Brno - Domov pro seniory Královo Pole

 
 

OZNÁMENÍ

 

Provoz sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13, byl ke dni 31. 12. 2018 ukončen. Přes naši veškerou snahu a řadu jednání s projekční kanceláří, nebylo pro uvedený objekt domova pro seniory nalezeno řešení realizace stavebních úprav tak, aby vyhovovaly nově platným, požárně-bezpečnostním požadavkům s ohledem na ubytování osob se sníženou schopností pohybu a orientace.