Aktuální nabídka kurzů

Otevřené kurzy

 

Nabízíme otevřené kurzy pro zájemce z oblasti sociálních služeb i pro zájemce mimo tuto oblast. Kurzy jsou akreditované MPSV a je možné si je započítat do dalšího vzdělávání pracovníků.

 

 

Přehled připravovaných otevřených kurzů

 

Pro období červen - září 2017 nejsou zatím připravovány žádné otevřené kurzy.

 

Bližší informace: i.kovarova@nadeje.cz, 778 436 082

Kurzy na klíč

Všechny naše akreditované kurzy pro vás můžeme realizovat "na klíč", přímo ve vaší organizaci. Při využití kurzů "na klíč" odpadají starosti s cestováním, je proškoleno více zaměstnanců najednou, kurzy jsou také přizpůsobeny chodu vašeho zařízení. V případě zájmu o kurz "na klíč" nás kontaktujte, pošleme vám podrobnou nabídku včetně cenové kalkulace. Podívejte se na kompletní seznam našich akreditovaných programů.

 

 

ZAMĚŘENÍ KURZŮ

 

PRO LIDI VE STÁŘÍ

AKTIVIZACE SENIORŮ V DOMOVECH PRO SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN
DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCHO Z POHLEDU PALIATIVNÍ PÉČE /8 HODIN
ÚVOD DO PALIATIVNÍ PÉČE / 8 HODIN
ETICKÁ DILEMATA V PÉČI O SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN

 

PRO LIDI BEZ DOMOVA

PSYCHOSOCIÁLNÍ SPECIFIKA PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVÍ 16 HODIN
BEZDOMOVSTVÍ A MOŽNÁ VÝCHODISKA / 8 HODIN

 

PRO LIDI S HANDICAPEM

ZÁKLADY PRÁCE S DOSPĚLÝMI OSOBAMI S MENTÁLNÍM OMEZENÍM / 8 HODIN

 

 

PRO OHROŽENÉ RODINY

SOCIÁLNÍ PRÁCE S PŘEDLUŽENOU DOMÁCNOSTÍ /16 HODIN
ÚVOD DO PROBLEMATIKY DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ I /            6 HODIN
ÚVOD DO PROBLEMATIKY DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ /              6 HODIN
PRÁCE S RODINOU V KRIZI / 8 HODIN

 

PRO OHROŽENÉ DĚTI

JÁ A TI DRUZÍ - CO MOHU, SMÍM A DOKÁŽU (PRÁCE S DĚTMI ŠKOLNÍHO VĚKU) / 8 HODIN
PARDON - VZDĚLÁVACÍ VÝCVIK VYBRANÝCH RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ V NÁVAZNOSTI NA STÁDIA VÝVOJE DÍTĚTE URČENÝ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY / 16 HODIN

 

 

KURZY S PŘESAHEM DO VŠECH OBLASTÍ

 ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOMÁCÍHONÁSILÍ
 HRANICE V SOCIÁLNÍ PRÁCI, POMOC VERSUS KONTROLA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN
 PRÁCE S LIDMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI / 12 HODIN
ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / 12 HODIN
PŘIMĚŘENÁ SEBEORANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / 16 HODIN
ZÁKLADNÍ VÝCVIK ASERTIVITY PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÉÍCH SLUŽEB / 8 HODIN
MOTIVACE KLIENTA KE ZMĚNĚ / 16 HODIN
PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II / 16 HODIN
ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY / 8 HODIN
 ZÁKLADY KOMUNIKACE S AGRESIVNÍM KLIENTEM / 6 HODIN
 MOŽNOSTI PRÁCE SE ZÁVISLÝMI NA PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH A S GAMBLERY / 16 HODIN
 ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE A KOMUNIKACE S KLIENTY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU / 8 HODIN
PSYCHIATRICKÉ MINIMUMPRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8 HODIN
ÚVOD DO KOMUNIKACE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI KLIENTY / 8 HODIN
ÚVOD DO ETIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8 HODIN
AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ I. / 6 HODIN
AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ II / 6 HODIN
OHLAŠOVACÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST A ETICKÁ DILEMATA V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / 8 HODIN
KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / 16 HODIN
ZÁKLADY PRÁCE SE SKUPINOU / 16 HODIN
RELAXAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ JAKO AKTIVNÍ NÁSTROJ PREVENCE VYHOŘENÍ 16 HODIN
DUŠEVNÍ HYGIENA A SYNDROM VYHOŘENÍ V PRAXI PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 6 HODIN
ZVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ PŘI JEDNÁNÍ S KLIENTY II - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 6 HODIN
SEBEREFLEXE JAKO PREVENC SYNDROMU VYHOŘENÍ / 24 HODIN
ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRESOVÉ ZÁTĚŽE - ÚVOD DOPROBLEMATIKY / 8 HODIN
ROLE KORPORÁTNÍ KULTURY A PARADIGMATU V TÝMECH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN
ZÁKLADY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PREVENTIVNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8 HODIN
SPECIFIKA KOMUNIKACE S KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB / 16 HODIN
ZPŮSOBY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE / 16 HODIN
SPIRITUÁLNÍ KOMPETENCE OSOB POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY / 8 HODIN
KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 16 HODIN
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - VEDENÍ PORAD A FACILITAČNÍ TECHNIKY / 16 HODIN
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - TVORBA A VEDENÍ TÝMU / 8 HODIN
TIME MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLÍCH SLUŽEB / 8 HODIN
"TAKHLE JSEM TO NECHTĚLA!" ZÁSADY EFEKTIVNÍHO TASK MANAGEMENTU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8 HODIN
JAK SPOLU VYCHÁZET V TÝMU - ÚVOD DO PROBLEMATIKY / 8 HODIN
ÚVOD DO MARKETINGU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 16 HODIN

 

 

......................