Brno - Domácí ošetřovatelská péče

 
 

O domácí péči

 
 

Domácí ošetřovatelská péče poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči dospělým, chronicky nemocným lidem, lidem s handicapem a nemocným v terminálním stadiu nemoci. Péči poskytují všeobecné sestry s dlouhodobou praxí v domácím prostředí pacientů. Tento typ pomoci umožňuje pacientům zůstávat v důvěrně známém prostředí svého domova, což velmi pozitivně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Domácí péče je ordinována praktickými lékaři nebo lékaři, kteří nemocného propouštějí z nemocničního ošetřování. Péče je poskytována pacientům na území města Brna. Tato indikovaná péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Čas poskytování domácí ošetřovatelské péče:

 • pondělí až pátek: 6 – 19 hod
 • v sobotu, neděli a ve svátky: dle dohody

 

Přehled poskytované ošetřovatelské péče:

 • aplikace injekcí,
 • odběry krve a jiného biologického materiálu,
 • převazy,
 • podávání léků, mastí, čípků, kapek,…,
 • ošetřovatelská rehabilitace,
 • nácvik aplikace inzulínu,
 • péče o umírající v domácím prostředí,
 • zaučování rodinných příslušníků v péči o nemocné,
 • péče o katetry, 
 • nálevy a výplachy,
 • měření krevního tlaku, pulsu, teploty,
 • ošetřování stomií, dekubitů, bércových vředů,
 • další výkony dle ordinace lékaře.

 

Cílem služeb domácí ošetřovatelské péče je zkrátit pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení, napomoci jeho uzdravení (případně alespoň zlepšení jeho zdravotního stavu) a pomoci mu při návratu do běžného života. Postiženým nemocným pomůžeme s nácvikem používání pomůcek. Umírajícím pacientům umožníme strávit poslední dny života důstojně v domácím prostředí. V případě potřeby poskytneme také kontakty na poradenské služby a na sociální služby poskytované NADĚJÍ i jinými organizacemi.