města Písku a přilehlého okolí (města spadající pod okres Písek), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, přičemž není rozhodující, jakým způsobem se do této situace dostaly.

 

Cíl služby

Cílem sociální služby Terénní program ve středisku Roháčova je oslovit ročně alespoň 100 osob sociálně vyloučených nebo osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženi, s nabídkou poradenství a pomoci při řešení jejich poměrů. Hlavní oblastí je dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, ochrana práv a oprávněných zájmů a vyjednávání na úřadech. Nejtíživější je zadluženost v souvislosti s nezaměstnaností. V této kombinaci se velmi těžce hledá společné řešení. Služba je poskytována bezplatně.

 

Uzavírání smlouvy TP

Terénní sociální službu je možné při výhledu dlouhodobé či pravidelné spolupráce využívat po uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě nárazové spolupráce je možné službu poskytnout anonymně, pouze na základě ústní dohody.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat i o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016.

 

Smlouva TP Roháčova

Příloha 1 - Poučení TP Roháčova

Příloha 2 - Pravidla TP Roháčova

 

 

 

 
Méně...