Brno - Domov pro seniory Královo Pole

 
 

OZNÁMENÍ

 

Bohužel jsme nuceni naše žadatele informovat o tom, že provoz sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13, bude ke dni 31. 12. 2018 ukončen. Přes naši veškerou snahu a řadu jednání s projekční kanceláří, nebylo pro uvedený objekt domova pro seniory nalezeno řešení realizace stavebních úprav tak, aby vyhovovaly nově platným, požárně-bezpečnostním požadavkům s ohledem na ubytování osob se sníženou schopností pohybu a orientace.


Prosíme tedy zájemce o sociální službu, aby si do domova pro seniory v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13, nadále žádosti o přijetí nepodávali.


Všechny ostatní služby, které brněnská pobočka NADĚJE poskytuje, zůstanou zachovány ve stávajícím rozsahu, plánovaná změna jejich chod nijak nenaruší.