Aktuální nabídka kurzů

Kurzy na klíč

Všechny naše akreditované kurzy pro vás můžeme realizovat "na klíč", přímo ve vaší organizaci. Při využití kurzů "na klíč" odpadají starosti s cestováním, je proškoleno více zaměstnanců najednou, kurzy jsou také přizpůsobeny chodu vašeho zařízení. V případě zájmu o kurz "na klíč" nás kontaktujte, pošleme vám podrobnou nabídku včetně cenové kalkulace. Podívejte se na kompletní seznam našich akreditovaných programů.

 

ZDE KRATŠÍ NABÍDKA

PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
MOTIVACE KLIENTA KE ZMĚNĚ/ 16
OHLAŠOVACÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST A ETICKÁ DILEMATA V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
ÚVOD DO PALIATIVNÍ PÉČE/ 8
MOŽNOSTI PRÁCE SE ZÁVISLÝMI NA PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH A S GAMBLERY/ 16
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE A KOMUNIKACE S KLIENTY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU/ 8
SEBEREFLEXE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ/ 24
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 8
KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / 8
ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRESOVÉ ZÁTĚŽE - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
ÚVOD DO KOMUNIKACE S PSYCHICKY NEMOCNÝMI KLIENTY/ 8
ZPŮSOBY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE/ 16
ZÁKLADY PRÁCE SE SKUPINOU/ 16
SPIRITUÁLNÍ KOMPETENCE OSOB POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY/ 8
ZÁKLADY PRÁCE S DOSPĚLÝMI OSOBAMI S MENTÁLNÍM OMEZENÍM/ 8
JAK SPOLU VYCHÁZET V TÝMU/ 8
PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 16
KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/ 16
ETICKÁ DILEMATA V PÉČI O SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
ÚVOD DO MARKETINGU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/ 8
PRÁCE S RODINOU V KRIZI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
ÚVOD DO KOMUNIKACE S MANIPULATIVNÍMI A AGRESIVNÍMI KLIENTY/ 8
RELAXAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ JAKO AKTIVNÍ NÁSTROJ PREVENCE VYHOŘENÍ/ 16
HRANICE PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
KRÁTKÁ INTERVENCE PRO NÁVYKOVÉ PROBLÉMY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 5
BEZDOMOVSTVÍ A MOŽNÁ VÝCHODISKA/ 8
DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍHO Z POHLEDU PALIATIVNÍ PÉČE/ 8
AKTIVIZACE SENIORŮ V DOMOVECH PRO SENIORY - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
ÚVOD DO KOMUNIACE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ A METODY DEESKALACE NAPĚTÍ/ 8
OCHRANA PRÁV KLIENTŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.
ÚČINNÁ MOTIVACE KLIENTA/ 8
PÉČE O KLIENTY S DEMENCÍ I/ 8
PŘECHOD OD ÚSTAVNÍ PÉČE V PÉČI PODPŮRNOU/ 8
DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V PŘÍKLADECH/ 8
ZVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ PŘI JEDNÁNÍ S KLIENTY I/ 8
SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ANEB JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V KOMUNIKACI S ÚŘADEM/ 8
ETIKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I/ 8
DUŠEVNÍ HYGIENA A SYNDROM VYHOŘENÍ V PRAXI PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY/ 8
PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/ 8
PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ/ 8