Liberec

 
 

COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

30.11.21 | Liberec

Provoz služeb pro lidi bez domova je v období nouzové stavu nepřerušen. Poskytnutí služeb klientům se odvíjí od kapacity střediska. Zavedena jsou následující režimová opatření. 


Více...
 
COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

 Provoz služeb pro lidi bez domova je v období nouzové stavu nepřerušen. 

Opatření v Nízkoprahovém denním centru

1. Vstup pouze v roušce nebo respirátoru (respirátor je možné obdržet u pracovníků).

2. Po vstupu je nutné si umýt a desinfikovat ruce

3. V době výdeje stravy mají vstup povolen pouze osoby využívající stravu (podle kartičky)

4. Při podezření na nákazu koronavirem může být klient otestován antigenním testem

5. V případě velkého množství klientů v jeden okamžik, může být vstup regulován. 

 

Opatření v Noclehárně

1. Ve společných prostorách musí klienti používat ochranu dýchacích cest (možné obdžet od pracovníků)

2. Po vstupu do objektu je nutné si desinfikovat ruce

3. Noví klienti a klienti s podezřením na covid 19 jsou testováni antigenními testy

4. V době nouzového stavu mohou klienti zůstavat na noclehárně i přes den, aby se nemuseli pohybovat po městě


Méně...
 
Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

30.11.21 | Liberec

V sobotu 20. listopadu probíhala v mnoha obchodech potravinová sbírka ve které mohli lidé darovat trvanlivé potraviny a drogerii. V Liberckém kraji potravinovou sbírku organizovala Potravinová banka Libereckého kraje. Jeden z těchto obchodů byl ALBERT a vzala si jej na starost pobočka NADĚJE v Liberci.


Více...
 
Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

V sobotu 20. listopadu probíhala v mnoha obchodech potravinová sbírka ve které mohli lidé darovat trvanlivé potraviny a drogerii. V Liberckém kraji potravinovou sbírku organizovala Potravinová banka Libereckého kraje. Jeden z těchto obchodů byl ALBERT a vzala si jej na starost pobočka NADĚJE v Liberci.

Začínali jsme s výběrem potravin v 8 ráno a končili v 18 hodin. Lidé opravdu potraviny dávali a byli velmi štědří. Vybrané potraviny se průběžně svážely do Potravinové banky v Liberci, kde vážily a třídily.

A kolik se vybralo?  V "našem" Albertu se vybralo 1738 kg, Celkově v Libereckém kraji v rámci sbírky darovali lidé 27 tun potravin a drogerie. Velké poděkování patří všem co darovali potraviny a také všem dobrovolníkům nejen z Naděje, kteří byli ochotní věnovat svůj volný čas aby pomohli s organizací a zajištěním sbírky.

Darované potraviny poputují z Potravinové banky během celého roku k lidem v nouzi, například matkám s dětmi, klientům azylových domů, denních center pro lidi bez domova a lidem s postižením.


Méně...
 
V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

22.10.21 | Liberec

V říjnu proběhlo na denním centru v Liberci očkování. Jako první bylo očkování klientů na COVID-19 ve spolupráci města Liberec a Českým červeným křížem. O několik dní později proběhlo očkování psů lidí bez domova proti vzteklině.


Více...
 
V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

V říjnu proběhlo přímo v denním centru a noclehárně v Liberci očkování. Jako první bylo očkování klientů na COVID-19 ve spolupráci města Liberec a Českým červeným křížem. Byla zvolena jednorázová vakcína, což je pro lidi bez domova, kteří nevědí kde budou za měsíc pobývat, výhodnější. O očkování jednorázovou vakcínou projevilo zájem téměř dvacet klientů. Za dalšími zájemci o očkování z řad lidí bez domova se vydali pracovníci Červeného kříže přímo do terénu. Několika klientům, kteří projevili zájem o očkování již během jara a léta, pomohli naši sociální pracovníci s registrací do očkovacích center.

O několik dní později proběhlo očkování psů lidí bez domova proti vzteklině. Akce probíhá již pravidelně ve spolupráci s organizací Veterináři bez hranic. Lidé na okraji společnosti často svá zvířata neočkují a hrozí tak přenos nákazy na lidi, volně žíjící živočichy nebo na ostatní domácí či hospodářská zvířata. Všem zúčastněným děkujeme.


Méně...
 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!

Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!

22.04.21 | Liberec

NADĚJE v Liberci se jako každoročně zapojí do Sbírky potravin, která se koná v sobou 24.4.2021. Přijďte nás podpořit do Albertu v o.c. Nisa. Děkujeme!

 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!
 
Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

08.04.21 | Liberec

Velikonoce - jedny z největších křesťanských svátků! Svátky vzkříšení Ježíše Krista - svátky nového života, zrození. 


Více...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

Velikonoce - jedny z největších křesťanských svátků! Svátky vzkříšení Ježíše Krista - svátky nového života, zrození. 

Tyto svátky byly v jablonecké NADĚJI vždy spojené s velikonoční bohoslužbou, s vyzdobeným stolem, slovem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii koronaviru museli s lidmi bez domova slavit jinak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale společná bohoslužba, na kterou jsme byli léta zvyklí nebyla možná. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude jiný a pravá oslava příjde třeba napřesrok.

O to větší bylo naše překvapení, když na zelený čvrtek zazvonili na naše dveře naši milí dobrovolníci, náš kazatel Roman a jeho pomocnice, kteří přinesli pro zaměstnance povzbuzení v podobě ručně pečených a zdobených perníčků. Tentokrát tedy nebyli obdarováni pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří se po dlouhé době pandemie a denodenní péči o lidi, kteří to potřebují, cítí také unaveni.

Za nápad velmi děkujeme, překvapení bylo opravdu veliké, občas ukápla i nějaká ta slza!

Děkujeme všem, kteří nás podporují a myslí na nás v této těžké době! Máme vás rádi!

 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...
 
Valentýnská nadílka.

Valentýnská nadílka.

22.02.21 | Liberec

Díky skvělému nápadu kolektivu učitelek z Lesní školy Liberec, mohli klienti z kateřinské NADĚJE mít Valentýnskou nadílku oblečení.


Více...
 
Valentýnská nadílka.

Díky skvělému nápadu kolektivu učitelek z Lesní školy Liberec, mohli klienti z kateřinské NADĚJE mít Valentýnskou nadílku oblečení.

Díky jejich pomoci byla zorganizována sbírka oblečení pro klienty NADĚJE Kateřinky i pro děti z ubytovaných rodin. O akci informovala rodiče pomocí aplikace whats up.

Z Lesní školy dovezli pracovníci dvě plná auta oblečení, nakládat pomáhaly i děti, které se spolu s rodiči sbírky účastnili, nebyla to první pomoc z této školy.

Pedagogové se zajímají o dění střediska, stále trvá nabídka pro pana vedoucího i sociální pracovnice k návštěvě ve škole za účelem osvětové činnosti pro žáky.

Většina z oblečení už našla své nové majitele a zbylé dětské oblečení bude převezeno kolegyním z NADĚJE Dlouhá Jablonec nad Nisou, kde dál poslouží především rodinám s dětmi a matkám samoživitelkám.


Méně...