Aktuální nabídka kurzů

 

 

Přehled připravovaných kurzů pro rok 2018 v NADĚJI a pro zakázky

tabulka se bude průběžně doplňovat

5.2. NADĚJE NE

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB         8

19. - 20. 2. HARMONIE, KRNOV

PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA        16

21. 2. HARMONIE, KRNOV

ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ - I. ČÁST    6

22. 2. HARMONIE, KRNOV

ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY   8

23. 2. HARMONIE, KRNOV

ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ - II. ČÁST    6

27. - 28. 2. NADĚJE PH

PRÁCE S LIDMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI       12

1. - 2. 3. NADĚJE LT MOTIVACE KLIENTA 16
20. 3. NADĚJE VM

ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY   8

22.3. NADĚJE JB

ÚVOD DO ETIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH8

22.3. CENTRUM KOCIÁNKA, BŘEZEJC

VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DOSPĚLÝCH UŽIVATELŮ      8

26. - 27. 3. NADĚJE PH

PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.         16

3.4. NADĚJE

KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ I.           8

5.4. NADĚJE PH

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE A KOMUNIKACE S KLIENTY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU  8

10.4. NADĚJE JB

EXCEL           8

10.4. MAGDALÉNA o.p.s. Mníšek p. Brdy

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB         8

  NADĚJE

KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ II.          16

19. - 20. 4. CENTRUM LADA, PACOV

PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB         16

19., 20., 26. 4. NADĚJE PH

SEBEREFLEXE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 24

27. 4. NADĚJE LT

NADĚJE: HODNOTY, ETIKA, VÝVOJ 4

 3.5.  NADĚJE PH  

ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRESOVÉ ZÁTĚŽE - ÚVOD DO PROBLEMATIKY    8

 22.5.  NADĚJE PH  ÚVOD DO KOMUNIKACE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI KLIENTY 8
 25.5.  NADĚJE NE  

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ 8

 7.6.  NADĚJE LT  

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI     8

 13. - 14. 6.  NADĚJE PH PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. 16
28.6. NADĚJE PH

SPIRITUÁLNÍ KOMPETENCE OSOB POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY         8

11.9. NADĚJE PH

ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY   8

19.9. NADĚJE NE

PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ     8

20.9. NADĚJE PH

HRANICE PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY    8

1. 10. NADĚJE PH

OHLAŠOVACÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST A ETICKÁ DILEMATA V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

15. 10. NADĚJE ZL

DŮSTOJNOST KLIENTA - ETIKA 8

19.10. NADĚJE PH

KRÁTKÁ INTERVENCE PRO NÁVYKOVÉ PROBLÉMY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY         5

2.11. NADĚJE PH

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V PŘÍKLADECH8

  NADĚJE PH

HODNOTY, ETIKA, VÝVOJ          4

 

Kurzy na klíč

Všechny naše akreditované kurzy pro vás můžeme realizovat "na klíč", přímo ve vaší organizaci. Při využití kurzů "na klíč" odpadají starosti s cestováním, je proškoleno více zaměstnanců najednou, kurzy jsou také přizpůsobeny chodu vašeho zařízení. V případě zájmu o kurz "na klíč" nás kontaktujte, pošleme vám podrobnou nabídku včetně cenové kalkulace. Podívejte se na kompletní seznam našich akreditovaných programů.

 

ZDE KRATŠÍ NABÍDKA

 PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
MOTIVACE KLIENTA KE ZMĚNĚ/ 16
 OHLAŠOVACÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST A ETICKÁ DILEMATA V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 ÚVOD DO PALIATIVNÍ PÉČE/ 8
 MOŽNOSTI PRÁCE SE ZÁVISLÝMI NA PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH A S GAMBLERY/ 16
 ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE A KOMUNIKACE S KLIENTY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU/ 8
 SEBEREFLEXE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ/ 24
 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 8
 KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
 PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8
 ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRESOVÉ ZÁTĚŽE - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 ÚVOD DO KOMUNIKACE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI KLIENTY/ 8
 ZPŮSOBY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE/ 16
 ZÁKLADY PRÁCE SE SKUPINOU/ 16
 SPIRITUÁLNÍ KOMPETENCE OSOB POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY/ 8
 ZÁKLADY PRÁCE S DOSPĚLÝMI OSOBAMI S MENTÁLNÍM OMEZENÍM/ 8
 JAK SPOLU VYCHÁZET V TÝMU/ 8
 PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
 KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/ 16
 ETICKÁ DILEMATA V PÉČI O SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 ÚVOD DO MARKETINGU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/ 8
 PRÁCE S RODINOU V KRIZI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY/ 8
 RELAXAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ JAKO AKTIVNÍ NÁSTROJ PREVENCE VYHOŘENÍ/ 16
 HRANICE PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH LUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 KRÁTKÁ INTERVENCE PRO NÁVYKOVÉ PROBLÉMY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 5
 BEZDOMOVSTVÍ A MOŽNÁ VÝCHODISKA/ 8
 DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍHO Z POHLEDU PALIATIVNÍ PÉČE/ 8
 AKTIVIZACE SENIORŮ V DOMOVCH PRO SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
 ÚVOD DO KOMUNIACE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ A METODY DE-ESKALACE NAPĚTÍ/ 8
OCHRANA PRÁV KLIENTŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.
ÚČINNÁ MOTIVACE KLIENTA/ 8
PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ I/ 8
PŘECHOD OD ÚSTAVNÍ PÉČE V PÉČI PODPŮRNOU/ 8
DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V PŘÍKLADECH/ 8
ZVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ PŘI JEDNÁNÍ S KLIENTY I/ 8
SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ANEB JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V KOMUNIKACI S ÚŘADEM/ 8
ETIKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I/ 8
DUŠEVNÍ HYGIENA A SYNDROM VYHOŘENÍ V PRAXI PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 8
PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ/ 8