Písek

 
 

O službě

Sociální práce v Písku je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohroženi nebo již postiženi sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mimo jiné na motivaci při hledání zaměstnání, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti.


Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006
poskytujeme tyto sociální služby:


- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- terénní programy

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cílovou skupinou sociální práce NADĚJE v Písku jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s Městem Písek pomáhají pracovníci NADĚJE v integraci do společnosti osobám ve vyloučených lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu, že budou schopni postupně řešit své problémy samostatně a stanou se méně závislými na veřejném systému sociální pomoci.


NADĚJE v Písku pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 26 let v několika různých projektech. Zaměřujeme se na vzdělávání, organizujeme volnočasové aktivity a různé kluby (např. hudební a sportovní činnosti, Klub vaření, Klub rukodělky, Klub Šikulka,....). Poskytujeme poradenství týkající se škol, práce, bydlení a složitých životních situací, nabízíme individuální plánování. Pomáháme s administrativními úkony (tvorba životopisu, žádosti,...), nabízíme doprovod na úřady,...... 

Připravujeme Den dětí s NADĚJÍ, organizujeme výtvarnou soutěž pro zájemce napříč republikou, výlety pro děti a také různá vystoupení.

 


NADĚJE v Písku pracuje též s dětmi předškolního věku ve svých třech předškolních klubech. Činnost zahrnuje přípravu na vstup do školky a do školy.

 

Předškolní děti 3 - 6(7)let:

klub Margaretka,

klub Chaloupka

klub Klíček.

 

Děti a mládež 6 - 26 let:

NZDM Ostrov,

klub Chaloupka (6-15 let),

klub Klíček (6-15 let).


NADĚJE, pobočka Písek byla podporována prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Projekt Bez obav spolu (BOS), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175, vykonával aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Realizace projektu od 1.7.2016 do 30.6.2019.

 


 


 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov bylo v roce 2016 spolufinancováno Jihočeským krajem částkou 200 tisíc korun.